Aktuality

Myšlenka dne

NOVÝ TEXT v Zápisníku !!!!!!!!

Osobní poznámky soudního lékaře k tzv.
"zaklekávání "zadržovaných policistou.
Oni nezaklekávají, oni RDOUSÍ !!


Každý je trošku praštěný. Jde o to, komu to moc přerůstá přes hlavu. Moje definice duševního zdraví: " Každý z nás něco jiného říká, něco jiného dělá, něco jiného si myslí, něco jiného chce a něco jiného skutečně potřebuje. A když se mu to moc nerozbíhá, je takzvaně normální. A když se to začne rozbíhat,
jde jen o to, jestli škodí jenom sobě, nebo i jiným."
/Radkin Honzák/


"Forman si uchoval ten druh humoru, který je zlý a nebezpečný, skrytý a výbušný. Dovolil si něco, co by mu nemělo být zapomenuto,
nalezne-li cestu do příznivějšího klimatu. Zasáhl malého českého člověka.
Mířil na zbabělost, tupost, fotbalismus, brutalitu, zištnost, dobromyslnou prázdnotu, baráčnictví, pivařinu a sobectví a trefil do černého. Zasáhl právě ta ložiska duševní ubohosti, z nichž v podstatě pramení všechny druhy fašismů i stalinismů.."
/to řekl o M.Formanovi Vratislav Effenberger ještě před jeho odchodem z Československa/.


Čas je neúprosný. A jednou nás všechny zabije. Někteří
mu to vrací tak, že se ho snaží zabít co nejvíc,
dokud jsou ještě naživu.
R.H.


Velcí lidé diskutují o myšlenkách,
průměrní o událostech,
a ti malí o jiných lidech.
/Eleanor Roosevelt/


"Naučte se užívat si své vlastní společnosti..."
/A.Tarkovskij/


Jednou před několika lety prošla
kolem tebe krásná ženská.
Líbila se ti,vzal sis ji za ženu.
Jmenovala se SVOBODA.
/Josef Koudelka - Deníky/


Na několik hodin vypadl facebook.
"Představte si, že milionům lidí
nikdo po dlouhé hodiny nepotvrzoval,
že existují.."
/Z výborného filmu Death 2021/


Jsem v šoku !! Blog MUDr. Hnízdila na aktualne.cz byl Z A K AZ Á N.
Ne, není to cenzura, portál je v soukromých rukou a pan Pazderka si s ním může fakt dělat co chce. Je to podlehnutí DOKTRÍNĚ, což je ještě horší. Základem kritického myšlení je naslouchání různým, často dokonce protichůdným názorům. Vy o něco starší si možná na jednu takovou DOKTRÍNU pamatujete. Já v ní žil 26 let a nerad bych se tam vracel.
Tehdy se sice za odlišný názor dokonce zavíralo, ale začínalo to vlastně
velmi podobně...
R.H.


Konfrontace, hádka, či dokonce boj pro mě představují vyčpělý dualistický koncept. V naprosté většině případů je to zcela neproduktivní a smysl postrádající činnost.
R.H.


Člověk by měl být stále sám sobě tak trochu podezřelý...
(V.Havel)


Jeden z nejnemorálnějších darů
lidského ducha je dar generalizace.
Místo aby shrnoval zkušenosti, hledí
je prostě nahradit.
(Karel Čapek)


Má zkušenost je to, čemu se rozhodnu
věnovat pozornost. Pouze ty věci, jichž
si všímám, utvářejí mou mysl.
(William James)


Začínají nám chybět věci, které jsou mezi prospěchem a strachem. Obyčejné,
poctivé věci, slušnost třeba...
(Zdeněk Svěrák)


Nemohl jsem nezaznamenat poslední díl seriálu Most.Mediální smršť.Myslel jsem, že obecný "babišismus" naší společnosti nemá dno.Má.Česká mentalita dospěla k plebejskému transu.Zuboženější to snad nikdy nebylo. A tak říkám: "Dycky rozum".A dobře vím, že marně...
(R.H.)


Pravé štěstí je pochopit,
že něco není pro mě.
(R.H.)


Dlouho hledaný mezičlánek mezi
zvířetem a skutečně humánním člověkem
jsme my!
(Konrad Lorenz)


Naše sny nepodléhají civilizační represi a
proto jsou pro mocné tohoto světa
tak nebezpečné. Podobně jako denní snění
jsou doménou imaginace, a ta je vždy
podvratná.
(Jan Švankmajer)


Jedním z nejúčinnějších svodů zla
je výzva k boji.
(F.Kafka)


Pravda je jen jednou ze sil.
(Hannah Arendtová)


Svět je plný lidí. Jedna velká skupina ho jenom obývá. Ta druhá je extrémně zvědavá, hledá a tvoří, což je pracné, a o to těžší, že čelí nenávisti té velké party. Nikdy nepochopím, proč to tak je.
(R.H.)


Zakoupil jsem několik balíků papíru formátu A4,
abych si uspořádal prvky svého života.To je něco, co by lidé měli dělat častěji.Je zvláštní pomyslet, že tolik lidí prožije život bez jediného komentáře, jediné námitky, jediné připomínky. Ne že by takové komentáře, námitky, nebo připomínky mohly mít příjemce nebo smysl, ale připadá mi koneckonců přece jen lepší,aby vznikly.
(M.Houellbecq - Platforma)


V životě se může stát cokoliv.
Což logicky znamená,
že třeba i nic.
(R.H.)


"Musím to vědět,"řekla Augusta."Jaká je podstata světa?"
Džinka odhalila v úsměvu obě řady zubů."Kterého?"
(Karin Tibdbecková -Sobí hora)


Mezilidské vztahy nejsou tak složité,
jak se říká, Jsou často neřešitelné,
ale skoro nikdy složité.
(M.Houellebecq)


Věci přece nepřestanou existovat jenom proto,
že vypadají jako nemožné...
(Jan Balabán - "Možná, že odcházíme")


Klesli jsme do takové hloubky, že se opětovná formulace samozřejmého stala povinností inteligentních lidí.
(G.Orwell)


Neustále jsme konfrontováni s postřehy druhého řádu, s postřehy k postřehům a o postřezích.Éra normálně vyjádřených názorů je pryč.Všichni jsou při svých pozorováních pozorováni jinými,komando přebírají sekundární vyjádření.Tedy názory na jiné názory.
(Peter Sloterdijk)


Skoro třicet let práce soudního lékaře mi umožnilo
pochopit pro můj život asi nejdůležitější věc.
Jak neuvěřitelně snadno, jednoduše, rychle
a hlavně kdykoliv, se dá zemřít.


Dinosauři vyhynuli klimaticky. My vyhyneme displejově.
Digitálně se sami sobě prostě ztratíme.
(R.H.)


Svět je plný různých vzkazů.
Důležité je si najít ty, které jsou
určeny mně.
(Pavel Šrut)


Život by byl tragický.Naštěstí je zábavný.
(Stephen Hawking)


V souvislosti s tím, co se teď děje.. výsledky voleb a průzkumy..mi došlo jediné: příbuzné, sousedy a spoluobčany si člověk prostě nevybírá.


Mirek Vaňura vydal novou knihu "Legendy kriminalistiky" - pohled do zákulisí vyšetřování nejznámějších zločinů 90.let
/viz fotogalerie/


Eva Turnová křtí novou knížku a čte svoje texty na CD !!
/viz fotogalerie/


Stačí být na ostatní lidi laskavý.Nedělat ani malé zlé věci.V životě dostáváme od druhých jen věci, které k nim vysíláme. Jsme jako zrcadla. To, co vysíláme, se k nám obloukem vrací. Vztek vám vrátí jen vztek. Laskavost vám zpět pošle laskavost. Sami rozhodujeme, co chceme od života dostávat. Všechno si totiž způsobujeme sami! Radost i bolest. A štěstí je jen stav bez vnitřních výčitek a strachů, zbytečných konstruktů. Naprostá uvolněnost. Trvalé štěstí je stav neposkvrněné mysli.
(Josef Formánek)


Tak se mě všichni ptají na Horáčka. A na jeho kandidaturu. S úlevou konstatuji, že to co jsem napsal o tomto pánovi do svého Zápisníku už v březnu 2008 nehodlám ani v jediném písmenu měnit. Moc rád bych si početl v obdobných textech u jiných kandidátů a ještě raději bych si povídal o roky trvající podobné konzistenci názorů.


Umřel mi Wabi Daněk.
To je jako když jedete divokou vodu postý a víte,
že v určitým místě se prostě musíte opřít o kus skály.
A ona tam najednou není.


Revoluce z roku 1989 byla asi jedinou revolucí v
dějinách, která nepřinesla nic nového,
prostě se přizpůsobila okolnostem.
(Pavel Kolář - historik)


Doufám, že za dalších pětadvacet let už bude ve školních učebnicích hodnocena dnešní doba lakonickým: Druhá korporátně-dotačně-socialistická Česká republika, jejíž vznik umožnil plukovnicko-aktivistický převrat v roce 2013, neměla dlouhého trvání.
(Martin Rieger)


A tak nás naše zkušenosti stejně jako náš rozum jasně poučují, že lidé se pokládají za svobodné jen proto, že jsou si vědomi svého jednání, ale o příčinách, které je determinují, nevědí vůbec nic.
(Spinoza)


Kintera v Rudolfinu !!!!
Myslím, že je to 18. sonet W.Shakespeara:
"Krásu vždycky něco zmaří. Náhoda, stáří, či bezohledný čas..."
Ještě ho máte. Běžte tam. Umění Kintery / a třeba i Fr.Skály kousek opodál/ je osvěžující jak sklenice ledové vody po propité noci.


Pořád jen čtu. Čím dál víc. Od všeho něco. Trochu mě děsí ti, co tak nečiní. Živí mrtví,hororové postavy, řízené bůhví čím. Dle Vaculíka mrtvoly poháněné vzduchem.Jsou spokojené? Ano. A to je na tom snad to nejhorší.
(R.H.)


Tři hodiny jsme se s přítelem dohadovali o zásadách buddhismu.
O jeho přístupu k životu, světu a poznání. Dohodli jsme se,že zkusíme najít nějaký jednoduchý klíč.V noci mi pak přišel tenhle text:
Dva buddhističtí mniši si povídají v klášteře.
"Dvacet let medituji a dospěl jsem k závěru, že smysl všeho je ve vzduchu", říká první.
"To se mi nějak nezdá!", odvětí druhý.
"Tak asi ne!"povídá první a v klidu usne.
Tisíce učebnic ve třech větách.


V dobách, kdy dějiny chodily ještě pomalu, jejich nepočetné události byly snadno zapamatovatelné a tvořily obecně známé pozadí, před nímž se odehrávalo napínavé divadlo soukromých lidských dobrodružství. Dnes čas kráčí rychlým krokem. Historická událost, přes noc zapomenutá, září hned nazítří rosou novosti, takže není v povídkářově podání pozadím, nýbrž překvapujícím dobrodružstvím, které se odehrává na pozadí obecně známé banality lidského soukromí.
(M.Kundera - Kniha smíchu a zapomnění)


Nikdy jsem nepotkal jiného člověka,
kterým bych chtěl být.
(Charles Bukowski)


Smysl je něco, co člověk nekontroluje.
(Božena Správcová- "Uctívači kruhů")


"Nevypadá to s Vámi dobře. Zřejmě se Vám udělala duše.." říká doktor pacientovi.
(Z knihy "My" od Jevgenije Zamjatina)


The problem with the world is that
the intelligent people are full
of doubts, while the stupid people
are full of confidence.


Na konci každé pravdy je třeba dodat,
že víme i o té opačné.
(Blaise Pascal)


Demokracie je, když dva vlci a jedno jehně hlasují, co bude k večeři. Svoboda je, když dobře ozbrojené jehně odmítá hlasovat.
(Benjamin Franklin)


Měl jsem strach o tento národ, ale
teď mám strach z tohoto národa !
(Eugen Brikcius)


Na jednu věc mám někdy i dva,
nebo dokonce tři názory.
(L.Vaculík)


Světlo je základ všeho!
(arch.Josef Pleskot)


Věci už máme. Tak teď ještě ten smysl.
(R.Havel)


Vřele doporučuji České gastroenterologické společnosti pozvat časem k odbornému vyšetření pacienty, kteří 28.10.16 přijali pozvání podivných, morálně porouchaných a všeobecně toxických bytostí z Kafkova "Zámku" na divotvorný večírek. Jejich žaludky musí být totiž extrémně výjimečné.
(R.H.)


Náš svět je z jedné půlky konzumní, z druhé půlky virtuální. Velká část našich úzkostí a problémů pak plyne z marného hledání nějaké třetí poloviny naší současnosti.
(R.H.)


Situaci, ve které se my lidé nacházíme,
velmi dobře vystihuje nebohý opilec, jež stojí na vnější straně parku, buší pěstmi do plotu a křičí: "Pusťte mě ven!"
(Anthony De Mello)


Lidi, co o sobě vědí, že jsou slabí, nemají žádný jiný zbraně, než vražedný. Někdy mám pocit, že silný lidi nedokážou přežít jinak, než že se podřídí moci slabých. Silný lidi jsou citlivý a bojácný, protože toho vědí příliš a chápou věci.
(Pentti Saarikoski)


Na počátku bylo slovo. Na konci je hodně slov, tak hodně, že už se na svět nevleze nic jiného, než jen slova.
(R.H.)


Tragedie konce lidské komunikace spočívá v tom, že místo rozhovoru nutí jeden druhého myslet si to samé,co si myslí on.
(R.H.)


"To, co nyní řeknu, není projevem univerzitní povýšenosti ani sarkasmu. Třetina obyvatel této země je slabá duchem. Každý sedmý občan je debilní nebo dementní, nebo alkoholik a zhruba polovina obyvatel této země má podprůměrný intelekt."
(Miloš Zeman v Poslanecké sněmovně při projednávání zákona o referendu, 1992)


Televizor je zařízení, kterým nakukujeme do prostředí, kde se vyrábějí zvuky a obrázky. K naší potěše, vzrušení a pobavení. Přemýšlení, hledání kontextu či pochyby nejsou třeba. Od toho jsou kavárny. Po staletí na poutích stával vypravěč s ukazovátkem a tabulí s animacemi. Je to vlastně pořád totéž. Jen technika je jiná. Rychlejší a v HD,se střihem. Tím nějvětším cenzorem, který media mají. TV je zkratka. Přímo k pouťové atrakci.Jsou lidé,kteří se jí zbavují. Ti mě zajímají víc, než nové technologie nerovných obrazovek.Doteď byl život diváků plochý, nyní začíná být i ploše prohnutý.
(R.H.)


Čas je napočítaný pohyb
ve vztahu k před a po.
(Aristoteles)


Už nesdílím rozhořčení nad naším presidentem. Jsem nadšen. Tenhle národ neměl nikdy přílišnou sebeúctu a lidovou filosofií bylo posledních 80 let přizdisráčství. To, že se objevil klaun v pravém slova smylu, je minimálně nadějné.
(R.H.)


U posledního soudu se dovíme,
že jsme měli jedinou povinnost:
být šťastni.Kdejaký idiot, ale i myš
nebo komár, nás předběhl.
(Vl.Kokolia, Vy-já-dření)


Česká společnost je nízká a v moderních
dobách vždycky byla, neboť obdařena
citem vždycky včas se zbavit něčeho,
co ji převyšuje to nakonec postrádá.
(R.H.)


Všichni máme křídla,
jen někteří z nás
nevědí proč.
(Michael Hutchence)


Někteří lidé jsou jako černá díra.
Mají takovou gravitaci a takovou
vnitřní hmotnost, že z nich prostě
nemůže nic vyjít. Ani světlo.
(R.H.)


Žít sám? Je to snesitelné,
pokud svou samotu chápete
jako bytost.
(R.H.)


Jediným místem, kde najdete lásku
před sexem je slovník.
(Murphyho zákon)


V kyberprostoru letí netříděné informace stejnou rychlostí. Úplná kravina se k vám tudíž blíží stejně rychle jako zpráva, která by mohla změnit váš život.
(R.H.)


Sometimes you never know the true
value of a moment until it becomes a memory.
Some of the best things in life
are mistakes.
(Iman Bowie)


Nemůžeme mít větší ani menší moc
než tu, kterou máme sami nad sebou
(Leonardo da Vinci)


Na všechno opravdu důležité
je člověk sám.
(S.Dalí)


Člověk chráněný člověkem
před člověkem – to je láska.
(G.Corso)


Mobily marně zvoní do noci. Spolehliví partneři dneška. Těm, kdo se chtějí držet stranou, mobily pomáhají zůstat v kontaktu.
Těm, kdo chtějí zůstat v kontaktu, dovolují držet se stranou.
(R.Denemarková)


Největším a nejtragičtějším problémem
postmoderní společnosti je stále více se zhoršující schopnost odlišit důležité od nedůležitého
(C. Höschl)


Velká obtíž je v tom,že náš národ si dost
potrpí na to, aby si potrpěl.
(J.Werich)


Nemůžeš-li být dobrým příkladem,
ještě pořád můžeš být příkladem
odstrašujícím.
(A. Einstein)


Protiklad tíha-lehkost je nejtajemnější a nejmnohovýznamnější ze všech protikladů. To kdysi napsal Kundera. Tak si říkám – buď vlídnej ! Protože každý z nás se pere s něčím těžkým. Bez ohledu na to, v jaké fázi životní lehkosti se právě nachází.
(R. H.)


Jak řekl režisér Zelenka:Cimrman byl od podstaty protest.
Dnes ho citují u grilů ta největší hovada. Za fotku s Jarkem by dali cokoliv. I ten nejnechutnější developer si v autě pouští Cobaina. Je to něco mezi morální plastickou operací a karmickou omluvenkou.
(R.H.)


Lidi jsou strašně nudní, když jsou pohromadě.
Jen o samotě můžete rozvinout vlastnosti, které jsou na vás skutečně zajímavé
(A.Warhol)


Češi jsou prostě národ, který pochází z chalup. Všichni jsme ve třetí generaci sedláci, mlynáři nebo ještě míň. A hlavní stránka našeho plebejství je ta lokajská.
(Mikuláš Bek, rektor Masarykovy university Brno)


Skutečné myšlení netouží přesvědčovat, ale inspirovat. Přesvědčení je myšlení, které znehybnělo
(M.Kundera)


Herec není hráč, protože krev hráčů je pravá a slzy opravdu slaný
(K.Peteraj)


Naším nevětším a smrtelným problémem jsou malé horizonty.
(Jaroslav Rudiš)


Všechno nakonec dobře dopadne.
Pokud něco dobře nedopadlo,
znamená to, že ještě nebyl konec.
(John Lennon)

Zajímavost

"Její přízračné krajiny, v nichž lidé s holými zadky zírají na nebe, kde velké ženy chlapeckých postav odcházejí z obrazu ven a za jejich zády zeje prázdno tuhé jako potlačený výkřik..",napsal o své tetě Jan Balabán ve své próze Černý beran.Fascinující dílo "prokleté" malířky Milady Schmidtové Čermákové je teď k vidění v Jihlavě.Stojí za to tam zajet. Josef Bolf v ženské podobě.


Dvě knihy. Každá odjinud. Úsporná, až skromná literatura s dunivým druhým plánem. Marie Benetková - Zlatý z nebe, Helle Helle - Tohle jsem měla napsat v přítomném čase. A pak samozřejmě Švankmajer - kniha desetiletí.Pak mi taky konečně z knihovny V.Havla přišel Stín Jiřího Křižana.Po čtyřech letech nová Petra Hůlová. Stručné dějiny Hnutí. Zralé a dobré.


Něco o mé práci:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1100492707-na-stope/417236100132019/

Něco o mé práci:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10993853591-legendy-kriminalistiky/


Udělil jsem svoji soukromou Magnesii Literu. Ladislav Šerý je naprostý mimoběžník. Jeho román NIKDY NEBYLO LÍP je malý literární zázrak. Generační výpověď, za kterou by se nemusel stydět Hakl, Kundera, ani Bukowski.
Divoká labuť a jiné příběhy. Nová kniha Michaela Cunninghama.Pohádky, které všichni známe, přetvořil tenhle geniální vypravěč. Jsou temné a často až zvrácené. Až se najednou stávají dokonalým a pravdivým obrazem našeho děsivě krásného života.


Jezero od B.Bellové je skvělá kniha. Připomíná mi trochu svět Kosinskiho Nabarveného ptáčete, či první romány P.Hůlové. Brilantní, tísnivé, inspirativní. Pro mě kniha roku !


Čtu ještě Chválu pomalosti od Carla Honoré, Poslední cestu Ralpha Dutliho, Mozaiku zamyšlení z polyfonické zahrady EDO a Jednu větu A.Kareninové. Po dlouhé době jsem viděl i dva dobré filmy - Takovej barevnej vocas letící komety o F.Topolovi a geniální " malířský " filmový opus Petera Greenawaye Kuchař, zloděj, jeho žena a její milenec. Všechny ty věci mi pomáhají odletět na chvíli ze smutného českého údolí v téhle děsivě postpravdivé době.A po dlouhé době listuju Českým snářem.Vaculík. Co dodat.


Výborný je rozhovor s Dr. Radkinem Honzákem v časopise Týden. O tom, jak jsme hříchy proměnili v nemoci, o tom, že jsme nedorostli ke svobodě a neumíme ji ocenit, i o tom, že lidé delegují zodpovědnost za svůj život na faraony, kteří jim večer nasypou misku fazolí..


Něco o mé práci!!!!!!
https://www.stream.cz/temna-zona/10005454-u-pitvy-si-poustim-hudbu


9. května 2014 se Nizozemský národní orchestr chystal hrát skladbu G.Mahlera. V sále byla přítomna královna Beatrix, která pilně navštěvuje koncerty. Toho využil šéf orchestru, muslim , který začal vychvalovat
" přednosti " islámu. Hudebníci se beze slov zvedli a s nástroji opustili jeviště. Před
očima panovnice předvedli, že už mají dost pýchy a muslimské arogance. Byla to opravdu mimořádná událost, to video by mělo obletět svět. Husí kůže - není co dodat
http://safeshare.tv/w/cqjiYhtiXs


Tak tuhle píseň jsem si odvezl z Pacova. Vy, kteří ještě věříte na lásku, si to užijte. My, kteří už moc nevěříme, tak my to máme skoro za hymnu. Zkrátka - projekt bez naděje.
https://www.youtube.com/watch?v=bR_7RwqmQP8


Můj životní souputník Jiří Bílý ( www.jiribily.cz) dokončil novou desku plnou jím zhuděbněných básní pana Antonína Sovy. Křest proběhl v Pacově dne 26.6.14. Tamtéž bude Jiří s Michalem hrát na Pacovském poledníku dne 23.8.14. A bude tam i Mńága a Ivan Hlas a Peter Lipa a spousta dalších (včetně mě za moderátorským mikrofonem:-)


Kolonizují prostor společnosti. Privatizují náš osobní prostor ( u slabších i jejich duši).Český rok po konci světa (Orientace LN ze soboty 4.1.14 - Josef Chuchma), nebo Odepřít poslušnost - Násilí podle Slavoje Žižka ( A2-26/2014 str. 27). Děsivé a zřejmě mlčky pomíjené zprávy o našem převedení do klecí. Pobuřující - jak pro koho.


"Uhnali jsme si touhu po pevné ruce". Cyril Höschl ve velkém rozhovoru poukazuje na věci, ze kterých se tají dech. O kořenech naší "blbé nálady". O závisti. O tom, že naši první signální ničí parvenuové. A taky třeba o tom, že dávat na odiv něco, co jsem nabyl, je naprosto infantilní, přízemní a ubohé. Lidové noviny, Rozhovor, 5.října 13, str. 11.


Máme jen pár autorů, kteří patří bez debaty do světového literárního kontextu ( Kundera, Hrabal, Hašek...).Nepochybně světovým autorem byl i muž, jehož jméno tady bohužel není příliš známé. Jeho nadčasové texty však nesou všechny znaky nejvyšší literatury a ryzí geniality. JIŘÍ DRAŠNAR ZEMŘEL V KALIFORNII 17.3.2013..


Zákon 198 /1993, paragraf 3, hovoří jasně. V případě komunistické strany se jedná ( dle zákona) o zločineckou oranizaci. Komunistické hnutí je tedy podle platné legislativy nezákonné. V době , kdy se stávají našimi "představiteli" lidé kteří byli předsedy OV KSČ ( hejmtan), či nechali střílet do lidi na hranicích ( náměstek hejtmana) je třeba říci, že ti, kteří s nimi spolupracují jsou rovněž zločinci. Právně to asi obhájí, ale morálně ( pro ně nejspíš slovo v hebrejštině) je mi z nich úzko.


Tenhle klip mě k nostalgii vskutku nedohnal. Pouze jsem si všiml, že tam hraju na Gibsona, jehož cena není a nebyla malá.Někde se mi, na mých životních kruhových objezdech, " ztratil ". Tak jen doufám, že Dotyčná na něj buď dodnes hraje, nebo ho alespoň prodala řekněme za přijatelnou cenu.
http://www.youtube.com/watch?v=OX4U7i8YHhQ


Ano, jsme slepí, neboť jsme se nechali oslepit. A je to naše vina, naše pohodlnost, naše rezignovanost. Stali se z nás slepci, kteří sledují televizní zprávy a namlouvají si, že něco vidí, čtou noviny a věří, že se něco dočetli, zběsile pátrají na internetu a doufají, že se proklikají z bludného kruhu. Nechali jsme se oslepit těmi, kteří zatraceně dobře vědí, že slepci se lépe vodí. A vůbec nejlépe se vodí ti, kteří o své slepotě nemají ani páru, jsouce naopak přesvědčeni o své bystrozrakosti, pronikavosti vhledu a důvěrné znalosti věcí za zrcadlem.. Hledí třeba na politikův předvolební plakát a nevidí, že síťovka v jeho ruce je ve skutečnosti beznadějně vybrakovaná. Vidí jenom to, co chtějí vidět a jejich realita se tak stává vrcholnou ideologií, fantasmatem, z něhož byla vytěsněna empatie coby nezbytná součást ochrany druhu. Proto ji, kdykoliv se sobectví utrhlo ze řetězu, bylo třeba obelstít například tím, že se protivník odlidštil nějakým bizarním pojmenováním, aby už nestál člověk proti člověku, Francouz proti Němci či Italovi, ale žabožrout proti bošovi, případně makarónovi…, což přispělo k oné zvláštní slepotě, bránící proti sobě vidět člověka, ale nepřekážející schopnosti zamířit na jeho srdce...
Více v mrazivém textu L. Brožka

http://www.blisty.cz/art/65841.html


To mě bavilo a živilo !!!
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1093836883-na-plovarne/


Ve Francii, kterou už pár let miluji, rostou úžasné holky
http://www.youtube.com/watch?v=sp3G50jBRuU


Obsazení Wall Street mě zaujalo, ale z tohohle protestu jsem měl husí kůži !
Výňatek z opery G. Verdiho Nabucco - sbor zotročených Židů odvlečených po prohrané válce do Babylonu asi 590 před našim letopočtem. Opera se hrála v Římě letos při příležitosti 150. výročí moderní Itálie za přítomnosti
Berlusconiho a starosty Říma, který v rámci projevu před zahájením opery kritizoval škrty rozpočtu na kulturu. Už před začátkem opery byl dlouhý potlesk. Italové milují Verdiho a jeho opery a většinou znají opery nazpaměť a slavné árie zpívají často spolu. Opera roběhla normálně až k uvedenému sboru jehož první slova v překladu jsou : " Oh má země, tak krásná a ztracená.. " V hledišti bylo zvláštní napětí, které cítil dirigent i účinkující. Když skončil sbor otroků, byl obrovský aplaus. Dirigent slyšel výkřiky: " Opakovat !" A rozruch neustával. V Itálii není zvykem opakovat části v průběhu opery, ale nakonec, když se rozruch utišil, obrátil se dirigent na
Berlusconiho a řekl: " Jsem Ital. Cestuji po celém světě a teď se stydím za to,co se děje v mé zemi a proto ( směrem k obecenstvu ) přijímám Vaši prosbu o opakování ! Nejen pro vlastenecký obsah, ale při dirigování slov " Oh má krásná ztracená země " myslím na to, že když budeme takto pokračovat, zničíme kulturu, která tvoří historický základ Itálie. V tom případě bude naše země opravdu ztracena ."
Potom řekl: " Já, Motti jsem mlčel po léta. Nyní bych chtěl dát této písni skutečný význam. Jsme doma v Římě, v divadle se skvělým sborem a nádherným doprovodným orchestrem. Navrhuji Vám, abyste se připojili, a budeme zpívat všichni spolu. " Potom zahájil opakování písně sboru, obrátil se k publiku a dirigoval jejich zpěv. Lidé byli vidět jen tmavě, protože osvětlené bylo jen jeviště, ale jak publikum, tak všichni na jevišti, zpívali ve stoje. Když sbor skončil, bylo vidět, jak si ženy zpívající ve sboru utíraly slzy.

http://www.youtube.com/embed/G_gmtO6JnRs


www.tichyfotograf.cz
www.kresadlo.cz
Dvě stránky, které mě neustále baví a naplňují optimismem !!!


Čestnost jako deviace, aneb jak systémová korupce vytlačuje slušné lidi na okraj. Ti inteligentní,a nedej bože ještě morálně dobře nastavení, prostě vypadávají ze hry, což je známá teze o degeneraci elit, kteréžto jsme nyní svědky (kvalitní rozhovor se sociologem P.Fričem najdete na stránkách Literárních novin,ročník XXI,č.36)


"Proč jsou dnešní dívky nesnesitelné?".
Tak se jmenuje půvabný a provokativní text Jana Sterna v Britských listech. Doporučuji. Apropo právě mu vychází nová knížka " Psychoanalýza všednosti ". Jak ho tak znám, máme se na co těšit !
http://www.blisty.cz/art/52196.html


"Láska k moudrosti" jako psychosa? Aneb bylo Platonovo proslulé podobenství o jeskyni poruchou filosofovy duševní rovnováhy? Martin Škabraha napsal velmi zajímavou a těžkou stať na tohle téma. (Čtrnáctideník A2, č.17, str. 18)


Sprcha s hodně studenou a hodně čistou vodou. Kdo má trpělivost, může zažít jeden z nejsilnějších thrillerů současnosti.Spousta věcí začně dávat smysl.Ale je to děsivé...

Koukolík o deprivantech
Moje tipy

Nová deska genia.Jack White udělal zase výkrut. Upřimný, syrový a opravdový. Jmenuje se to Boarding House Reach.


Výborné čtení o současné ruské literatuře a to nejen o Sorokinovi. Taky o Michailu Jelizarovovi, Iljovi Kukulinovi a Anně Barkovové. A k tomu všemu hodně dobře napsaná recenze na nového Kahudu. Vše je k nalezení a pochutnání si ve čtrnáctideníku A2 č.16. z 30.7.14.


Dobře napsané, břitké a přesné. Větší horor než Paranormal aktivity. Pavel Šafr definoval náš porevoluční vývoj ve dvanácti obrazech. Všichni, jak jsme tady, by to měli mít neustále na nočním stolku ( Reflex 9 ze dne 27.2.13, str. 10-13)


Slávek Janoušek mi poslal svoji knihu. Jeho prvotinu, která je zároveň druhým dílem trilogie s názvem My tři a já. Folkaři umí i dobře psát.První díl napsal Vl.Redl. Slávek, dle mého, nezůstal pozadu.Už přibyla i poslední část Od Samsona. Vřele doporučuji ( viz Fotogalerie)


A2 ze dne 19.6.2013 stojí za to ! Už kvůli plnokrevnému rozhovoru s Pavlem Kosatíkem s názvem "Co je to být Čechem ?" Hořké čtení o národních mýtech a o našich potížích s hodnocením národních hrdinů a zrádců. O ryze " českém " tupém zjednodušování. Nu a pak životadárné textíky Milana Kozelky - Raňajky v Bazmekistáne. Jednoduše kouzelné.


Ondřej Nezbeda to konečně napsal. Hašek není "Hrušínský", je to mnohovrstevný existenciální autor. A Švejk byl pro mě vždy spíše postava do mystického hororu, až na husí kůži. Strašlivý ponor, když si odmyslíme knedlíkové české pojetí. Více na str. Respektu č.17 v textu - Záhadný Hašek.


Kulturní čtrnáctideník A2 (13.3.2013) je věnován "Lásce". Našel jsem tam dva skvělé texty. Jeden napsal Zygmunt Bauman ( O tekuté lásce...), druhým je rozhovor s vycházející hvězdou světové sociologie Evou Illouz.Vypadá to tak, že nejen ekonomika má na kahánku..


Eva Turnová!! Pokud nevíte - basačka od Plastiků. Taky někdejší Sabrina Black Emila Hakla. Taky výborně a vtipně píšící ženská. Právě jí vyšla knížka Turnový háj ( objednávky na eturnova@volny.cz)


O "postkritické době" , o kontejnerizaci světa, o slepé ulici, kterou se společnost řítí..brilantní text V.Bělohradského ( Salon,14.2.2013)


Během svátků jsem měl tři zásadní setkání:
1. Převratný výstřel kinematografie - film "Holy Motors" Leose Caraxe. Jeho podivný hrdina Oscar na otázku - proč to všechno vlastně dělá, odpoví kouzelně : pouze pro krásu toho samotného gesta. Filmová magie desetiletí !
2.Knížka "Myšlení rychlé a pomalé" z pera Daniela Kahnemana, která nás ohromí uvědoměním si vlastního omezení.
3.Dva dny s Vlastou Redlem, které mě naopak obdařily pocitem jakéhosi lidského neomezení.


"..z valné části se zabýváme blbostmi..." Hektická ospalost - to je nesmírně moudrý text, který mě na konci roku asi nejvíc oslovil.Díky, pane Chuchmo !( Kavárna, Víkend dnes 22.-26. prosince 2012)


"Mazlíme se s náhražkami". Rozhovor s Marií Langerovou. Mimo jiné o její nové knize " Hnízda snění". Taky o tom, že manipulace označujeme rádi jako "interpretace" ( A2-kulturní čtrnáctideník 24, ze dne 21.11.12)


Přibyl nový text v Zápisníku - "O Vesmírech ( bez rozdílu velikosti)".


O tom, jak J.Joyce svým Odysseem otevřel další území. O velké planoucí hranici literatury, kterou tahle geniální kniha ve skutečnosti asi je. Velmi pěkný je rozhovor s anglistou M.Pokorným o Odysseovi, vědě a psech s názvem " Literatura neodhaluje, ani nemyslí " (čtrnáctideník A2 č.19/12, str.24-25)


"Jsme záludný, nekorektní a k odpovědnosti neochotný lidský materiál. Ano, to, co žijeme je pokračováním normalizace,protože jsme nedokázali přestat" - to říká ve velmi břitkém a hodně obnažujícím rozhovoru Pavel Kosatík. Stojí to za přečtení i za trochu sebestudu. (Čekání na nového Havla,Salon 20.září 2012)


Evoluce člověka skončila - tvrdí v dechberoucím rozhovoru britský biolog Steve Jones. Stojí to za to ! Respekt 22, str. 47-51.


"Pád Jeruzaléma, aneb Kdy je společnost nemocná ?" Další nebroušený diamant z pera mého oblíbeného věčného provokatéra a psavce Jana Sterna. Tentokrát k nalezení v kulturním čtrnáctideníku A2-10/2012. Taky jsem si koupil jeho novou knížku - Černé libido ( opět skvělé čtení).


Evropa bude jednou islámská - pozoruhodný a poněkud děsivý rozhovor s biologem, filosofem a spisovatelem Stanislavem Komárkem je k přečetní v Salonu ( příloha Práva) ze dne 10.5.2012


Neodkládejte život na jindy- pozoruhodné povídání s P.Fialou ( Mňága a Žďorp). O muzice, životě a o českých rádiích. Dobré to je !(Reflex z 10. května, str. 59-62)


Přibyl nový text v Zápisníku:
O disentu krásy a pastech času ( úvahy o umění nevejít)
(4.3.2012)


NÁVŠTĚVNÍ KNIHA BUDE DOČASNĚ OTEVŘENA !!
( Jedná se o pokus otevřít diskusi k mým textům. Osobuji si právo na některé osobní invektivy vůbec nereagovat, případně je smazat. Moje odpověď tudíž nebude automatická. Pokud tato akce nesplní účel, bude kniha opět uzavřena).
Díky. R.H.


Teď zrovna moc nepíšu. Což ale neznamená, že taky nečtu. Čtu ! Tak například :
http://trcalek.bigbloger.lidovky.cz/c/235912/Vanoce-jsou-jako-perverzni-sex.html
nebo
www.lucifer.bloguje.cz
Jsem spokojen !!! Svět bloggerů je už dost velký na to, abychom pochybovali o jeho smyslu.


Novou knihu Josefa Formánka "Umřel jsem v sobotu" jsem přečetl za noc. Delší dobu si myslím, že jde o jednoho z nejzajímavějších českých spisovatelů.Opět mě nezklamal! A má úžasné webovky:
www.josefformanek.comSvět bohatne a chudých přibývá. Tak se jmenuje skvělý rozhovor s filosofem Thomasem Poggem. Třeba i o tom,že z chudých zemí odtéká ročně desetinásobek toho, co jim pak pateticky dáváme jako rozvojovou pomoc.(Respekt č.3, str.46-50)


..s večerem se světlo na konci ulic ještě jednou protočilo. Světlo bylo dotěrné. Varovalo okolí, že nastane noc. Domy se zmenšovaly, byly menší než lidé, kteří procházeli kolem. Mosty byly menší než tramvaje, které přes ně jezdily. A stromy byly menší než obličeje, které pod nimi osaměle procházely.
Všude se rozlézala touha po domově a ukvapený spěch. Osiřelé obličeje na ulici ztrácely obrysy. A viděla jsem v nich viset kus mračna, jak se k mně přibližovaly. A když stály těsně přede mnou, smrskávaly se každým krokem. Jen dlažební kameny zůstávaly velké. A po dalších a dalších krocích visela místo mračna v tváři dvě bílá vypouklá bělma. Při dalším a dalším kroku, těsně předtím, než mě obličeje minuly, se bělma slila v jedno.
Držela jsem se konců silnic, kde se drželo světlo. Oblaka, chuchvalce zmačkaných šatů. Otálela jsem s návratem… ale v nehybném světle záleželo na chůzi, musela jsem jít rychleji. Postranní ulice na noc nečekaly. Balily si kufry.
(úryvek z knihy Herty Müllerové Srdce bestie)


Čtvrt století jsem žil v komunismu. Dlouho mi chyběl trefný název doby, ve které se nacházím teď. Už ho asi mám:
http://www.blisty.cz/art/60743.html


Povídání s Erwinem Hellerem o zrychlování světa, o umění odpočinku, o tom jak sami sebe vykořisťujeme a že nicnedělání je zatraceně těžká práce,najdete v Respektu č. 26/27 na str.48-53.


Doporučuji k přečtení čtrnáctideník A2 č.10. Najdete v něm tentokrát vynikající text z pera Jana Sterna s názvem Pocit stísněnosti v posteli. Nevídané souvislosti předkládá tento mistr psychoanalýzy i slova.


Tíha mateřštiny. Tak se jmenuje text Jana Sterna na stránkách týdeníku A2, č.26.Taky mu vyšla nová knížka ( Mystika západu). Už ji mám a čtu. Je moc dobrá.


Respekt č.41 se vydařil! Rozhovor s filozofem Konradem Liessmannem, potažmo povídání s "fotografem mrtvých" Joelem-Peterem Witkinem o odvaze, smrti a hledání krásy, a taky text o Vargasu Llosovi, čerstvém nositeli Nobelovy ceny za literaturu.


" Reklamní agenti to nezachrání". Tak se jmenuje rozhovor A.Plavcové s prof. Kamilem Wichterlem. O jeho geniálním otci, o tom, že když Edison vynalezl žárovku byla tato už 25 let patentovaná, o tom, že matematika je ve skutečnosti nesmyslná, a o mnohém dalším. Vyjimečný chlap. Viz příloha LN č. 47, str.6-13.


Říkal mi kdysi jeden věhlasný místní muzikant : " Stejně jednou skončíš u Gabriela ! ". Stalo se. A já ho poslouchám když je mi dobře, i když třeba není.

P.Gabriel

Tyto stránky si zatím zobrazilo 2237901 návštěvníků.

Přihlášení

valid xhtml 1.0 strict - css - php
Matyáš Havel, 2008

Závislost na vertikálách a jiné deviace ( úvahy o čtení II.)

xx

...

xx

...

xx

J.Dušek na Lávce

xx

...

xx

...

xx

Mužská láska ( foto J.Crhová)

xx

Meet Factory

xx

...

xx

...s kapelou

xx

"Letadlo" (Josef Bolf, 2005)

PJ Harvey 02. The Last Living Rose.mp3

Nikdo jim bože
neublížil
za vlastní strach se
krutě mstí

a zabíjejí
na potkání
se srdcem plným
úzkosti

(Jan Skácel – ze sbírky „A znovu láska“)

Tak jako pár dní před svou smrtí Honza Balabán dodělával poslední korektury svého románu Zeptej se táty, tak měl před svým odchodem Jan Skácel téměř hotovou sbírku A znovu láska. Jeden z největších českých osvoboditelů slov a hlubinný pátrač v nekonečných šachtách mateřštiny měl v Brně pohřeb dva dny před 17. listopadem 1989. Tuhle útlou knížečku objevila na pultu knihkupectví Jana a hned mi večer napsala. Druhý den mi ji víla přinesla domů. Od té doby ji nosím při sobě. I v tom největším kalupu mi vždycky vyšije do čela pocit svátečnosti a jakéhosi tajného obřadu, jednoznačně a jistě jako projektil toho nejlepšího ostřelovače. Nejvíc omatlaná je strana 22 a taky vlhká, patřící k mým ránům v koupelně stejně jako černé kafe v miniaturním hrnku, co jsem ho kdysi našel v bazaru mezi popelníky. Povýšil jsem ho do vyšší hodnosti a on se mě od té doby nepustil. Stejně jako Skácel.


JITRO

K ránu jsou popelnice plné nedosněných snů
doutnají jako rašelina
hořící za suchého léta kolem bílých měst


Přijeli popeláři
řinčení plechu probudilo ptáky
ti mají za povinnost zpívat


Z popela Fénix povstává
a do ulice snáší
hodinu jitřní kulatou jak vejce


A kdosi s nedospalky v očích kráčí za vozem
a k nebývalým přidává se navždy trhanům
odhodlán paběrkovat


na přísně nestřežených skládkách věčnostiPak už je to každý den až nesnesitelně stejné. Na uších sluchátka, po levém boku pes, nudná cesta do garáže na druhém konci Barrandova. Kulisy stejné, někdy bílé, jindy mokré, někdy pocákané paprsky ještě vlažného slunce. Pořád dokola. Změna není možná. Vlastně ani žádoucí. Do zvukovodů skřípe po dvou drátech z krabičky v kapse už pár dní PJ Harvey. Napadne mě – kdyby se tak někdo tiše připlížil a ty kabely mi přestřihl. A přerušil tak nervy vedoucí ode mě ke mně. Jako v Rudišově Potichu. Dobře píše tenhle kluk. Štěká svoje věty a holé popisy tak, že jdete za nimi, jaksi ochočeně, až do temných sálů niter postav. Zvenku dovnitř. Je jisté, že to dělám opačně a tím pádem možná méně čtivě. Vzpomenu si, jak mi kdysi v Tramtárii řekl Radek Pastrňák, že chystá desku s názvem Pomalu. Protože prý všichni hrajou moc rychle. Rudiš jako správný pankáč zase pochopil, že všichni píšou moc nahlas.


Mám dva syny, kteří poslouchají divnou hudbu a občas se mnou o ní trochu shovívavě hovoří:

„Kluci, základem všeho je melodie. Musím si to umět zapískat, nebo v autě zazpívat. Ty vaše jeskynní rány jsou jenom hluky. Duc, pss, tss, duc.“
„Ale má to napětí!“ hučí oba.
„Napětí může vyvolat i touha po něčem, co bude rádoby napnuté nebo-li možná vzniká už tehdy, když ho jenom vyhlížíte. Vybití se z něčeho. Rozumím tomu, že budu třeba bušit do deklů popelnic, abych ty hormony nějak vystříkal, ale proč tomu, proboha, říkat hudba?“
„A co když jsou to melodie, kterým ty už nerozumíš?“
„A co když je to jenom protest, kterýmu mylně říkáte hudba?“
„Shodneme se na tom, že posloucháme každej něco jinýho. Ale proč teda posloucháš třeba PJ Harvey? To poslouchám občas z mobilu taky?“ dí Mates.


Myslím na to. Myslím na Deborah Kahlovou, tedy Debbi, kterou mi Mates jednou večer poslal. A já to zase zaslechl. To samé jako u PJ Harvey,Coco Rosie a třeba i u Björk, tedy jakési skřeky feny naléhavě se odrážející od stěn jeskyně, ve které je uzavřena, ale kus její duše je někde venku v buši. Na lovu.
Kdysi mě takhle do ostnitých kovových ok chytala Michnová.
Dnes v té obecné lehké povadlosti chytám napětí na nečekaných místech. Ze všech lan, napjatých nad námi ve zvucích písní, bych si možná vybral to do oblouku svěšené, jenže vím, že na něm visí tuny těžce odžitých věcí, ale kdyby bylo nejhůř, tak mě nejspíš udrží, mám ten pocit. Když zpívá Naďa Válová.


V nemocnici na Homolce hledám jednu primářku.
Najednou stojí proti mně a hra je daná vertikálou mých džín s volně plandajícím tričkem a její blyštivě bílou uniformou.
V pracovně zajede její ruka jako průhledným papírem pokrytá ptačí kost do kapsy pro stříbrnou tabatěrku.
„Dáte si?“
„Nedám, děkuju“ a myslím na to, že by to nebyla dýmka míru, ale spíš něco takového jako když domorodec vděčně přijme lesklý korálek od misionáře. Jdu na remízu.
Má ostříhané tmavě fialové vlasy, obličej nastaven na formát „kontroly“.
Malá prsa, která ukazuje tak, že jí na nich nezáleží, protože sílu má jinde.
Překládá papíry na stole a mezitím si občas urovná patku rukou, která je jako pařát vetřelce, mámivě ozdobený žlutými kroužky. Některé s kamenem.
Některé po mamince a některé po mužích, kteří to s ní vzdali.

„Nemáte lehkou práci, kolego“ a já si všimnu, že křeslo, ve kterém sedím proti jejímu pracovnímu stolu, je o poznání níž než to její. Vertikálu ještě zdůrazní tím, že se střídavě dívá do papírů a pak zase mým směrem. Pohyby očí ale směřují vždycky dolů.
Pak si všimnu digirámečku vedle faxu.
„To je vaše dcera?“
„Ano, žije v Londýně.“
„Taky lékařka?“
„Bohužel ne. Zkouší to jako novinářka“ a poprvé ji vidím, jak mizí v rohu ringu. Místo ručníku vytahuje mobil a mumlá cosi o tom, že už bude muset běžet. Takové, jako jsi ty, neběhají, říkám si. Jaksi se vinou a sunou prostorem, který už dávno samy pro sebe prohlásily za vojenský.
Jak to má asi se sexem, přemítám, když mi na chodbě zamává stylem – tak už běž, chlapečku. A urovná si patku navyklým pohybem. Všimnu si, že na konci kostnatých prstů jsou nehty s bílým obloučkem. French.Jsme s vílou na Lávce. Dala mi to k narozeninám.
Jarda Dušek přibíhá na podium, je bosý, v červených kalhotách a jakési prosté košili. Dvě hodiny potom dělá zázraky. Donutí nás se smát vlastním chybám. Má charisma, které plyne jenom a jenom z toho, že říká to, co žije. Najednou nám dojde, co to děláme s vlastními dětmi.
Pak řekne do ticha větu, kterou každý zná.
„Chci tě mít!“
A vzápětí vysvětluje vnitřní zvrácenost té myšlenky.
Úžasný večer. Pak jdeme do Lokálu na tatarák a já se v těchhle kulisách cítím něčím pokřtěný.


Jedno celé dopoledne lítáme s Pavlem kolem vraždy. Hlava omotaná lepící páskou, svázané ruce i nohy. Starší pán co neumřel hned. Komisaři mají rukavice a makají s námi. Vnitřní napětí je na maximu. Oni se ptají, co máme my, my zase na oplátku, co oni. Dostáváme se na meziúzemí, kdy všichni odhadujeme toho hajzla, co to takhle hnusně udělal ... Nepublikovatelné hovory. Jeden provaz. Za který táhneme vší silou.
Tohle nikdy nikomu nevysvětlím.
Ani ty panáky, které si potom s těma klukama dám.
Ani všechny ty oči nad stolem.
Mám je rád. Vážím si jich.
A není to nakonec totéž?Mužská láska? Tak o tom v jednom mailu psala Jana. Když viděla poprvé Trojstěžník v akci.
Kdysi u Stříbrného rybníka v Hradci jsme si to řekli s Vlastou Redlem.
Napsali jsme si to s No Peťou.
Těžká disciplína.
Existuje mužská láska. Mezi čistými heterosexuály.
Vidím ji na fotkách z koncertů.
Třeba když se při hraní miluje Jirka Bílý a Míša Röhrich.

Delší dobu vnímám takovou divnou zákopovou válku. Boj dvou světů.
Najednou mi to dojde, že o nic jiného v téhle době nejde. Václav Havel to shrnul v Respektu č.11 - „všechno to vypovídá o technokratismu a ve své podstatě o marxistickém myšlení všech polistopadových vlád. Všechny se soustředí na takzvanou materiální základnu, ta je pro ně nejdůležitější, zatímco divadlo, film a knihy jsou pro ně jen jakousi nadstavbou, ozdobou. Že bytí ovlivňuje vědomí je zřejmé, ale zároveň přece i vědomí ovlivňuje bytí…. Obecně málo vzdorujeme civilizačnímu tlaku, který je každou chvíli tak neúprosně „konkrétní“.
A už jsem u Bělohradského, který nedávno napsal esej o tomhle záludném slovu – konkrétní. Je v něm zabudováno jaksi samozřejmé pohrdání intelektuály a moralisty a jejich „abstraktními idejemi“. Píše o tom, že se tím slovem nesmíme nechat obloudit, v životě nakonec nezvítězí kšefty a spiknutí, ale právě abstraktní ideje. Jen díky jim jsme dospěli tam, kde se nacházíme.
Třetí světová válka se vede právě tady.

Vleklá válka mezi člověkem co dělá syté věci třeba v Meet Factory a tamtím v bílých botách, co parkuje na chodníku na Václaváku v černém džípu a domlouvá Blanku. Jedno jestli stavbu, nebo kurvu. Vyjde to nastejno.

Ale i ti druzí mají ten kumšt „zmáknutej“. Občas se ožerou na nějaké vernisáži. Občas investují a zlatou kartou zaplatí třeba za Toyen. Dají si ji nad krb, kde jí to bude slušet. Hned vedle značkových dlouhých sirek.

Esesáci sjížděli Mahlerovy symfonie. Pokud by je skutečně přijali, nemohli by dělat svou špínu. Doplněk – noblesa, dekoračně instalovaná vedle akvária.
Boj dvou světů jsem zaregistroval i u Drtikola. Posvátnou úctu k tomuhle chlapíkovi nemá kdekdo. Stačí žiletka a jeho fotka se vzápětí střelí za tři sta tisíc. Za to je přece obří plasma a ještě dovolená s prsatou krávou v Dominikánském pseudoráji.


V noci čtu dlouhé maily od No Peti a taky od Jany. Tahle tmou probíhající korespondence je nějak ryzí. Nahá. Brainbook, kterým měla kdysi být i moje Návštěvní kniha.

No Peťa se s chorým srdcem odhodlal napsat více než jednu stránku. Větší důkaz přátelství, než stovky esemesek. Pouštím to do sebe pomalu jako hustý malinový sirup. Občas polykám jen s obtížemi jako ten, kdo je odměňován bez jakýchkoliv podmínek, požadavků vděčnosti či zisku. Prostě jen tak.

(z mailu No Peti)
„Když píšu, snažím se v podstatě cosi zahlédnout. Nejspíš něco, co je ve mně
pořád nepřečtené. Dopsáno jest a vibrace mé druhé existence jsou na nějaký čas opět u ledu.“ Sakra, to je skvělý závěr, hodný duchovního guru! A nechybí Ti sebevědomí! Parafrázovat poslední Kristova slova na kříži, to chce koule! Navíc pravdivý, protože si to o Tobě myslím. Že se tím střetáváním s okolním světem vlastně vypořádáváš sám se sebou a armádou Tvých vnitřních démonů a bazilišků.

…a musím jít na Biutiful a přečíst si Sedláčka a tu Andronikovou. Díky za tipy!


Jana zase píše, že objevila Balabána. A že si koupila jeho Prázdniny s CD, na kterém je jeho autorské čtení. Nějaké Dobro v Celetné se jmenuje ten krám.
Tak jí v noci taky napíšu:

Ahoj.
Nu, mám radost i za Honzu (už jsem tak srostl s tímhle člověkem, že ho tak drze oslovuju).
Víš, po nocích doluju z víly vzpomínky. Je jich nakonec docela dost. Naposledy vyprávěla o tom, jak si k ní Honza chodil po ránu půjčovat peníze a jak se styděl ... Knížku "Ahoj, Honzo" mám už pár dní vedle postele a vždycky když si něco přečtu, letím za vílou a páčím vzpomínky ... na všechny ty chlapy. Jeden z nich jí byl mimochodem hodně blízký, ale to už je všechno pryč. Zkrátka tuhle partu jsem neminul jen díky Balabánovi a Famfrlíně. Jen jsem tam s nima tehdy nebyl, no :-(. No Peťa mi říkal, že je to na jednu stranu dobře… Ještě k Honzovi - mockrát s ním seděla víla do noci, mockrát mluvila, mockrát pila. Nikdy by tehdy neřekla do toho tichého ožraly, co občas utrousil něco o prdeli, že je genius s citama tak pro dvě velká města. A tak si říkám, že je to podobné (promiň pýchu, ale nemluvím jen o psaní) se mnou. V přímém verbálním kontaktu jsme mimikry tupců a opilců, co by to "do nich nikdo neřekl". Možná i proto pro nás Bůh vymyslel psaní. Howhg.
Do Celetné nepojedu. A za půjčení CD budu rád.
Jo a jsem rád za ten osamělý brainbook. Aspoň něco ....
Radek


A pak mám dlouhý telefon s No Peťou. Vypráví mi, jak s ním otřásl pobyt v nemocnici. Že se dostal mezi lidi, které dosud nepotkal a že si myslí, že jich je ve skutečnosti strašně moc. O chlápkovi, který si na vedlejší posteli z tranďáku pouštěl na plný pecky dechovku a tvrdil, že jiná muzika vlastně neexistuje. O otylém muži, kterému vybojovali doktoři třetí infarkt, a on pak tajně, při nedělní návštěvě manželky, žral na veliko zakázané kremrole, řízky a saláty s tím, že „však oni to zas nějak udělají“. Tupci, nevděčníci a prasata, na které platíme pojištění. A že to otřáslo jeho levicovým myšlením.
„Dostal jsi se někam, kam ve skutečnosti nepatříš. To se nám stávalo na táborech, na vojně, nebo na spartakiádách. Jestlipak sis všiml, že na těchhle všech místech se za pár dní vytvořily skupinky, které se pak držely spolu? Tak to je a nejinak. Určitě platí, jak ostatně nedávno napsal i Cyril Höschl, že společnost se sama shlukuje a třídí do vrstev a sociálních skupin a je to přirozené. Člověk má sklon pohybovat se v prostředí, jemuž rozumí, které je pro něj čitelné, jež umí do jisté míry ovládat a které mu přináší jakousi satisfakci. Dělící čáry probíhají neviditelně duší každého z nás. Já ti kašlu na levicovost, pravicovost a jiné nálepky. Problém je v tom, že se snažíme vidět svět vertikálně. Oni pode mnou, já nad nimi. Na tohle jednou umře svět. Vertikály jsou píčovina. Vem si to ve 2D. Prostě jsou území a plochy, na kterých se něco děje a pak jsou ty, na kterých se děje něco jinýho. Vím já, vole, že ten chachar v oranžový vestě támhle v příkopu, na tom není nakonec líp než já? Třeba prožívá podstatně šťastnější život. To jen pro ty vnější atributy ho mám zakopat pod sebe? Není jednodušší si přiznat, že žije na stejné plošině, ale jen o notný kus dál? A tak je to se vším. Ostrovy a země leží vedle sebe, občas do sebe naráží, ale stěhovat se nikdo nikam nebude, protože ani nemůže.“Jedu si na Anděl pro kalhoty, které se mi tak líbily na Matyášovi. Dlouho hledám ten obchod a při tom poslouchám řeči přítomných. Připadám si jako jezevec, který je po výlezu z nory ohlušen a přesvícen děním nahoře. Vyprázdněná mluva (podvědomě chytím rukou Skácela v kapse bundy, je teď kotvou). Mnozí tady jen vyvážejí svoje kontejnery přeplněné hlušinou na smeťák, co se tak vábivě leskne zdánlivou mnohostí. Tisíckrát opakované věty a výrazivo jsou najednou jenom zvukem, a protože se neustále vrací, začne náhle znít jako mantra. To hlučné frkání a kejhání, které slouží jenom k tomu, aby ti ve výběhu o sobě věděli. Ego se v tomhle bujonu rozpouští jako led na slunci a výsledkem je průhledná a němá voda vhodná tak leda pro hladké splynutí s ostatními.

Snad proto ty okamžiky ticha o samotě často vyvolají husí kůži, kterou jakoby se drala ven ta celý život pečlivě umlčovaná medůza uvnitř nás, která není vybavena imunitou sebelži. Splynutí s pozadím, to je cíl.


Jednou v noci se probudím a dostanu strach. Vnitřní orgány mi visí v prázdnu jak na tenkých pružinách. Nemám jistotu.

Ze včerejška zbyl jen kousek dneška a půjčuje si na dluh zítřek. Co zbývá, jsou automatismy stroje jak z toho blbého filmu s Chaplinem.

Tak se radši pouštím do vzpomínek. Nepříjemně jsem při tom vyrušován vědomím krkolomnosti paměti. Seznámen se studiemi Elizabeth Loftusové z Washingtonské university bohužel vím, že naše vzpomínky nejsou dokonalé otisky našich skutečných zážitků jako třeba fotografie. V posledních letech se na základě výzkumů ukazuje, že mozek podobu vzpomínek pod vlivem emocí nebo aktuální atmosféry různě zkresluje, rozmazává, či jinak upravuje. Některé vzpomínky jsou dokonce úplně falešné. Nemáme je pod kontrolou. Pak jsou to asi jen obrazy, které si chceme namalovat, skutečnost neskutečnost.


Jsem v duchu zpátky na litomyšlské plovárně. Cítím tu vůni. Znovu se koukám holkám do rozkroku. Tam nahoře, mezi stehny, se jim pod plavkami nadýmá obrácený jazyk mladého býka. Klouže mi tam pohled. Pohled erotického estéta, nebo primitivního rozsévače (táže se sám sebe současný skoropadesátník). Krutě to vracím zpátky, do doby, kdy ten kluk jenom civěl, protože se potkal s čistou sílou a krásou bez pozadí a dohry. Soulož bez dlouhodobého výsledku zplození se stává pouhou radostí. Komunikací, která pokračuje po slovech a ukazuje na slova ukazovákem přísného učitele – neumíš to jimi říct. Vůně koupaliště, levných mýdel, v tuzexových frontách vytrpěných banánových šamponů, vyražených suků ve stěnách dřevěných šaten a na nich nalepených zornicích. A dobře vědoucích dívek, které zadarmo nabízely zakázané zboží pro vlastní obveselení a pro nabití vlastního ega nějakým samozřejmým vybavením, na kterém se nemusí pracovat. Protože zatím není jasné, co s ním víc provést.

Další otisk paměti se týká Arnošta Lustiga.

Jsem zase Na Dobešce.
„Radku, to je Arnošt,“ říká Jára.
„Nazdar, bejku,“ šeptne Arnošt.
„Kluci, já si dám párek s hořčicí a pak to proberem,“ zajiskří Lustig a spokojeně se rozhlíží.

Rozvíjí potom své celoživotní téma. Aristoteles a Platon. Musí to být dobré, tedy platné. A musí to být krásné. Musí to mít příběh. V tom je ta síla.
Ale už musí na podium, kde křtí jakousi knížku. Sedíme venku s Jardou a on se kolem nás prohrne, svítí mu oči, a ukazuje na své podpaží, kde má moje texty. Ukazovákem značí, že o nich ví a že si je odnáší.

Po čase mi Jára píše, že ho měl doma. Že ho pozval na kachnu. A že už asi není v jeho silách mi k mému psaní něco říct.

Nedá mi to.
Ten poslední rozhovor zůstane mým velikým tajemstvím.

Nechválil mě. Nemá to příběh, leda ten tvůj. Roubuješ literaturu na esejistiku. Těžká disciplína, ty bejku.

No a pak mi umřel.


Čtu si v Krokodýlovi.
Dostojevskij píše tak, jak to umí jen on.
Napadne mě, že i já jsem možná v útrobách nějakého zvířete a z toho vyvozuju další věci.„Jak jsi hrál s tou kapelou v Babylonu, to byla bomba. Já tě takhle vůbec neznám.“
„V tu chvíli mě to bavilo. A chtěl jsem se tě zaujmout.“
„Je to láska?“ zeptá se o něco později tiše víla.
„Je to vztah.“
„To zní strašně stroze.“
„Vztah je projekt. Cílená příprava na další etapy. Takhle to čtu já. Není to tolik opěvovaná a mnohokrát zbásněná ožralecká schůze těch dvou, plná keců o tom co bude, po které se jednou nad ránem zúčastnění někam vytratí. Je to ve 2D. Bez vertikál a stupínků. S horizontálním ukazatelem ke vchodu do mě a do tebe. Můj svět pluje vedle tvého a přečuhovaní se nebere. A nikomu se nechce nikam jinam. Jen tak pak může každý objevit svůj vlastní hlas. Jednou se k téhle projekci vrátíme i ve filmu. Jednou zahodíme brýle. A víš co? Přečtu ti Skácela. Nazval ji Milostná.


Na hřbetě ruky hnědé znamení
Já ale dobře vím
(kolikrát přeli jsme se o růži)
že je to podzim náš a javorový list
který ti vítr zavál
tak nečekaně tiše pod kůži.


A pak jí ještě ukážu obraz od Bolfa.
Plný úzkosti.
Která je krásná tím,
že lepší nikdy nebudeme mít.