Aktuality

Myšlenka dne

NOVÝ TEXT v Zápisníku:
Osobní poznámky soudního lékaře k tzv.
"zaklekávání "zadržovaných policistou


České životní prostředí je kontaminované naprostou hloupostí. Národ, který si postaví do čela výrobce zemědělských hnojiv, bionafty, salámů a novin, největšího majitele pekáren a zpracovatele dehtu, provozovatele reprodukčních klinik a obchodníka s podprsenkami, je pravděpodobně psychicky nemocný.
(Pavel Šafr)Člověk by měl být stále sám sobě tak trochu podezřelý...
(V.Havel)


Jeden z nejnemorálnějších darů
lidského ducha je dar generalizace.
Místo aby shrnoval zkušenosti, hledí
je prostě nahradit.
(Karel Čapek)


Má zkušenost je to, čemu se rozhodnu
věnovat pozornost. Pouze ty věci, jichž
si všímám, utvářejí mou mysl.
(William James)


Začínají nám chybět věci, které jsou mezi prospěchem a strachem. Obyčejné,
poctivé věci, slušnost třeba...
(Zdeněk Svěrák)


Nemohl jsem nezaznamenat poslední díl seriálu Most.Mediální smršť.Myslel jsem, že obecný "babišismus" naší společnosti nemá dno.Má.Česká mentalita dospěla k plebejskému transu.Zuboženější to snad nikdy nebylo. A tak říkám: "Dycky rozum".A dobře vím, že marně...
(R.H.)


Pravé štěstí je pochopit,
že něco není pro mě.
(R.H.)


Dlouho hledaný mezičlánek mezi
zvířetem a skutečně humánním člověkem
jsme my!
(Konrad Lorenz)


Naše sny nepodléhají civilizační represi a
proto jsou pro mocné tohoto světa
tak nebezpečné. Podobně jako denní snění
jsou doménou imaginace, a ta je vždy
podvratná.
(Jan Švankmajer)


Jedním z nejúčinnějších svodů zla
je výzva k boji.
(F.Kafka)


Pravda je jen jednou ze sil.
(Hannah Arendtová)


Svět je plný lidí. Jedna velká skupina ho jenom obývá. Ta druhá je extrémně zvědavá, hledá a tvoří, což je pracné, a o to těžší, že čelí nenávisti té velké party. Nikdy nepochopím, proč to tak je.
(R.H.)


Zakoupil jsem několik balíků papíru formátu A4,
abych si uspořádal prvky svého života.To je něco, co by lidé měli dělat častěji.Je zvláštní pomyslet, že tolik lidí prožije život bez jediného komentáře, jediné námitky, jediné připomínky. Ne že by takové komentáře, námitky, nebo připomínky mohly mít příjemce nebo smysl, ale připadá mi koneckonců přece jen lepší,aby vznikly.
(M.Houellbecq - Platforma)


V životě se může stát cokoliv.
Což logicky znamená,
že třeba i nic.
(R.H.)


"Musím to vědět,"řekla Augusta."Jaká je podstata světa?"
Džinka odhalila v úsměvu obě řady zubů."Kterého?"
(Karin Tibdbecková -Sobí hora)


Mezilidské vztahy nejsou tak složité,
jak se říká, Jsou často neřešitelné,
ale skoro nikdy složité.
(M.Houellebecq)


Věci přece nepřestanou existovat jenom proto,
že vypadají jako nemožné...
(Jan Balabán - "Možná, že odcházíme")


Klesli jsme do takové hloubky, že se opětovná formulace samozřejmého stala povinností inteligentních lidí.
(G.Orwell)


Neustále jsme konfrontováni s postřehy druhého řádu, s postřehy k postřehům a o postřezích.Éra normálně vyjádřených názorů je pryč.Všichni jsou při svých pozorováních pozorováni jinými,komando přebírají sekundární vyjádření.Tedy názory na jiné názory.
(Peter Sloterdijk)


Skoro třicet let práce soudního lékaře mi umožnilo
pochopit pro můj život asi nejdůležitější věc.
Jak neuvěřitelně snadno, jednoduše, rychle
a hlavně kdykoliv, se dá zemřít.


Dinosauři vyhynuli klimaticky. My vyhyneme displejově.
Digitálně se sami sobě prostě ztratíme.
(R.H.)


Svět je plný různých vzkazů.
Důležité je si najít ty, které jsou
určeny mně.
(Pavel Šrut)


Život by byl tragický.Naštěstí je zábavný.
(Stephen Hawking)


V souvislosti s tím, co se teď děje.. výsledky voleb a průzkumy..mi došlo jediné: příbuzné, sousedy a spoluobčany si člověk prostě nevybírá.


Mirek Vaňura vydal novou knihu "Legendy kriminalistiky" - pohled do zákulisí vyšetřování nejznámějších zločinů 90.let
/viz fotogalerie/


Eva Turnová křtí novou knížku a čte svoje texty na CD !!
/viz fotogalerie/


Stačí být na ostatní lidi laskavý.Nedělat ani malé zlé věci.V životě dostáváme od druhých jen věci, které k nim vysíláme. Jsme jako zrcadla. To, co vysíláme, se k nám obloukem vrací. Vztek vám vrátí jen vztek. Laskavost vám zpět pošle laskavost. Sami rozhodujeme, co chceme od života dostávat. Všechno si totiž způsobujeme sami! Radost i bolest. A štěstí je jen stav bez vnitřních výčitek a strachů, zbytečných konstruktů. Naprostá uvolněnost. Trvalé štěstí je stav neposkvrněné mysli.
(Josef Formánek)


Tak se mě všichni ptají na Horáčka. A na jeho kandidaturu. S úlevou konstatuji, že to co jsem napsal o tomto pánovi do svého Zápisníku už v březnu 2008 nehodlám ani v jediném písmenu měnit. Moc rád bych si početl v obdobných textech u jiných kandidátů a ještě raději bych si povídal o roky trvající podobné konzistenci názorů.


Umřel mi Wabi Daněk.
To je jako když jedete divokou vodu postý a víte,
že v určitým místě se prostě musíte opřít o kus skály.
A ona tam najednou není.


Revoluce z roku 1989 byla asi jedinou revolucí v
dějinách, která nepřinesla nic nového,
prostě se přizpůsobila okolnostem.
(Pavel Kolář - historik)


Doufám, že za dalších pětadvacet let už bude ve školních učebnicích hodnocena dnešní doba lakonickým: Druhá korporátně-dotačně-socialistická Česká republika, jejíž vznik umožnil plukovnicko-aktivistický převrat v roce 2013, neměla dlouhého trvání.
(Martin Rieger)


A tak nás naše zkušenosti stejně jako náš rozum jasně poučují, že lidé se pokládají za svobodné jen proto, že jsou si vědomi svého jednání, ale o příčinách, které je determinují, nevědí vůbec nic.
(Spinoza)


Kintera v Rudolfinu !!!!
Myslím, že je to 18. sonet W.Shakespeara:
"Krásu vždycky něco zmaří. Náhoda, stáří, či bezohledný čas..."
Ještě ho máte. Běžte tam. Umění Kintery / a třeba i Fr.Skály kousek opodál/ je osvěžující jak sklenice ledové vody po propité noci.


Pořád jen čtu. Čím dál víc. Od všeho něco. Trochu mě děsí ti, co tak nečiní. Živí mrtví,hororové postavy, řízené bůhví čím. Dle Vaculíka mrtvoly poháněné vzduchem.Jsou spokojené? Ano. A to je na tom snad to nejhorší.
(R.H.)


Tři hodiny jsme se s přítelem dohadovali o zásadách buddhismu.
O jeho přístupu k životu, světu a poznání. Dohodli jsme se,že zkusíme najít nějaký jednoduchý klíč.V noci mi pak přišel tenhle text:
Dva buddhističtí mniši si povídají v klášteře.
"Dvacet let medituji a dospěl jsem k závěru, že smysl všeho je ve vzduchu", říká první.
"To se mi nějak nezdá!", odvětí druhý.
"Tak asi ne!"povídá první a v klidu usne.
Tisíce učebnic ve třech větách.


V dobách, kdy dějiny chodily ještě pomalu, jejich nepočetné události byly snadno zapamatovatelné a tvořily obecně známé pozadí, před nímž se odehrávalo napínavé divadlo soukromých lidských dobrodružství. Dnes čas kráčí rychlým krokem. Historická událost, přes noc zapomenutá, září hned nazítří rosou novosti, takže není v povídkářově podání pozadím, nýbrž překvapujícím dobrodružstvím, které se odehrává na pozadí obecně známé banality lidského soukromí.
(M.Kundera - Kniha smíchu a zapomnění)


Nikdy jsem nepotkal jiného člověka,
kterým bych chtěl být.
(Charles Bukowski)


Smysl je něco, co člověk nekontroluje.
(Božena Správcová- "Uctívači kruhů")


"Nevypadá to s Vámi dobře. Zřejmě se Vám udělala duše.." říká doktor pacientovi.
(Z knihy "My" od Jevgenije Zamjatina)


The problem with the world is that
the intelligent people are full
of doubts, while the stupid people
are full of confidence.


Na konci každé pravdy je třeba dodat,
že víme i o té opačné.
(Blaise Pascal)


Demokracie je, když dva vlci a jedno jehně hlasují, co bude k večeři. Svoboda je, když dobře ozbrojené jehně odmítá hlasovat.
(Benjamin Franklin)


Měl jsem strach o tento národ, ale
teď mám strach z tohoto národa !
(Eugen Brikcius)


Na jednu věc mám někdy i dva,
nebo dokonce tři názory.
(L.Vaculík)


Světlo je základ všeho!
(arch.Josef Pleskot)


Věci už máme. Tak teď ještě ten smysl.
(R.Havel)


Vřele doporučuji České gastroenterologické společnosti pozvat časem k odbornému vyšetření pacienty, kteří 28.10.16 přijali pozvání podivných, morálně porouchaných a všeobecně toxických bytostí z Kafkova "Zámku" na divotvorný večírek. Jejich žaludky musí být totiž extrémně výjimečné.
(R.H.)


Náš svět je z jedné půlky konzumní, z druhé půlky virtuální. Velká část našich úzkostí a problémů pak plyne z marného hledání nějaké třetí poloviny naší současnosti.
(R.H.)


Situaci, ve které se my lidé nacházíme,
velmi dobře vystihuje nebohý opilec, jež stojí na vnější straně parku, buší pěstmi do plotu a křičí: "Pusťte mě ven!"
(Anthony De Mello)


Lidi, co o sobě vědí, že jsou slabí, nemají žádný jiný zbraně, než vražedný. Někdy mám pocit, že silný lidi nedokážou přežít jinak, než že se podřídí moci slabých. Silný lidi jsou citlivý a bojácný, protože toho vědí příliš a chápou věci.
(Pentti Saarikoski)


Na počátku bylo slovo. Na konci je hodně slov, tak hodně, že už se na svět nevleze nic jiného, než jen slova.
(R.H.)


Tragedie konce lidské komunikace spočívá v tom, že místo rozhovoru nutí jeden druhého myslet si to samé,co si myslí on.
(R.H.)


"To, co nyní řeknu, není projevem univerzitní povýšenosti ani sarkasmu. Třetina obyvatel této země je slabá duchem. Každý sedmý občan je debilní nebo dementní, nebo alkoholik a zhruba polovina obyvatel této země má podprůměrný intelekt."
(Miloš Zeman v Poslanecké sněmovně při projednávání zákona o referendu, 1992)


Televizor je zařízení, kterým nakukujeme do prostředí, kde se vyrábějí zvuky a obrázky. K naší potěše, vzrušení a pobavení. Přemýšlení, hledání kontextu či pochyby nejsou třeba. Od toho jsou kavárny. Po staletí na poutích stával vypravěč s ukazovátkem a tabulí s animacemi. Je to vlastně pořád totéž. Jen technika je jiná. Rychlejší a v HD,se střihem. Tím nějvětším cenzorem, který media mají. TV je zkratka. Přímo k pouťové atrakci.Jsou lidé,kteří se jí zbavují. Ti mě zajímají víc, než nové technologie nerovných obrazovek.Doteď byl život diváků plochý, nyní začíná být i ploše prohnutý.
(R.H.)


Čas je napočítaný pohyb
ve vztahu k před a po.
(Aristoteles)


Už nesdílím rozhořčení nad naším presidentem. Jsem nadšen. Tenhle národ neměl nikdy přílišnou sebeúctu a lidovou filosofií bylo posledních 80 let přizdisráčství. To, že se objevil klaun v pravém slova smylu, je minimálně nadějné.
(R.H.)


U posledního soudu se dovíme,
že jsme měli jedinou povinnost:
být šťastni.Kdejaký idiot, ale i myš
nebo komár, nás předběhl.
(Vl.Kokolia, Vy-já-dření)


Česká společnost je nízká a v moderních
dobách vždycky byla, neboť obdařena
citem vždycky včas se zbavit něčeho,
co ji převyšuje to nakonec postrádá.
(R.H.)


Všichni máme křídla,
jen někteří z nás
nevědí proč.
(Michael Hutchence)


Někteří lidé jsou jako černá díra.
Mají takovou gravitaci a takovou
vnitřní hmotnost, že z nich prostě
nemůže nic vyjít. Ani světlo.
(R.H.)


Žít sám? Je to snesitelné,
pokud svou samotu chápete
jako bytost.
(R.H.)


Jediným místem, kde najdete lásku
před sexem je slovník.
(Murphyho zákon)


V kyberprostoru letí netříděné informace stejnou rychlostí. Úplná kravina se k vám tudíž blíží stejně rychle jako zpráva, která by mohla změnit váš život.
(R.H.)


Sometimes you never know the true
value of a moment until it becomes a memory.
Some of the best things in life
are mistakes.
(Iman Bowie)


Nemůžeme mít větší ani menší moc
než tu, kterou máme sami nad sebou
(Leonardo da Vinci)


Na všechno opravdu důležité
je člověk sám.
(S.Dalí)


Člověk chráněný člověkem
před člověkem – to je láska.
(G.Corso)


Mobily marně zvoní do noci. Spolehliví partneři dneška. Těm, kdo se chtějí držet stranou, mobily pomáhají zůstat v kontaktu.
Těm, kdo chtějí zůstat v kontaktu, dovolují držet se stranou.
(R.Denemarková)


Největším a nejtragičtějším problémem
postmoderní společnosti je stále více se zhoršující schopnost odlišit důležité od nedůležitého
(C. Höschl)


Velká obtíž je v tom,že náš národ si dost
potrpí na to, aby si potrpěl.
(J.Werich)


Nemůžeš-li být dobrým příkladem,
ještě pořád můžeš být příkladem
odstrašujícím.
(A. Einstein)


Protiklad tíha-lehkost je nejtajemnější a nejmnohovýznamnější ze všech protikladů. To kdysi napsal Kundera. Tak si říkám – buď vlídnej ! Protože každý z nás se pere s něčím těžkým. Bez ohledu na to, v jaké fázi životní lehkosti se právě nachází.
(R. H.)


Jak řekl režisér Zelenka:Cimrman byl od podstaty protest.
Dnes ho citují u grilů ta největší hovada. Za fotku s Jarkem by dali cokoliv. I ten nejnechutnější developer si v autě pouští Cobaina. Je to něco mezi morální plastickou operací a karmickou omluvenkou.
(R.H.)


Lidi jsou strašně nudní, když jsou pohromadě.
Jen o samotě můžete rozvinout vlastnosti, které jsou na vás skutečně zajímavé
(A.Warhol)


Češi jsou prostě národ, který pochází z chalup. Všichni jsme ve třetí generaci sedláci, mlynáři nebo ještě míň. A hlavní stránka našeho plebejství je ta lokajská.
(Mikuláš Bek, rektor Masarykovy university Brno)


Skutečné myšlení netouží přesvědčovat, ale inspirovat. Přesvědčení je myšlení, které znehybnělo
(M.Kundera)


Herec není hráč, protože krev hráčů je pravá a slzy opravdu slaný
(K.Peteraj)


Naším nevětším a smrtelným problémem jsou malé horizonty.
(Jaroslav Rudiš)


Všechno nakonec dobře dopadne.
Pokud něco dobře nedopadlo,
znamená to, že ještě nebyl konec.
(John Lennon)

Zajímavost

"Její přízračné krajiny, v nichž lidé s holými zadky zírají na nebe, kde velké ženy chlapeckých postav odcházejí z obrazu ven a za jejich zády zeje prázdno tuhé jako potlačený výkřik..",napsal o své tetě Jan Balabán ve své próze Černý beran.Fascinující dílo "prokleté" malířky Milady Schmidtové Čermákové je teď k vidění v Jihlavě.Stojí za to tam zajet. Josef Bolf v ženské podobě.


Dvě knihy. Každá odjinud. Úsporná, až skromná literatura s dunivým druhým plánem. Marie Benetková - Zlatý z nebe, Helle Helle - Tohle jsem měla napsat v přítomném čase. A pak samozřejmě Švankmajer - kniha desetiletí.Pak mi taky konečně z knihovny V.Havla přišel Stín Jiřího Křižana.Po čtyřech letech nová Petra Hůlová. Stručné dějiny Hnutí. Zralé a dobré.


Něco o mé práci:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1100492707-na-stope/417236100132019/

Něco o mé práci:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10993853591-legendy-kriminalistiky/


Udělil jsem svoji soukromou Magnesii Literu. Ladislav Šerý je naprostý mimoběžník. Jeho román NIKDY NEBYLO LÍP je malý literární zázrak. Generační výpověď, za kterou by se nemusel stydět Hakl, Kundera, ani Bukowski.
Divoká labuť a jiné příběhy. Nová kniha Michaela Cunninghama.Pohádky, které všichni známe, přetvořil tenhle geniální vypravěč. Jsou temné a často až zvrácené. Až se najednou stávají dokonalým a pravdivým obrazem našeho děsivě krásného života.


Jezero od B.Bellové je skvělá kniha. Připomíná mi trochu svět Kosinskiho Nabarveného ptáčete, či první romány P.Hůlové. Brilantní, tísnivé, inspirativní. Pro mě kniha roku !


Čtu ještě Chválu pomalosti od Carla Honoré, Poslední cestu Ralpha Dutliho, Mozaiku zamyšlení z polyfonické zahrady EDO a Jednu větu A.Kareninové. Po dlouhé době jsem viděl i dva dobré filmy - Takovej barevnej vocas letící komety o F.Topolovi a geniální " malířský " filmový opus Petera Greenawaye Kuchař, zloděj, jeho žena a její milenec. Všechny ty věci mi pomáhají odletět na chvíli ze smutného českého údolí v téhle děsivě postpravdivé době.A po dlouhé době listuju Českým snářem.Vaculík. Co dodat.


Výborný je rozhovor s Dr. Radkinem Honzákem v časopise Týden. O tom, jak jsme hříchy proměnili v nemoci, o tom, že jsme nedorostli ke svobodě a neumíme ji ocenit, i o tom, že lidé delegují zodpovědnost za svůj život na faraony, kteří jim večer nasypou misku fazolí..


Něco o mé práci!!!!!!
https://www.stream.cz/temna-zona/10005454-u-pitvy-si-poustim-hudbu


9. května 2014 se Nizozemský národní orchestr chystal hrát skladbu G.Mahlera. V sále byla přítomna královna Beatrix, která pilně navštěvuje koncerty. Toho využil šéf orchestru, muslim , který začal vychvalovat
" přednosti " islámu. Hudebníci se beze slov zvedli a s nástroji opustili jeviště. Před
očima panovnice předvedli, že už mají dost pýchy a muslimské arogance. Byla to opravdu mimořádná událost, to video by mělo obletět svět. Husí kůže - není co dodat
http://safeshare.tv/w/cqjiYhtiXs


Tak tuhle píseň jsem si odvezl z Pacova. Vy, kteří ještě věříte na lásku, si to užijte. My, kteří už moc nevěříme, tak my to máme skoro za hymnu. Zkrátka - projekt bez naděje.
https://www.youtube.com/watch?v=bR_7RwqmQP8


Můj životní souputník Jiří Bílý ( www.jiribily.cz) dokončil novou desku plnou jím zhuděbněných básní pana Antonína Sovy. Křest proběhl v Pacově dne 26.6.14. Tamtéž bude Jiří s Michalem hrát na Pacovském poledníku dne 23.8.14. A bude tam i Mńága a Ivan Hlas a Peter Lipa a spousta dalších (včetně mě za moderátorským mikrofonem:-)


Kolonizují prostor společnosti. Privatizují náš osobní prostor ( u slabších i jejich duši).Český rok po konci světa (Orientace LN ze soboty 4.1.14 - Josef Chuchma), nebo Odepřít poslušnost - Násilí podle Slavoje Žižka ( A2-26/2014 str. 27). Děsivé a zřejmě mlčky pomíjené zprávy o našem převedení do klecí. Pobuřující - jak pro koho.


"Uhnali jsme si touhu po pevné ruce". Cyril Höschl ve velkém rozhovoru poukazuje na věci, ze kterých se tají dech. O kořenech naší "blbé nálady". O závisti. O tom, že naši první signální ničí parvenuové. A taky třeba o tom, že dávat na odiv něco, co jsem nabyl, je naprosto infantilní, přízemní a ubohé. Lidové noviny, Rozhovor, 5.října 13, str. 11.


Máme jen pár autorů, kteří patří bez debaty do světového literárního kontextu ( Kundera, Hrabal, Hašek...).Nepochybně světovým autorem byl i muž, jehož jméno tady bohužel není příliš známé. Jeho nadčasové texty však nesou všechny znaky nejvyšší literatury a ryzí geniality. JIŘÍ DRAŠNAR ZEMŘEL V KALIFORNII 17.3.2013..


Zákon 198 /1993, paragraf 3, hovoří jasně. V případě komunistické strany se jedná ( dle zákona) o zločineckou oranizaci. Komunistické hnutí je tedy podle platné legislativy nezákonné. V době , kdy se stávají našimi "představiteli" lidé kteří byli předsedy OV KSČ ( hejmtan), či nechali střílet do lidi na hranicích ( náměstek hejtmana) je třeba říci, že ti, kteří s nimi spolupracují jsou rovněž zločinci. Právně to asi obhájí, ale morálně ( pro ně nejspíš slovo v hebrejštině) je mi z nich úzko.


Tenhle klip mě k nostalgii vskutku nedohnal. Pouze jsem si všiml, že tam hraju na Gibsona, jehož cena není a nebyla malá.Někde se mi, na mých životních kruhových objezdech, " ztratil ". Tak jen doufám, že Dotyčná na něj buď dodnes hraje, nebo ho alespoň prodala řekněme za přijatelnou cenu.
http://www.youtube.com/watch?v=OX4U7i8YHhQ


Ano, jsme slepí, neboť jsme se nechali oslepit. A je to naše vina, naše pohodlnost, naše rezignovanost. Stali se z nás slepci, kteří sledují televizní zprávy a namlouvají si, že něco vidí, čtou noviny a věří, že se něco dočetli, zběsile pátrají na internetu a doufají, že se proklikají z bludného kruhu. Nechali jsme se oslepit těmi, kteří zatraceně dobře vědí, že slepci se lépe vodí. A vůbec nejlépe se vodí ti, kteří o své slepotě nemají ani páru, jsouce naopak přesvědčeni o své bystrozrakosti, pronikavosti vhledu a důvěrné znalosti věcí za zrcadlem.. Hledí třeba na politikův předvolební plakát a nevidí, že síťovka v jeho ruce je ve skutečnosti beznadějně vybrakovaná. Vidí jenom to, co chtějí vidět a jejich realita se tak stává vrcholnou ideologií, fantasmatem, z něhož byla vytěsněna empatie coby nezbytná součást ochrany druhu. Proto ji, kdykoliv se sobectví utrhlo ze řetězu, bylo třeba obelstít například tím, že se protivník odlidštil nějakým bizarním pojmenováním, aby už nestál člověk proti člověku, Francouz proti Němci či Italovi, ale žabožrout proti bošovi, případně makarónovi…, což přispělo k oné zvláštní slepotě, bránící proti sobě vidět člověka, ale nepřekážející schopnosti zamířit na jeho srdce...
Více v mrazivém textu L. Brožka

http://www.blisty.cz/art/65841.html


To mě bavilo a živilo !!!
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1093836883-na-plovarne/


Ve Francii, kterou už pár let miluji, rostou úžasné holky
http://www.youtube.com/watch?v=sp3G50jBRuU


Obsazení Wall Street mě zaujalo, ale z tohohle protestu jsem měl husí kůži !
Výňatek z opery G. Verdiho Nabucco - sbor zotročených Židů odvlečených po prohrané válce do Babylonu asi 590 před našim letopočtem. Opera se hrála v Římě letos při příležitosti 150. výročí moderní Itálie za přítomnosti
Berlusconiho a starosty Říma, který v rámci projevu před zahájením opery kritizoval škrty rozpočtu na kulturu. Už před začátkem opery byl dlouhý potlesk. Italové milují Verdiho a jeho opery a většinou znají opery nazpaměť a slavné árie zpívají často spolu. Opera roběhla normálně až k uvedenému sboru jehož první slova v překladu jsou : " Oh má země, tak krásná a ztracená.. " V hledišti bylo zvláštní napětí, které cítil dirigent i účinkující. Když skončil sbor otroků, byl obrovský aplaus. Dirigent slyšel výkřiky: " Opakovat !" A rozruch neustával. V Itálii není zvykem opakovat části v průběhu opery, ale nakonec, když se rozruch utišil, obrátil se dirigent na
Berlusconiho a řekl: " Jsem Ital. Cestuji po celém světě a teď se stydím za to,co se děje v mé zemi a proto ( směrem k obecenstvu ) přijímám Vaši prosbu o opakování ! Nejen pro vlastenecký obsah, ale při dirigování slov " Oh má krásná ztracená země " myslím na to, že když budeme takto pokračovat, zničíme kulturu, která tvoří historický základ Itálie. V tom případě bude naše země opravdu ztracena ."
Potom řekl: " Já, Motti jsem mlčel po léta. Nyní bych chtěl dát této písni skutečný význam. Jsme doma v Římě, v divadle se skvělým sborem a nádherným doprovodným orchestrem. Navrhuji Vám, abyste se připojili, a budeme zpívat všichni spolu. " Potom zahájil opakování písně sboru, obrátil se k publiku a dirigoval jejich zpěv. Lidé byli vidět jen tmavě, protože osvětlené bylo jen jeviště, ale jak publikum, tak všichni na jevišti, zpívali ve stoje. Když sbor skončil, bylo vidět, jak si ženy zpívající ve sboru utíraly slzy.

http://www.youtube.com/embed/G_gmtO6JnRs


www.tichyfotograf.cz
www.kresadlo.cz
Dvě stránky, které mě neustále baví a naplňují optimismem !!!


Čestnost jako deviace, aneb jak systémová korupce vytlačuje slušné lidi na okraj. Ti inteligentní,a nedej bože ještě morálně dobře nastavení, prostě vypadávají ze hry, což je známá teze o degeneraci elit, kteréžto jsme nyní svědky (kvalitní rozhovor se sociologem P.Fričem najdete na stránkách Literárních novin,ročník XXI,č.36)


"Proč jsou dnešní dívky nesnesitelné?".
Tak se jmenuje půvabný a provokativní text Jana Sterna v Britských listech. Doporučuji. Apropo právě mu vychází nová knížka " Psychoanalýza všednosti ". Jak ho tak znám, máme se na co těšit !
http://www.blisty.cz/art/52196.html


"Láska k moudrosti" jako psychosa? Aneb bylo Platonovo proslulé podobenství o jeskyni poruchou filosofovy duševní rovnováhy? Martin Škabraha napsal velmi zajímavou a těžkou stať na tohle téma. (Čtrnáctideník A2, č.17, str. 18)


Sprcha s hodně studenou a hodně čistou vodou. Kdo má trpělivost, může zažít jeden z nejsilnějších thrillerů současnosti.Spousta věcí začně dávat smysl.Ale je to děsivé...

Koukolík o deprivantech
Moje tipy

Nová deska genia.Jack White udělal zase výkrut. Upřimný, syrový a opravdový. Jmenuje se to Boarding House Reach.


Výborné čtení o současné ruské literatuře a to nejen o Sorokinovi. Taky o Michailu Jelizarovovi, Iljovi Kukulinovi a Anně Barkovové. A k tomu všemu hodně dobře napsaná recenze na nového Kahudu. Vše je k nalezení a pochutnání si ve čtrnáctideníku A2 č.16. z 30.7.14.


Dobře napsané, břitké a přesné. Větší horor než Paranormal aktivity. Pavel Šafr definoval náš porevoluční vývoj ve dvanácti obrazech. Všichni, jak jsme tady, by to měli mít neustále na nočním stolku ( Reflex 9 ze dne 27.2.13, str. 10-13)


Slávek Janoušek mi poslal svoji knihu. Jeho prvotinu, která je zároveň druhým dílem trilogie s názvem My tři a já. Folkaři umí i dobře psát.První díl napsal Vl.Redl. Slávek, dle mého, nezůstal pozadu.Už přibyla i poslední část Od Samsona. Vřele doporučuji ( viz Fotogalerie)


A2 ze dne 19.6.2013 stojí za to ! Už kvůli plnokrevnému rozhovoru s Pavlem Kosatíkem s názvem "Co je to být Čechem ?" Hořké čtení o národních mýtech a o našich potížích s hodnocením národních hrdinů a zrádců. O ryze " českém " tupém zjednodušování. Nu a pak životadárné textíky Milana Kozelky - Raňajky v Bazmekistáne. Jednoduše kouzelné.


Ondřej Nezbeda to konečně napsal. Hašek není "Hrušínský", je to mnohovrstevný existenciální autor. A Švejk byl pro mě vždy spíše postava do mystického hororu, až na husí kůži. Strašlivý ponor, když si odmyslíme knedlíkové české pojetí. Více na str. Respektu č.17 v textu - Záhadný Hašek.


Kulturní čtrnáctideník A2 (13.3.2013) je věnován "Lásce". Našel jsem tam dva skvělé texty. Jeden napsal Zygmunt Bauman ( O tekuté lásce...), druhým je rozhovor s vycházející hvězdou světové sociologie Evou Illouz.Vypadá to tak, že nejen ekonomika má na kahánku..


Eva Turnová!! Pokud nevíte - basačka od Plastiků. Taky někdejší Sabrina Black Emila Hakla. Taky výborně a vtipně píšící ženská. Právě jí vyšla knížka Turnový háj ( objednávky na eturnova@volny.cz)


O "postkritické době" , o kontejnerizaci světa, o slepé ulici, kterou se společnost řítí..brilantní text V.Bělohradského ( Salon,14.2.2013)


Během svátků jsem měl tři zásadní setkání:
1. Převratný výstřel kinematografie - film "Holy Motors" Leose Caraxe. Jeho podivný hrdina Oscar na otázku - proč to všechno vlastně dělá, odpoví kouzelně : pouze pro krásu toho samotného gesta. Filmová magie desetiletí !
2.Knížka "Myšlení rychlé a pomalé" z pera Daniela Kahnemana, která nás ohromí uvědoměním si vlastního omezení.
3.Dva dny s Vlastou Redlem, které mě naopak obdařily pocitem jakéhosi lidského neomezení.


"..z valné části se zabýváme blbostmi..." Hektická ospalost - to je nesmírně moudrý text, který mě na konci roku asi nejvíc oslovil.Díky, pane Chuchmo !( Kavárna, Víkend dnes 22.-26. prosince 2012)


"Mazlíme se s náhražkami". Rozhovor s Marií Langerovou. Mimo jiné o její nové knize " Hnízda snění". Taky o tom, že manipulace označujeme rádi jako "interpretace" ( A2-kulturní čtrnáctideník 24, ze dne 21.11.12)


Přibyl nový text v Zápisníku - "O Vesmírech ( bez rozdílu velikosti)".


O tom, jak J.Joyce svým Odysseem otevřel další území. O velké planoucí hranici literatury, kterou tahle geniální kniha ve skutečnosti asi je. Velmi pěkný je rozhovor s anglistou M.Pokorným o Odysseovi, vědě a psech s názvem " Literatura neodhaluje, ani nemyslí " (čtrnáctideník A2 č.19/12, str.24-25)


"Jsme záludný, nekorektní a k odpovědnosti neochotný lidský materiál. Ano, to, co žijeme je pokračováním normalizace,protože jsme nedokázali přestat" - to říká ve velmi břitkém a hodně obnažujícím rozhovoru Pavel Kosatík. Stojí to za přečtení i za trochu sebestudu. (Čekání na nového Havla,Salon 20.září 2012)


Evoluce člověka skončila - tvrdí v dechberoucím rozhovoru britský biolog Steve Jones. Stojí to za to ! Respekt 22, str. 47-51.


"Pád Jeruzaléma, aneb Kdy je společnost nemocná ?" Další nebroušený diamant z pera mého oblíbeného věčného provokatéra a psavce Jana Sterna. Tentokrát k nalezení v kulturním čtrnáctideníku A2-10/2012. Taky jsem si koupil jeho novou knížku - Černé libido ( opět skvělé čtení).


Evropa bude jednou islámská - pozoruhodný a poněkud děsivý rozhovor s biologem, filosofem a spisovatelem Stanislavem Komárkem je k přečetní v Salonu ( příloha Práva) ze dne 10.5.2012


Neodkládejte život na jindy- pozoruhodné povídání s P.Fialou ( Mňága a Žďorp). O muzice, životě a o českých rádiích. Dobré to je !(Reflex z 10. května, str. 59-62)


Přibyl nový text v Zápisníku:
O disentu krásy a pastech času ( úvahy o umění nevejít)
(4.3.2012)


NÁVŠTĚVNÍ KNIHA BUDE DOČASNĚ OTEVŘENA !!
( Jedná se o pokus otevřít diskusi k mým textům. Osobuji si právo na některé osobní invektivy vůbec nereagovat, případně je smazat. Moje odpověď tudíž nebude automatická. Pokud tato akce nesplní účel, bude kniha opět uzavřena).
Díky. R.H.


Teď zrovna moc nepíšu. Což ale neznamená, že taky nečtu. Čtu ! Tak například :
http://trcalek.bigbloger.lidovky.cz/c/235912/Vanoce-jsou-jako-perverzni-sex.html
nebo
www.lucifer.bloguje.cz
Jsem spokojen !!! Svět bloggerů je už dost velký na to, abychom pochybovali o jeho smyslu.


Novou knihu Josefa Formánka "Umřel jsem v sobotu" jsem přečetl za noc. Delší dobu si myslím, že jde o jednoho z nejzajímavějších českých spisovatelů.Opět mě nezklamal! A má úžasné webovky:
www.josefformanek.comSvět bohatne a chudých přibývá. Tak se jmenuje skvělý rozhovor s filosofem Thomasem Poggem. Třeba i o tom,že z chudých zemí odtéká ročně desetinásobek toho, co jim pak pateticky dáváme jako rozvojovou pomoc.(Respekt č.3, str.46-50)


..s večerem se světlo na konci ulic ještě jednou protočilo. Světlo bylo dotěrné. Varovalo okolí, že nastane noc. Domy se zmenšovaly, byly menší než lidé, kteří procházeli kolem. Mosty byly menší než tramvaje, které přes ně jezdily. A stromy byly menší než obličeje, které pod nimi osaměle procházely.
Všude se rozlézala touha po domově a ukvapený spěch. Osiřelé obličeje na ulici ztrácely obrysy. A viděla jsem v nich viset kus mračna, jak se k mně přibližovaly. A když stály těsně přede mnou, smrskávaly se každým krokem. Jen dlažební kameny zůstávaly velké. A po dalších a dalších krocích visela místo mračna v tváři dvě bílá vypouklá bělma. Při dalším a dalším kroku, těsně předtím, než mě obličeje minuly, se bělma slila v jedno.
Držela jsem se konců silnic, kde se drželo světlo. Oblaka, chuchvalce zmačkaných šatů. Otálela jsem s návratem… ale v nehybném světle záleželo na chůzi, musela jsem jít rychleji. Postranní ulice na noc nečekaly. Balily si kufry.
(úryvek z knihy Herty Müllerové Srdce bestie)


Čtvrt století jsem žil v komunismu. Dlouho mi chyběl trefný název doby, ve které se nacházím teď. Už ho asi mám:
http://www.blisty.cz/art/60743.html


Povídání s Erwinem Hellerem o zrychlování světa, o umění odpočinku, o tom jak sami sebe vykořisťujeme a že nicnedělání je zatraceně těžká práce,najdete v Respektu č. 26/27 na str.48-53.


Doporučuji k přečtení čtrnáctideník A2 č.10. Najdete v něm tentokrát vynikající text z pera Jana Sterna s názvem Pocit stísněnosti v posteli. Nevídané souvislosti předkládá tento mistr psychoanalýzy i slova.


Tíha mateřštiny. Tak se jmenuje text Jana Sterna na stránkách týdeníku A2, č.26.Taky mu vyšla nová knížka ( Mystika západu). Už ji mám a čtu. Je moc dobrá.


Respekt č.41 se vydařil! Rozhovor s filozofem Konradem Liessmannem, potažmo povídání s "fotografem mrtvých" Joelem-Peterem Witkinem o odvaze, smrti a hledání krásy, a taky text o Vargasu Llosovi, čerstvém nositeli Nobelovy ceny za literaturu.


" Reklamní agenti to nezachrání". Tak se jmenuje rozhovor A.Plavcové s prof. Kamilem Wichterlem. O jeho geniálním otci, o tom, že když Edison vynalezl žárovku byla tato už 25 let patentovaná, o tom, že matematika je ve skutečnosti nesmyslná, a o mnohém dalším. Vyjimečný chlap. Viz příloha LN č. 47, str.6-13.


Říkal mi kdysi jeden věhlasný místní muzikant : " Stejně jednou skončíš u Gabriela ! ". Stalo se. A já ho poslouchám když je mi dobře, i když třeba není.

P.Gabriel

Tyto stránky si zatím zobrazilo 2186888 návštěvníků.

Přihlášení

valid xhtml 1.0 strict - css - php
Matyáš Havel, 2008

O lávkách ( hovory s vlastním obrysem II.)

xxx

...

xx

Vejdi do prázdna

xx

...

xx

Cesta

xxx

...

xxx

Cesta

xxx

...

xxx

..

xx

Archiv - koncert v Šumperku - zleva P.Dobeš. T.Kotrba.,. R.H.

xxx

Tehdy jsem se živil muzikou...

Tadeáš se dostal na gympl a trochu zvolnil tempo. Mám ho tedy na pár dní v Praze.
Chce jít se mnou na Dylana a anglicky už vládne natolik, že se spolu řehtáme nad stupiditou některých textů věhlasných songů. Zavři mi oči, mám tě ráááád, hezká žena jde dolů ulicí, dej mi svou ruku, scházíš mi… předháníme se. Svoje dostává i Mercury. I u Beatles, které pravidelně vymačkává na You Tube, nacházíme neskutečné textové stupidity.
Když je geniální melodický model, slova jsou jen zvukem, říkám mu.
Dylan ( uznává to) je jiný.
„ Je to básník “, odtuším.
Jeho brácha si prošel Nirvanou, tedy spíš Cobainem, a taky Morrisonem. Věkem omezené hladové údolí plné zlatých žil autentičnosti a fascinace smrtí. Teď je na kytarovkách typu Subways, ale hlavně si užívá festivalů u stánků v ryčné komunikaci s jinými, stejně žíznivými chvilkovými pohodáři, něco nad dvacet. Přeju mu to.

Dumám nad tím, co jsem svým klukům vlastně pouštěl, když jsem s nimi ještě bydlel. Nad tím, že u nás občas přespávali Flereti, Vlastík Redl a Janoušek. V těch dobách spávali moji synové občas v kuchyni. Ale slyšet to všechno asi museli.

Táta mi v tom mém secím období pouštěl blues.

Před pár lety jsem tatínka naložil do auta a odvezl do Zlína. Seděl pak pár metrů od B.B. Kinga a leskly se mu oči. Jsou to čtyři roky, kdy jsem ho zmateného, nejistého a plného očekávání zavezl do arény na Claptona. Brečel jak kluk, co dostane k vánocům konečně pořádný kopačák.


Jsem zase v práci.
Čtu si v papírech, že na stole mám chlapa , ročník 1963. Můj tým. Tajně doufám, že bude aspoň tlustý, nebo něco.
Není.
Už držím v ruce jeho veliké srdce. V zadní stěně levé srdeční komory je něco jako okrová modelína.
„ Infarkt jako prase “, říká klidně Jarda.
Volám Pavla S., protože vím, že je stejný ročník.
„ Už se holt kácí v našem lese “, říká klidně a ptá se, kdy půjdeme na oběd.
Polykám na prázdno a snažím se uvědomit si svůj věk. A všechno, co jsem nestihl.
Protože zítra, třeba, se mi tam ta modelína nacpe taky.Snažím se stíhat spousty věcí. Z nichž řada vyžaduje interpretaci. S tou se ovšem , spolu se stárnutím, čím dál víc nepářeme. Není čas, ani síla. Z vějíře předem nachystaných karet s odpověďmi na líci, vytáhnu přibližně možné eso a hodím ho na stůl. Neexistuje takový nesmysl, který by nemohl vyvolat nějakou interpretaci, vybaví se mi, nevím kdo to napsal, ale nepřestanu přemýšlet nad tím, že život se možná skládá jenom z přihlouplých výkladů cizích věcí.
Autory jsme málokdy.


Pozdě večer mi po páteři vzhůru zase vyleze ta růžová larva, co má ve mně nadosmrti privát.
„Tak ty si vlastně píšeš jenom deník? A vlastně jenom pro sebe?“
„Jo, tak nějak“.
„Tak proč s tím lezeš ven, a ještě s tím počítadlem???“, směje se svými bezbarvými ústy, přes které nikdy nepřelezla lež. Proto je mi protivná.
„Toužíš po uznání a honíš si ego, že jo..?“, plazí se pryč a pohrdavě frká.
Skryt za svým intimním deníkem, který je ovšem volně přístupný, jak veřejné záchodky, mluvím do telefonu s No Peťou. Po cestě z Jablonce domů hovoříme dlouho a dlouho.
„Hele, ty snad jedeš do Chorvatska..“, říká po hodině.
„Ne, už jsem na spojce“
„No, vono na tom něco je, kdybys to s tím soukromým deníkem myslel vážně, tak to napíšeš a pak to zmuchláš a vyhodíš..“
„Nebo to budu psát do sešitu a ten si pak strčím pod polštář“
„Přesně“
„Já tím zveřejněním i tím počitadlem, vlastně tak trochu žmoulám ďáblův malíček, že jo…“
„Přesně.“


Umřeli dva lidé, kteří tady něco zanechali.


Ve spánku a milosrdně vyfoukl osud ( nebo něco na ten způsob) z tohohle světa Jana Balabána. Všimlo si toho asi jen pár lidí.
„ Kde jsou moje čísla? Zmizela v podsvětí nepaměti jako nezahrané noty. Dostanu zaplaceno za to, že svým nebohým mozkem protahuji tisíce čísel, které neznám. Jsem jako opisovači not, kteří kopírovali partitury, jež nikdy neslyšeli. Nikdo po nich nic nechtěl, aby slyšeli, mohli být klidně hluší, stačil krasopis, kterým se nevědomky dotýkali hudebních vrcholů . Johanna Sebastiana, v jehož skladbách je prý ukryto evangelium, a v hlavách jim zůstalo stejné nic jako mně po těchto kódech..“, píše ve svém opusu „ Možná že odcházíme “.

Famfrlína ho znala osobně . Pařili spolu kdysi v Ostravě. Hodně pil a kouřil a držel se zpátky. Lávky k němu nebyly na první pohled viditelné.


A pak Verecký. Tedy Denis. Neskutečný novinář a neskutečně nečitelný člověk pro kohokoliv jen kolem proběhnuvšího. Drobný chlapík s kaleidoskopem chorob, řídkým vousem a poťouchlým vzhledem, který v New Yorku zastavil na letišti provoz. Protože se jim zdál „ nějakej divnej“. Maska před lebkou, ve které to vždycky „ šmoldasovsky “ vřelo a občas zavířilo jak v jaderném reaktoru. Muž, který by dal ( a nakonec dal ) život za historku, či příběh. Muž, který zacházel s češtinou jako s nejlepší milenkou. Sarkasta, ironik a vzdělanec. Eso es.
Přátelil se s ním i Michal Horáček. „ Co vy na to, pane doktore? “, vyhrkl v krematoriu upřeně hledíc na rakev. Tuhle větu mu opakoval do telefonu vždycky, když nevěděl Kudykam.
Michal Horáček v jenom z rozhovorů na dotaz, jestli měl Denis štěstí, odpověděl:
„ Navzdory všem svým katastrofám prožil za těch čtyřiapadesát let tolik věcí a tolika si jich uměl všimnout, že většina jiných by to nezvládla ani za sto padesát let. Takže vlastně měl…“

Denis mátl tělem. Nenabízel snadnou lávku, která by vedla k jeho břehu.

I já mám svého Denise. Mluvím s ním a telefonuju s ním čím dál častěji. No Peťa. Přihrál mi ho život a teď – „kluku hrej“. Nesnadný člověk. Brilantní mozek, zakrytý deklarovaným plebejstvím. Piváky, šukání a žrádlo. Barevně označené lávky, které vedou jenom k jeho zádveří. Jinak musíte po svých a přes hnusné kaluže, ostrou trávu a bahniště, nevěda, jestli k němu vůbec dojdete.

„Víš o tom, nebo ne?“, křičím do hands free v autě.
„Tak trochu, ale hlavně mě to baví..“

Jeden z těch u kterých musíte uhnout z vyznačené cesty. Vykašlat se na značky, projít roštím a potom najít cestičku, stezičku, plnou výmolů a komárů a rašelinišť, ve kterých si zabahníte své nové botky z Hervisu. Smyslem je duševní orgasmus, hnaný objevováním a nesnadností dosažení cíle.
Víme to oba.

Takhle vypadá duševní páření mezi dvěma heterosexuály. S maškarními držkami,pečlivě drženými na hůlce před těmi svými.


Podobnou duševní soulož jsem zprostředkovaně prožil, když si povídali Umberto Eco s Jean-Claude Carrierem (Salon z 29.4.2010). Oba se shodli na tom, že velkou část minulosti známe jen z děl hlupáků. Že neumíme s jistotou interpretovat prehistorické figury nalezené v jeskyních.. že vymýšlíme kód pro jazyky a sdělení, děláme to tak , aby nám byly srozumitelné, jenom díky vnucené současné verzi srozumitelnosti… „ Když dnes namaluji na zeď graffiti, které nedává žádný smysl, jak vyloučím, že jeho „ smysl“ někdy někdo v budoucnu nenajde…?“, ptá se třeba Eco.


Sedíme s vílou ve zcela zaplněném sále Světozoru. „Vejdi do prázdna“ a Gaspar Noé. Vyprávím Famfrlíně o „Zvráceném“ a o tom, že tenhle filmař za to určitě stojí. Tři hodiny mučení a natahován na skřipec. Na ten vlastní.
Kamera kouzlí nad ulicemi v Tokiu a to tak často, že mi dojde, co chce Noé ve skutečnosti říct. To naše mysl jsou ty ulice, ve kterých to hřmí neonovými barvami, to naše myšlení blouzní, hádajíc se s realitou. To je ten pavouk, který svými neurony vytváří naše „ Tokio“. Jeden filmový bod téhle suity vejde do historie. Tím jsem si jist. Noé dal kameru do vagíny.
Lávku si najdi sám. Porno – píšou zaprděnci. Sex, se kterým se zachází jako s šafránem, říkám já. Když už , tak už.

Vábnička, na kterou se chytila spousta kritiků.
Pro mě lávka.

Vejdi do prázdna je film, který / krom neobyčejných feťáckých vizí a halucinací / nenabízí cestu , která by k němu měla vést. Neimplikuje lávku k sobě samému. To je věc, kterou obsahuje spousta uměleckých děl a komunikace vůbec. S výjimkou žužlání ďáblova malíčku, o kterém se logicky tak moc nemluví.

No Peťa do telefonu praví:
„Rozumím. Cedulka, Svěrákovsky a Heřebejkovsky jasná – teď bude dojetí, teď bude smích, teď bude katarze a potom vysvětlení“

Nic takového Noé nenabízí. Jenom cestu houštinou,v bahně, klestím , odněkud z boku, Trier dělá roky to samé, dochází mi posléze.

Je první květen a my jsme venku. Na Smíchově se zamotáme mezi desítky podivných lidí. Holky mají zelené či oranžové vlasy a propíchané tváře kdečím. Těžké boty. Odhodlaný a zároveň důsledně lhostejný výraz v poničeném obličeji. Vždycky jsem se za ně styděl, ne proto, co prožívají , ale že to zoufalství a bezradnost dávají takhle na odiv.
Zalezlí někde ve sklepě se svými kérkami a piercingy by mi byli víc uvěřitelnější.


Oba jsme s vílou shltli Cestu od C.Mc Catrhyho.Tak na to potom jdeme do kina. Kulturní šok je pro mě už to , že ve 21.50 a v sobotu, je kino plné. Povídáme si o tom potom v posteli, místo sexu, ještě několik hodin. Vychází mi z toho, že je potřeba jít kamkoliv, když je po nukleární katastrofě. A ta se může odehrát i uvnitř naší lebky.
Na jih.
K moři.
I když tam asi nic není.


A pak je tu Palahniuk. Pan Spisovatel.
Píše o pláči osamělých. Navštěvujících kluby různě postižených – čtvrtek - rakovina prostaty, leukemici mají třeba neděli. Kluby slabých, kam se vetře další slaboch. Trpící jen a pouze osamělostí.

„Myslíš,že tím prošel?“ptá se trojstěžník v sauně
„A nestačí, že o tom píše?“

A píše syrově a skvěle , tenhle rváč. Mladší než já. Nevím jaké má lávky, ale mořské ježky vypouští. Objímající se s kýmkoliv , kdo se namane…. Dobré čtení. A pak perleťová literální škeble: „ Vrátný se vysmrkal a něco mu pěkně plesklo do kapesníku, , jako hod do chytačovy rukavice.“.
Nehledáme náhodou i my kluby postižených , kam se vetřeme pro to pleskající usmrknutí. Dojetí a spoluúčast ??
Poslouchám radio . Hrůza hrůz. Vznikla cestovka, která vám spolehlivě ukáže strom, o který zavadil polský vládní speciál. K dispozici ( asi po 20 minutách) je člověk, který tehdy viděl dým a má o tom naučenou říkanku. Za 10 euro.


Jedu, jako každý den, od Liberce ku Praze. Billboardy jsou na zvracení.. Kdysi jsem s Tadeášem hrál v autě hru na hlavy. Které někde uvidíme. Teď je jich nějak moc.
Je to jak kukr do gorilího výběhu.
Připomíná mi to natáčení čehokoliv, kdy do oka kamery nastrkují svoje hlavy všichni, kdož touží být spatřeni na pár vteřin večer ve zprávách.
To, co vidím, je nedůstojné, trapné a aktéry ponižující.
Byť sami zřejmě nechtějí být výš.
Nizozemský psycholog Joris Lammers nedávno udělal experiment, který prokázal, že moc u lidí způsobí, že jsou přísnější k porušování norem u druhých, k sobě jsou však mnohem shovívavější. Označuje to za syndrom arogance moci a někteří psychiatři tento stav hodnotí jako získanou poruchu osobnosti. Hypertrofované sebevědomí a kroucení reality dle svých argumentů. Zisk moci transformuje vzorce chování. Dle studie je u mužů prokázáno, že postupem v sociální hierarchii u nich roste hladina testosteronu. Ten je odpovědný za vyšší ochotu podstupovat riziko a nebojácnost při čelení nejistotě, což jsou vlastnosti usnadňující vedení. Při chronicky vysoké hladině testosteronu se muži stávají impulsivní, arogantní. Mocní mají pocit, že riziko potrestání jejich nemorálního chování je nicotné a zároveň cítí, že jejich výjimečné postavení je opravňuje stát nad ostatními lidmi a jejich normami slušného chování.

Čtu si rozhovor s panem Jančíkem, starostou Prahy 5.
Podle všeho bych měl hned volat 112.

Panoptikum a komiks velmi hořké chuti.


Sedím v nějaké zapadlé hospodě na druhém konci Prahy. Dnes se to tady tedy sešlo. Hurá na pivo, zaškrtnout políčko v nicotném diáři. Jde se pro nějaký podnět, když už jím není člověk sám.
Najednou mi dojde (a děsí mě to), jak málo tady ti lidé ve skutečnosti JSOU.

A co když jsou líp a klidněji než ty ?, upípne potom moje larva v taxíku..Říhne si a nechá mě tak.


Jára mi v sauně dává kopii článku o motýlech. Tedy o jejich křídlech. Ve skutečnosti prý nemají barvu. Žádnou. Mají v sobě jakási mikrovlákna a na mezerách mezi nimi se lomem světla vytváří ten ohňostrůjný div. Napadne mě, že to mají lidi taky tak.
Leckdo zahraje duhou jenom díky tomu, že na svém povrchu rozláme světlo někoho jiného.


V noci mi volá mi kus trojstěžníku. Má zplihlé plachty, přestože je vichr. Nebo alespoň on to kolíbání celičké lodi necítí. Foukám mu do ráhen a pak roztáhnu ruce s tím, že je budu držet. Kdysi mě, coby lodivod, vyvedl z mělčiny.
Řeč je o lásce. Slyším se, jak říkám svou máloletou mantru. Hygienickou a mastnou jako prevenci před popáleninami.
Láska je náklonnost, spolujízda a kooperace v prostoru. Bez nutnosti lustrace . Nic víc.


V rychlém sledu dávám do soukromé drtičky někde vzadu, při lební spodině, řadu knih. Znovu vyšla kultovní věc Neila Postamana Ubavit se k smrti. Psal to v roce 1984, možná s lehkým „orwellovským|“ stínem. Ale tahle knížka je nadčasová a nesmrtelná. Debilizace duše jako terč rozstřílený mediálními šípy.
„Rychle se tak pohybujeme směrem k informačnímu prostředí, jemuž bude dominovat bezbřehá trivialita a v němž fakta budou sloužit výhradně jako zdroj zábavy. Mnohokrát se ukázalo, že daná kultura je schopna přežít dezinformace a falešná mínění. Nikdo však dosud nedoložil, že může přežít i tehdy, dokáže-li obsáhnout celý svět ve dvaadvaceti minutách nebo určuje-li hodnotu zpráv podle toho, kolik lidí pobavily..“, napsal tenhle vizionář před pětatřiceti lety. Dnes byl asi napsal jen veliký vykřičník, nebo jenom „ viz výše..“.

Hrabu se ve starých fotkách. Rovná mi to mysl. Která doposud pracovala se vzpomínkami jako děvka. Vzala útržky, vymazala drobnosti a nepříjemné špíny, slepila je pak do záložky, kterou pečlivě vkládám mezi stránky svých současných dní. Bedna plná situací, které jsou nenávratně pryč. Nostalgie, ta tlemící se babizna, s falešnými sklíčky, mi nabízí dobu, kdy jsem víc hrál, než pitval.
Sedíce nad svou papírovou historií mi dojde, že jsem ve své mysli už před lety vytvořil něco jako statek, sanatorium, či odlehlé centrum pro postavy z minula. Žijí tam, asi i umírají, nebo aspoň odcházejí, a přitom nestárnou. Má je v péči správce, který vyniká tím, že nemá vlastně žádný názor. Necítí nic, natož lásku, nebo vztek. Všechno kolem se mění a přerovnává.Ale ten stateček kdesi v mých hemisférách stojí dál. Je neměnný.
Na návštěvu tam chodím jen občas.
Tedy skoro vůbec.V noci mě napadne, že nemusím nutně všechno hodnotit. Spoustu věcí mohu jenom evidovat, aniž bych je měl nutně pod kontrolou. Schopnost nesoutěžit – je druh zralého stárnutí ( jak napsal kdysi Viewegh).Ráno na to zapomenu a moje ego vyráží do dalšího dne jak nadržený ryzák.Čtete můj deník.
Dobře vím, že trochu požmoulávám ďáblův malíček a občas pokukuji po počitadle návštěv.
Cesty ke mně nejsou vždycky trnité a zarostlé mlázím.
Občas jsou tam cedule a žlutě natřené směrovky k vyčištěným lávkám.

Starám se o ně.
A taky se za ně trochu stydím.Třeba si jich ale ani nevšimnete.