Aktuality

Myšlenka dne

NOVÝ TEXT v Zápisníku:
Osobní poznámky soudního lékaře k tzv.
"zaklekávání "zadržovaných policistou


České životní prostředí je kontaminované naprostou hloupostí. Národ, který si postaví do čela výrobce zemědělských hnojiv, bionafty, salámů a novin, největšího majitele pekáren a zpracovatele dehtu, provozovatele reprodukčních klinik a obchodníka s podprsenkami, je pravděpodobně psychicky nemocný.
(Pavel Šafr)Člověk by měl být stále sám sobě tak trochu podezřelý...
(V.Havel)


Jeden z nejnemorálnějších darů
lidského ducha je dar generalizace.
Místo aby shrnoval zkušenosti, hledí
je prostě nahradit.
(Karel Čapek)


Má zkušenost je to, čemu se rozhodnu
věnovat pozornost. Pouze ty věci, jichž
si všímám, utvářejí mou mysl.
(William James)


Začínají nám chybět věci, které jsou mezi prospěchem a strachem. Obyčejné,
poctivé věci, slušnost třeba...
(Zdeněk Svěrák)


Nemohl jsem nezaznamenat poslední díl seriálu Most.Mediální smršť.Myslel jsem, že obecný "babišismus" naší společnosti nemá dno.Má.Česká mentalita dospěla k plebejskému transu.Zuboženější to snad nikdy nebylo. A tak říkám: "Dycky rozum".A dobře vím, že marně...
(R.H.)


Pravé štěstí je pochopit,
že něco není pro mě.
(R.H.)


Dlouho hledaný mezičlánek mezi
zvířetem a skutečně humánním člověkem
jsme my!
(Konrad Lorenz)


Naše sny nepodléhají civilizační represi a
proto jsou pro mocné tohoto světa
tak nebezpečné. Podobně jako denní snění
jsou doménou imaginace, a ta je vždy
podvratná.
(Jan Švankmajer)


Jedním z nejúčinnějších svodů zla
je výzva k boji.
(F.Kafka)


Pravda je jen jednou ze sil.
(Hannah Arendtová)


Svět je plný lidí. Jedna velká skupina ho jenom obývá. Ta druhá je extrémně zvědavá, hledá a tvoří, což je pracné, a o to těžší, že čelí nenávisti té velké party. Nikdy nepochopím, proč to tak je.
(R.H.)


Zakoupil jsem několik balíků papíru formátu A4,
abych si uspořádal prvky svého života.To je něco, co by lidé měli dělat častěji.Je zvláštní pomyslet, že tolik lidí prožije život bez jediného komentáře, jediné námitky, jediné připomínky. Ne že by takové komentáře, námitky, nebo připomínky mohly mít příjemce nebo smysl, ale připadá mi koneckonců přece jen lepší,aby vznikly.
(M.Houellbecq - Platforma)


V životě se může stát cokoliv.
Což logicky znamená,
že třeba i nic.
(R.H.)


"Musím to vědět,"řekla Augusta."Jaká je podstata světa?"
Džinka odhalila v úsměvu obě řady zubů."Kterého?"
(Karin Tibdbecková -Sobí hora)


Mezilidské vztahy nejsou tak složité,
jak se říká, Jsou často neřešitelné,
ale skoro nikdy složité.
(M.Houellebecq)


Věci přece nepřestanou existovat jenom proto,
že vypadají jako nemožné...
(Jan Balabán - "Možná, že odcházíme")


Klesli jsme do takové hloubky, že se opětovná formulace samozřejmého stala povinností inteligentních lidí.
(G.Orwell)


Neustále jsme konfrontováni s postřehy druhého řádu, s postřehy k postřehům a o postřezích.Éra normálně vyjádřených názorů je pryč.Všichni jsou při svých pozorováních pozorováni jinými,komando přebírají sekundární vyjádření.Tedy názory na jiné názory.
(Peter Sloterdijk)


Skoro třicet let práce soudního lékaře mi umožnilo
pochopit pro můj život asi nejdůležitější věc.
Jak neuvěřitelně snadno, jednoduše, rychle
a hlavně kdykoliv, se dá zemřít.


Dinosauři vyhynuli klimaticky. My vyhyneme displejově.
Digitálně se sami sobě prostě ztratíme.
(R.H.)


Svět je plný různých vzkazů.
Důležité je si najít ty, které jsou
určeny mně.
(Pavel Šrut)


Život by byl tragický.Naštěstí je zábavný.
(Stephen Hawking)


V souvislosti s tím, co se teď děje.. výsledky voleb a průzkumy..mi došlo jediné: příbuzné, sousedy a spoluobčany si člověk prostě nevybírá.


Mirek Vaňura vydal novou knihu "Legendy kriminalistiky" - pohled do zákulisí vyšetřování nejznámějších zločinů 90.let
/viz fotogalerie/


Eva Turnová křtí novou knížku a čte svoje texty na CD !!
/viz fotogalerie/


Stačí být na ostatní lidi laskavý.Nedělat ani malé zlé věci.V životě dostáváme od druhých jen věci, které k nim vysíláme. Jsme jako zrcadla. To, co vysíláme, se k nám obloukem vrací. Vztek vám vrátí jen vztek. Laskavost vám zpět pošle laskavost. Sami rozhodujeme, co chceme od života dostávat. Všechno si totiž způsobujeme sami! Radost i bolest. A štěstí je jen stav bez vnitřních výčitek a strachů, zbytečných konstruktů. Naprostá uvolněnost. Trvalé štěstí je stav neposkvrněné mysli.
(Josef Formánek)


Tak se mě všichni ptají na Horáčka. A na jeho kandidaturu. S úlevou konstatuji, že to co jsem napsal o tomto pánovi do svého Zápisníku už v březnu 2008 nehodlám ani v jediném písmenu měnit. Moc rád bych si početl v obdobných textech u jiných kandidátů a ještě raději bych si povídal o roky trvající podobné konzistenci názorů.


Umřel mi Wabi Daněk.
To je jako když jedete divokou vodu postý a víte,
že v určitým místě se prostě musíte opřít o kus skály.
A ona tam najednou není.


Revoluce z roku 1989 byla asi jedinou revolucí v
dějinách, která nepřinesla nic nového,
prostě se přizpůsobila okolnostem.
(Pavel Kolář - historik)


Doufám, že za dalších pětadvacet let už bude ve školních učebnicích hodnocena dnešní doba lakonickým: Druhá korporátně-dotačně-socialistická Česká republika, jejíž vznik umožnil plukovnicko-aktivistický převrat v roce 2013, neměla dlouhého trvání.
(Martin Rieger)


A tak nás naše zkušenosti stejně jako náš rozum jasně poučují, že lidé se pokládají za svobodné jen proto, že jsou si vědomi svého jednání, ale o příčinách, které je determinují, nevědí vůbec nic.
(Spinoza)


Kintera v Rudolfinu !!!!
Myslím, že je to 18. sonet W.Shakespeara:
"Krásu vždycky něco zmaří. Náhoda, stáří, či bezohledný čas..."
Ještě ho máte. Běžte tam. Umění Kintery / a třeba i Fr.Skály kousek opodál/ je osvěžující jak sklenice ledové vody po propité noci.


Pořád jen čtu. Čím dál víc. Od všeho něco. Trochu mě děsí ti, co tak nečiní. Živí mrtví,hororové postavy, řízené bůhví čím. Dle Vaculíka mrtvoly poháněné vzduchem.Jsou spokojené? Ano. A to je na tom snad to nejhorší.
(R.H.)


Tři hodiny jsme se s přítelem dohadovali o zásadách buddhismu.
O jeho přístupu k životu, světu a poznání. Dohodli jsme se,že zkusíme najít nějaký jednoduchý klíč.V noci mi pak přišel tenhle text:
Dva buddhističtí mniši si povídají v klášteře.
"Dvacet let medituji a dospěl jsem k závěru, že smysl všeho je ve vzduchu", říká první.
"To se mi nějak nezdá!", odvětí druhý.
"Tak asi ne!"povídá první a v klidu usne.
Tisíce učebnic ve třech větách.


V dobách, kdy dějiny chodily ještě pomalu, jejich nepočetné události byly snadno zapamatovatelné a tvořily obecně známé pozadí, před nímž se odehrávalo napínavé divadlo soukromých lidských dobrodružství. Dnes čas kráčí rychlým krokem. Historická událost, přes noc zapomenutá, září hned nazítří rosou novosti, takže není v povídkářově podání pozadím, nýbrž překvapujícím dobrodružstvím, které se odehrává na pozadí obecně známé banality lidského soukromí.
(M.Kundera - Kniha smíchu a zapomnění)


Nikdy jsem nepotkal jiného člověka,
kterým bych chtěl být.
(Charles Bukowski)


Smysl je něco, co člověk nekontroluje.
(Božena Správcová- "Uctívači kruhů")


"Nevypadá to s Vámi dobře. Zřejmě se Vám udělala duše.." říká doktor pacientovi.
(Z knihy "My" od Jevgenije Zamjatina)


The problem with the world is that
the intelligent people are full
of doubts, while the stupid people
are full of confidence.


Na konci každé pravdy je třeba dodat,
že víme i o té opačné.
(Blaise Pascal)


Demokracie je, když dva vlci a jedno jehně hlasují, co bude k večeři. Svoboda je, když dobře ozbrojené jehně odmítá hlasovat.
(Benjamin Franklin)


Měl jsem strach o tento národ, ale
teď mám strach z tohoto národa !
(Eugen Brikcius)


Na jednu věc mám někdy i dva,
nebo dokonce tři názory.
(L.Vaculík)


Světlo je základ všeho!
(arch.Josef Pleskot)


Věci už máme. Tak teď ještě ten smysl.
(R.Havel)


Vřele doporučuji České gastroenterologické společnosti pozvat časem k odbornému vyšetření pacienty, kteří 28.10.16 přijali pozvání podivných, morálně porouchaných a všeobecně toxických bytostí z Kafkova "Zámku" na divotvorný večírek. Jejich žaludky musí být totiž extrémně výjimečné.
(R.H.)


Náš svět je z jedné půlky konzumní, z druhé půlky virtuální. Velká část našich úzkostí a problémů pak plyne z marného hledání nějaké třetí poloviny naší současnosti.
(R.H.)


Situaci, ve které se my lidé nacházíme,
velmi dobře vystihuje nebohý opilec, jež stojí na vnější straně parku, buší pěstmi do plotu a křičí: "Pusťte mě ven!"
(Anthony De Mello)


Lidi, co o sobě vědí, že jsou slabí, nemají žádný jiný zbraně, než vražedný. Někdy mám pocit, že silný lidi nedokážou přežít jinak, než že se podřídí moci slabých. Silný lidi jsou citlivý a bojácný, protože toho vědí příliš a chápou věci.
(Pentti Saarikoski)


Na počátku bylo slovo. Na konci je hodně slov, tak hodně, že už se na svět nevleze nic jiného, než jen slova.
(R.H.)


Tragedie konce lidské komunikace spočívá v tom, že místo rozhovoru nutí jeden druhého myslet si to samé,co si myslí on.
(R.H.)


"To, co nyní řeknu, není projevem univerzitní povýšenosti ani sarkasmu. Třetina obyvatel této země je slabá duchem. Každý sedmý občan je debilní nebo dementní, nebo alkoholik a zhruba polovina obyvatel této země má podprůměrný intelekt."
(Miloš Zeman v Poslanecké sněmovně při projednávání zákona o referendu, 1992)


Televizor je zařízení, kterým nakukujeme do prostředí, kde se vyrábějí zvuky a obrázky. K naší potěše, vzrušení a pobavení. Přemýšlení, hledání kontextu či pochyby nejsou třeba. Od toho jsou kavárny. Po staletí na poutích stával vypravěč s ukazovátkem a tabulí s animacemi. Je to vlastně pořád totéž. Jen technika je jiná. Rychlejší a v HD,se střihem. Tím nějvětším cenzorem, který media mají. TV je zkratka. Přímo k pouťové atrakci.Jsou lidé,kteří se jí zbavují. Ti mě zajímají víc, než nové technologie nerovných obrazovek.Doteď byl život diváků plochý, nyní začíná být i ploše prohnutý.
(R.H.)


Čas je napočítaný pohyb
ve vztahu k před a po.
(Aristoteles)


Už nesdílím rozhořčení nad naším presidentem. Jsem nadšen. Tenhle národ neměl nikdy přílišnou sebeúctu a lidovou filosofií bylo posledních 80 let přizdisráčství. To, že se objevil klaun v pravém slova smylu, je minimálně nadějné.
(R.H.)


U posledního soudu se dovíme,
že jsme měli jedinou povinnost:
být šťastni.Kdejaký idiot, ale i myš
nebo komár, nás předběhl.
(Vl.Kokolia, Vy-já-dření)


Česká společnost je nízká a v moderních
dobách vždycky byla, neboť obdařena
citem vždycky včas se zbavit něčeho,
co ji převyšuje to nakonec postrádá.
(R.H.)


Všichni máme křídla,
jen někteří z nás
nevědí proč.
(Michael Hutchence)


Někteří lidé jsou jako černá díra.
Mají takovou gravitaci a takovou
vnitřní hmotnost, že z nich prostě
nemůže nic vyjít. Ani světlo.
(R.H.)


Žít sám? Je to snesitelné,
pokud svou samotu chápete
jako bytost.
(R.H.)


Jediným místem, kde najdete lásku
před sexem je slovník.
(Murphyho zákon)


V kyberprostoru letí netříděné informace stejnou rychlostí. Úplná kravina se k vám tudíž blíží stejně rychle jako zpráva, která by mohla změnit váš život.
(R.H.)


Sometimes you never know the true
value of a moment until it becomes a memory.
Some of the best things in life
are mistakes.
(Iman Bowie)


Nemůžeme mít větší ani menší moc
než tu, kterou máme sami nad sebou
(Leonardo da Vinci)


Na všechno opravdu důležité
je člověk sám.
(S.Dalí)


Člověk chráněný člověkem
před člověkem – to je láska.
(G.Corso)


Mobily marně zvoní do noci. Spolehliví partneři dneška. Těm, kdo se chtějí držet stranou, mobily pomáhají zůstat v kontaktu.
Těm, kdo chtějí zůstat v kontaktu, dovolují držet se stranou.
(R.Denemarková)


Největším a nejtragičtějším problémem
postmoderní společnosti je stále více se zhoršující schopnost odlišit důležité od nedůležitého
(C. Höschl)


Velká obtíž je v tom,že náš národ si dost
potrpí na to, aby si potrpěl.
(J.Werich)


Nemůžeš-li být dobrým příkladem,
ještě pořád můžeš být příkladem
odstrašujícím.
(A. Einstein)


Protiklad tíha-lehkost je nejtajemnější a nejmnohovýznamnější ze všech protikladů. To kdysi napsal Kundera. Tak si říkám – buď vlídnej ! Protože každý z nás se pere s něčím těžkým. Bez ohledu na to, v jaké fázi životní lehkosti se právě nachází.
(R. H.)


Jak řekl režisér Zelenka:Cimrman byl od podstaty protest.
Dnes ho citují u grilů ta největší hovada. Za fotku s Jarkem by dali cokoliv. I ten nejnechutnější developer si v autě pouští Cobaina. Je to něco mezi morální plastickou operací a karmickou omluvenkou.
(R.H.)


Lidi jsou strašně nudní, když jsou pohromadě.
Jen o samotě můžete rozvinout vlastnosti, které jsou na vás skutečně zajímavé
(A.Warhol)


Češi jsou prostě národ, který pochází z chalup. Všichni jsme ve třetí generaci sedláci, mlynáři nebo ještě míň. A hlavní stránka našeho plebejství je ta lokajská.
(Mikuláš Bek, rektor Masarykovy university Brno)


Skutečné myšlení netouží přesvědčovat, ale inspirovat. Přesvědčení je myšlení, které znehybnělo
(M.Kundera)


Herec není hráč, protože krev hráčů je pravá a slzy opravdu slaný
(K.Peteraj)


Naším nevětším a smrtelným problémem jsou malé horizonty.
(Jaroslav Rudiš)


Všechno nakonec dobře dopadne.
Pokud něco dobře nedopadlo,
znamená to, že ještě nebyl konec.
(John Lennon)

Zajímavost

"Její přízračné krajiny, v nichž lidé s holými zadky zírají na nebe, kde velké ženy chlapeckých postav odcházejí z obrazu ven a za jejich zády zeje prázdno tuhé jako potlačený výkřik..",napsal o své tetě Jan Balabán ve své próze Černý beran.Fascinující dílo "prokleté" malířky Milady Schmidtové Čermákové je teď k vidění v Jihlavě.Stojí za to tam zajet. Josef Bolf v ženské podobě.


Dvě knihy. Každá odjinud. Úsporná, až skromná literatura s dunivým druhým plánem. Marie Benetková - Zlatý z nebe, Helle Helle - Tohle jsem měla napsat v přítomném čase. A pak samozřejmě Švankmajer - kniha desetiletí.Pak mi taky konečně z knihovny V.Havla přišel Stín Jiřího Křižana.Po čtyřech letech nová Petra Hůlová. Stručné dějiny Hnutí. Zralé a dobré.


Něco o mé práci:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1100492707-na-stope/417236100132019/

Něco o mé práci:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10993853591-legendy-kriminalistiky/


Udělil jsem svoji soukromou Magnesii Literu. Ladislav Šerý je naprostý mimoběžník. Jeho román NIKDY NEBYLO LÍP je malý literární zázrak. Generační výpověď, za kterou by se nemusel stydět Hakl, Kundera, ani Bukowski.
Divoká labuť a jiné příběhy. Nová kniha Michaela Cunninghama.Pohádky, které všichni známe, přetvořil tenhle geniální vypravěč. Jsou temné a často až zvrácené. Až se najednou stávají dokonalým a pravdivým obrazem našeho děsivě krásného života.


Jezero od B.Bellové je skvělá kniha. Připomíná mi trochu svět Kosinskiho Nabarveného ptáčete, či první romány P.Hůlové. Brilantní, tísnivé, inspirativní. Pro mě kniha roku !


Čtu ještě Chválu pomalosti od Carla Honoré, Poslední cestu Ralpha Dutliho, Mozaiku zamyšlení z polyfonické zahrady EDO a Jednu větu A.Kareninové. Po dlouhé době jsem viděl i dva dobré filmy - Takovej barevnej vocas letící komety o F.Topolovi a geniální " malířský " filmový opus Petera Greenawaye Kuchař, zloděj, jeho žena a její milenec. Všechny ty věci mi pomáhají odletět na chvíli ze smutného českého údolí v téhle děsivě postpravdivé době.A po dlouhé době listuju Českým snářem.Vaculík. Co dodat.


Výborný je rozhovor s Dr. Radkinem Honzákem v časopise Týden. O tom, jak jsme hříchy proměnili v nemoci, o tom, že jsme nedorostli ke svobodě a neumíme ji ocenit, i o tom, že lidé delegují zodpovědnost za svůj život na faraony, kteří jim večer nasypou misku fazolí..


Něco o mé práci!!!!!!
https://www.stream.cz/temna-zona/10005454-u-pitvy-si-poustim-hudbu


9. května 2014 se Nizozemský národní orchestr chystal hrát skladbu G.Mahlera. V sále byla přítomna královna Beatrix, která pilně navštěvuje koncerty. Toho využil šéf orchestru, muslim , který začal vychvalovat
" přednosti " islámu. Hudebníci se beze slov zvedli a s nástroji opustili jeviště. Před
očima panovnice předvedli, že už mají dost pýchy a muslimské arogance. Byla to opravdu mimořádná událost, to video by mělo obletět svět. Husí kůže - není co dodat
http://safeshare.tv/w/cqjiYhtiXs


Tak tuhle píseň jsem si odvezl z Pacova. Vy, kteří ještě věříte na lásku, si to užijte. My, kteří už moc nevěříme, tak my to máme skoro za hymnu. Zkrátka - projekt bez naděje.
https://www.youtube.com/watch?v=bR_7RwqmQP8


Můj životní souputník Jiří Bílý ( www.jiribily.cz) dokončil novou desku plnou jím zhuděbněných básní pana Antonína Sovy. Křest proběhl v Pacově dne 26.6.14. Tamtéž bude Jiří s Michalem hrát na Pacovském poledníku dne 23.8.14. A bude tam i Mńága a Ivan Hlas a Peter Lipa a spousta dalších (včetně mě za moderátorským mikrofonem:-)


Kolonizují prostor společnosti. Privatizují náš osobní prostor ( u slabších i jejich duši).Český rok po konci světa (Orientace LN ze soboty 4.1.14 - Josef Chuchma), nebo Odepřít poslušnost - Násilí podle Slavoje Žižka ( A2-26/2014 str. 27). Děsivé a zřejmě mlčky pomíjené zprávy o našem převedení do klecí. Pobuřující - jak pro koho.


"Uhnali jsme si touhu po pevné ruce". Cyril Höschl ve velkém rozhovoru poukazuje na věci, ze kterých se tají dech. O kořenech naší "blbé nálady". O závisti. O tom, že naši první signální ničí parvenuové. A taky třeba o tom, že dávat na odiv něco, co jsem nabyl, je naprosto infantilní, přízemní a ubohé. Lidové noviny, Rozhovor, 5.října 13, str. 11.


Máme jen pár autorů, kteří patří bez debaty do světového literárního kontextu ( Kundera, Hrabal, Hašek...).Nepochybně světovým autorem byl i muž, jehož jméno tady bohužel není příliš známé. Jeho nadčasové texty však nesou všechny znaky nejvyšší literatury a ryzí geniality. JIŘÍ DRAŠNAR ZEMŘEL V KALIFORNII 17.3.2013..


Zákon 198 /1993, paragraf 3, hovoří jasně. V případě komunistické strany se jedná ( dle zákona) o zločineckou oranizaci. Komunistické hnutí je tedy podle platné legislativy nezákonné. V době , kdy se stávají našimi "představiteli" lidé kteří byli předsedy OV KSČ ( hejmtan), či nechali střílet do lidi na hranicích ( náměstek hejtmana) je třeba říci, že ti, kteří s nimi spolupracují jsou rovněž zločinci. Právně to asi obhájí, ale morálně ( pro ně nejspíš slovo v hebrejštině) je mi z nich úzko.


Tenhle klip mě k nostalgii vskutku nedohnal. Pouze jsem si všiml, že tam hraju na Gibsona, jehož cena není a nebyla malá.Někde se mi, na mých životních kruhových objezdech, " ztratil ". Tak jen doufám, že Dotyčná na něj buď dodnes hraje, nebo ho alespoň prodala řekněme za přijatelnou cenu.
http://www.youtube.com/watch?v=OX4U7i8YHhQ


Ano, jsme slepí, neboť jsme se nechali oslepit. A je to naše vina, naše pohodlnost, naše rezignovanost. Stali se z nás slepci, kteří sledují televizní zprávy a namlouvají si, že něco vidí, čtou noviny a věří, že se něco dočetli, zběsile pátrají na internetu a doufají, že se proklikají z bludného kruhu. Nechali jsme se oslepit těmi, kteří zatraceně dobře vědí, že slepci se lépe vodí. A vůbec nejlépe se vodí ti, kteří o své slepotě nemají ani páru, jsouce naopak přesvědčeni o své bystrozrakosti, pronikavosti vhledu a důvěrné znalosti věcí za zrcadlem.. Hledí třeba na politikův předvolební plakát a nevidí, že síťovka v jeho ruce je ve skutečnosti beznadějně vybrakovaná. Vidí jenom to, co chtějí vidět a jejich realita se tak stává vrcholnou ideologií, fantasmatem, z něhož byla vytěsněna empatie coby nezbytná součást ochrany druhu. Proto ji, kdykoliv se sobectví utrhlo ze řetězu, bylo třeba obelstít například tím, že se protivník odlidštil nějakým bizarním pojmenováním, aby už nestál člověk proti člověku, Francouz proti Němci či Italovi, ale žabožrout proti bošovi, případně makarónovi…, což přispělo k oné zvláštní slepotě, bránící proti sobě vidět člověka, ale nepřekážející schopnosti zamířit na jeho srdce...
Více v mrazivém textu L. Brožka

http://www.blisty.cz/art/65841.html


To mě bavilo a živilo !!!
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1093836883-na-plovarne/


Ve Francii, kterou už pár let miluji, rostou úžasné holky
http://www.youtube.com/watch?v=sp3G50jBRuU


Obsazení Wall Street mě zaujalo, ale z tohohle protestu jsem měl husí kůži !
Výňatek z opery G. Verdiho Nabucco - sbor zotročených Židů odvlečených po prohrané válce do Babylonu asi 590 před našim letopočtem. Opera se hrála v Římě letos při příležitosti 150. výročí moderní Itálie za přítomnosti
Berlusconiho a starosty Říma, který v rámci projevu před zahájením opery kritizoval škrty rozpočtu na kulturu. Už před začátkem opery byl dlouhý potlesk. Italové milují Verdiho a jeho opery a většinou znají opery nazpaměť a slavné árie zpívají často spolu. Opera roběhla normálně až k uvedenému sboru jehož první slova v překladu jsou : " Oh má země, tak krásná a ztracená.. " V hledišti bylo zvláštní napětí, které cítil dirigent i účinkující. Když skončil sbor otroků, byl obrovský aplaus. Dirigent slyšel výkřiky: " Opakovat !" A rozruch neustával. V Itálii není zvykem opakovat části v průběhu opery, ale nakonec, když se rozruch utišil, obrátil se dirigent na
Berlusconiho a řekl: " Jsem Ital. Cestuji po celém světě a teď se stydím za to,co se děje v mé zemi a proto ( směrem k obecenstvu ) přijímám Vaši prosbu o opakování ! Nejen pro vlastenecký obsah, ale při dirigování slov " Oh má krásná ztracená země " myslím na to, že když budeme takto pokračovat, zničíme kulturu, která tvoří historický základ Itálie. V tom případě bude naše země opravdu ztracena ."
Potom řekl: " Já, Motti jsem mlčel po léta. Nyní bych chtěl dát této písni skutečný význam. Jsme doma v Římě, v divadle se skvělým sborem a nádherným doprovodným orchestrem. Navrhuji Vám, abyste se připojili, a budeme zpívat všichni spolu. " Potom zahájil opakování písně sboru, obrátil se k publiku a dirigoval jejich zpěv. Lidé byli vidět jen tmavě, protože osvětlené bylo jen jeviště, ale jak publikum, tak všichni na jevišti, zpívali ve stoje. Když sbor skončil, bylo vidět, jak si ženy zpívající ve sboru utíraly slzy.

http://www.youtube.com/embed/G_gmtO6JnRs


www.tichyfotograf.cz
www.kresadlo.cz
Dvě stránky, které mě neustále baví a naplňují optimismem !!!


Čestnost jako deviace, aneb jak systémová korupce vytlačuje slušné lidi na okraj. Ti inteligentní,a nedej bože ještě morálně dobře nastavení, prostě vypadávají ze hry, což je známá teze o degeneraci elit, kteréžto jsme nyní svědky (kvalitní rozhovor se sociologem P.Fričem najdete na stránkách Literárních novin,ročník XXI,č.36)


"Proč jsou dnešní dívky nesnesitelné?".
Tak se jmenuje půvabný a provokativní text Jana Sterna v Britských listech. Doporučuji. Apropo právě mu vychází nová knížka " Psychoanalýza všednosti ". Jak ho tak znám, máme se na co těšit !
http://www.blisty.cz/art/52196.html


"Láska k moudrosti" jako psychosa? Aneb bylo Platonovo proslulé podobenství o jeskyni poruchou filosofovy duševní rovnováhy? Martin Škabraha napsal velmi zajímavou a těžkou stať na tohle téma. (Čtrnáctideník A2, č.17, str. 18)


Sprcha s hodně studenou a hodně čistou vodou. Kdo má trpělivost, může zažít jeden z nejsilnějších thrillerů současnosti.Spousta věcí začně dávat smysl.Ale je to děsivé...

Koukolík o deprivantech
Moje tipy

Nová deska genia.Jack White udělal zase výkrut. Upřimný, syrový a opravdový. Jmenuje se to Boarding House Reach.


Výborné čtení o současné ruské literatuře a to nejen o Sorokinovi. Taky o Michailu Jelizarovovi, Iljovi Kukulinovi a Anně Barkovové. A k tomu všemu hodně dobře napsaná recenze na nového Kahudu. Vše je k nalezení a pochutnání si ve čtrnáctideníku A2 č.16. z 30.7.14.


Dobře napsané, břitké a přesné. Větší horor než Paranormal aktivity. Pavel Šafr definoval náš porevoluční vývoj ve dvanácti obrazech. Všichni, jak jsme tady, by to měli mít neustále na nočním stolku ( Reflex 9 ze dne 27.2.13, str. 10-13)


Slávek Janoušek mi poslal svoji knihu. Jeho prvotinu, která je zároveň druhým dílem trilogie s názvem My tři a já. Folkaři umí i dobře psát.První díl napsal Vl.Redl. Slávek, dle mého, nezůstal pozadu.Už přibyla i poslední část Od Samsona. Vřele doporučuji ( viz Fotogalerie)


A2 ze dne 19.6.2013 stojí za to ! Už kvůli plnokrevnému rozhovoru s Pavlem Kosatíkem s názvem "Co je to být Čechem ?" Hořké čtení o národních mýtech a o našich potížích s hodnocením národních hrdinů a zrádců. O ryze " českém " tupém zjednodušování. Nu a pak životadárné textíky Milana Kozelky - Raňajky v Bazmekistáne. Jednoduše kouzelné.


Ondřej Nezbeda to konečně napsal. Hašek není "Hrušínský", je to mnohovrstevný existenciální autor. A Švejk byl pro mě vždy spíše postava do mystického hororu, až na husí kůži. Strašlivý ponor, když si odmyslíme knedlíkové české pojetí. Více na str. Respektu č.17 v textu - Záhadný Hašek.


Kulturní čtrnáctideník A2 (13.3.2013) je věnován "Lásce". Našel jsem tam dva skvělé texty. Jeden napsal Zygmunt Bauman ( O tekuté lásce...), druhým je rozhovor s vycházející hvězdou světové sociologie Evou Illouz.Vypadá to tak, že nejen ekonomika má na kahánku..


Eva Turnová!! Pokud nevíte - basačka od Plastiků. Taky někdejší Sabrina Black Emila Hakla. Taky výborně a vtipně píšící ženská. Právě jí vyšla knížka Turnový háj ( objednávky na eturnova@volny.cz)


O "postkritické době" , o kontejnerizaci světa, o slepé ulici, kterou se společnost řítí..brilantní text V.Bělohradského ( Salon,14.2.2013)


Během svátků jsem měl tři zásadní setkání:
1. Převratný výstřel kinematografie - film "Holy Motors" Leose Caraxe. Jeho podivný hrdina Oscar na otázku - proč to všechno vlastně dělá, odpoví kouzelně : pouze pro krásu toho samotného gesta. Filmová magie desetiletí !
2.Knížka "Myšlení rychlé a pomalé" z pera Daniela Kahnemana, která nás ohromí uvědoměním si vlastního omezení.
3.Dva dny s Vlastou Redlem, které mě naopak obdařily pocitem jakéhosi lidského neomezení.


"..z valné části se zabýváme blbostmi..." Hektická ospalost - to je nesmírně moudrý text, který mě na konci roku asi nejvíc oslovil.Díky, pane Chuchmo !( Kavárna, Víkend dnes 22.-26. prosince 2012)


"Mazlíme se s náhražkami". Rozhovor s Marií Langerovou. Mimo jiné o její nové knize " Hnízda snění". Taky o tom, že manipulace označujeme rádi jako "interpretace" ( A2-kulturní čtrnáctideník 24, ze dne 21.11.12)


Přibyl nový text v Zápisníku - "O Vesmírech ( bez rozdílu velikosti)".


O tom, jak J.Joyce svým Odysseem otevřel další území. O velké planoucí hranici literatury, kterou tahle geniální kniha ve skutečnosti asi je. Velmi pěkný je rozhovor s anglistou M.Pokorným o Odysseovi, vědě a psech s názvem " Literatura neodhaluje, ani nemyslí " (čtrnáctideník A2 č.19/12, str.24-25)


"Jsme záludný, nekorektní a k odpovědnosti neochotný lidský materiál. Ano, to, co žijeme je pokračováním normalizace,protože jsme nedokázali přestat" - to říká ve velmi břitkém a hodně obnažujícím rozhovoru Pavel Kosatík. Stojí to za přečtení i za trochu sebestudu. (Čekání na nového Havla,Salon 20.září 2012)


Evoluce člověka skončila - tvrdí v dechberoucím rozhovoru britský biolog Steve Jones. Stojí to za to ! Respekt 22, str. 47-51.


"Pád Jeruzaléma, aneb Kdy je společnost nemocná ?" Další nebroušený diamant z pera mého oblíbeného věčného provokatéra a psavce Jana Sterna. Tentokrát k nalezení v kulturním čtrnáctideníku A2-10/2012. Taky jsem si koupil jeho novou knížku - Černé libido ( opět skvělé čtení).


Evropa bude jednou islámská - pozoruhodný a poněkud děsivý rozhovor s biologem, filosofem a spisovatelem Stanislavem Komárkem je k přečetní v Salonu ( příloha Práva) ze dne 10.5.2012


Neodkládejte život na jindy- pozoruhodné povídání s P.Fialou ( Mňága a Žďorp). O muzice, životě a o českých rádiích. Dobré to je !(Reflex z 10. května, str. 59-62)


Přibyl nový text v Zápisníku:
O disentu krásy a pastech času ( úvahy o umění nevejít)
(4.3.2012)


NÁVŠTĚVNÍ KNIHA BUDE DOČASNĚ OTEVŘENA !!
( Jedná se o pokus otevřít diskusi k mým textům. Osobuji si právo na některé osobní invektivy vůbec nereagovat, případně je smazat. Moje odpověď tudíž nebude automatická. Pokud tato akce nesplní účel, bude kniha opět uzavřena).
Díky. R.H.


Teď zrovna moc nepíšu. Což ale neznamená, že taky nečtu. Čtu ! Tak například :
http://trcalek.bigbloger.lidovky.cz/c/235912/Vanoce-jsou-jako-perverzni-sex.html
nebo
www.lucifer.bloguje.cz
Jsem spokojen !!! Svět bloggerů je už dost velký na to, abychom pochybovali o jeho smyslu.


Novou knihu Josefa Formánka "Umřel jsem v sobotu" jsem přečetl za noc. Delší dobu si myslím, že jde o jednoho z nejzajímavějších českých spisovatelů.Opět mě nezklamal! A má úžasné webovky:
www.josefformanek.comSvět bohatne a chudých přibývá. Tak se jmenuje skvělý rozhovor s filosofem Thomasem Poggem. Třeba i o tom,že z chudých zemí odtéká ročně desetinásobek toho, co jim pak pateticky dáváme jako rozvojovou pomoc.(Respekt č.3, str.46-50)


..s večerem se světlo na konci ulic ještě jednou protočilo. Světlo bylo dotěrné. Varovalo okolí, že nastane noc. Domy se zmenšovaly, byly menší než lidé, kteří procházeli kolem. Mosty byly menší než tramvaje, které přes ně jezdily. A stromy byly menší než obličeje, které pod nimi osaměle procházely.
Všude se rozlézala touha po domově a ukvapený spěch. Osiřelé obličeje na ulici ztrácely obrysy. A viděla jsem v nich viset kus mračna, jak se k mně přibližovaly. A když stály těsně přede mnou, smrskávaly se každým krokem. Jen dlažební kameny zůstávaly velké. A po dalších a dalších krocích visela místo mračna v tváři dvě bílá vypouklá bělma. Při dalším a dalším kroku, těsně předtím, než mě obličeje minuly, se bělma slila v jedno.
Držela jsem se konců silnic, kde se drželo světlo. Oblaka, chuchvalce zmačkaných šatů. Otálela jsem s návratem… ale v nehybném světle záleželo na chůzi, musela jsem jít rychleji. Postranní ulice na noc nečekaly. Balily si kufry.
(úryvek z knihy Herty Müllerové Srdce bestie)


Čtvrt století jsem žil v komunismu. Dlouho mi chyběl trefný název doby, ve které se nacházím teď. Už ho asi mám:
http://www.blisty.cz/art/60743.html


Povídání s Erwinem Hellerem o zrychlování světa, o umění odpočinku, o tom jak sami sebe vykořisťujeme a že nicnedělání je zatraceně těžká práce,najdete v Respektu č. 26/27 na str.48-53.


Doporučuji k přečtení čtrnáctideník A2 č.10. Najdete v něm tentokrát vynikající text z pera Jana Sterna s názvem Pocit stísněnosti v posteli. Nevídané souvislosti předkládá tento mistr psychoanalýzy i slova.


Tíha mateřštiny. Tak se jmenuje text Jana Sterna na stránkách týdeníku A2, č.26.Taky mu vyšla nová knížka ( Mystika západu). Už ji mám a čtu. Je moc dobrá.


Respekt č.41 se vydařil! Rozhovor s filozofem Konradem Liessmannem, potažmo povídání s "fotografem mrtvých" Joelem-Peterem Witkinem o odvaze, smrti a hledání krásy, a taky text o Vargasu Llosovi, čerstvém nositeli Nobelovy ceny za literaturu.


" Reklamní agenti to nezachrání". Tak se jmenuje rozhovor A.Plavcové s prof. Kamilem Wichterlem. O jeho geniálním otci, o tom, že když Edison vynalezl žárovku byla tato už 25 let patentovaná, o tom, že matematika je ve skutečnosti nesmyslná, a o mnohém dalším. Vyjimečný chlap. Viz příloha LN č. 47, str.6-13.


Říkal mi kdysi jeden věhlasný místní muzikant : " Stejně jednou skončíš u Gabriela ! ". Stalo se. A já ho poslouchám když je mi dobře, i když třeba není.

P.Gabriel

Tyto stránky si zatím zobrazilo 2186452 návštěvníků.

Přihlášení

valid xhtml 1.0 strict - css - php
Matyáš Havel, 2008

Návštěvní kniha

Vyhrazuji si právo odstraňovat příspěvky naplňující skutkovou podstatu trestného činu hanobení rasy, národa a přesvědčení, či příspěvky obsahující vulgární výrazy a urážky.

Stejně tak budou odstraněny texty, které se nemístně dotýkají soukromí, či osobního života autora webu.

Jméno: holka
Předmět: dejte pokoj

,,Milá´´ paní doktorko, jděte už konečně do prdele.Vůbec se nedivím, že tak zajímavé a důležité (!!) odvětví medicíny dostává v očích veřejnosti tak na frak, když ho reprezentuje někdo jako Vy.To se těch ,,Chocholoušků´´ nikdy nezbavíte,...přijdete mi ještě horší.
Urážet a nechutně polemizovat nad věci do kterých Vám je tak akorát hovno jste začala Vy. Místy to je vážně přes čáru, ..jak si to vůbec můžete dovolit?Copak jste ho vyšetřila, že se můžete s takovou jistou tvrdit jaký je?Vás neučili že běžný život nemáte ,,psychiatrizovat´´?!
Sice jste strašně vytížená, máte přátele i rodinu ale uháníte Havla jako posledního chlapa na světě....a to dost blbým,způsobem.
Na známých místech by to rozhodně být mělo.Už kvůli jeho bezpečnosti. :-/

25.11.2014, 20:22
Jméno: Gábina M
Předmět: usmíření

Zvu Vás na kafe na usmíření. Bydlím v Hradci Králové, vy rovněž, takže bychom nejspíš při mé smůle na sebe naráželi, ať ve veřejných dopravních prostředcích, na konferencích, či přednáškách. Jestli máte zájem, tak se někde v Hradci Králové můžeme sejít a ne si takto urážlivě psát na sociálních sítích. Je to totiž pro mě nedůstojné a myslím si, že i pro Vás. Podle času, kdy jste psal odpovědi, tak předpokládám, že jste se v pátek a v sobotu právě vrátil z hospody, sedl k počítači a pod vlivem alkoholu odpovídal. Vím, že nejste takový buran, jak ve vaših reakcích působíte. Alkohol dělá své...Kdy a kde si určete sám, pokusím se přizpůsobit. Byla bych ale ráda, kdyby to bylo za světla a pro mě na známých místech. Ne někde na periférii Hradce Králové. Přeji hezký den. G.M.

24.11.2014, 18:53
Jméno: Gábina M.
Předmět: rozloučení

Taky se s Vámi loučím. Koukolíka znám osobně. A vím, co máte na mysli. V překladu (jsem deprivant, psychopat, nejlépe od něj odejít). Divil byste se, ale nejsem. Deprivant rozhodně ne. Moji rodiče jsou dodnes manžely, mám sestru, jež je vdaná. Mám spousty kamarádů a přátel. Být psychiatrem neznamená být psychopatem. Slyšela jsem už ledacos, ale vždy jen od duševně nemocných lidí. Ale toto je pro mě velmi urážlivé. Myslím si, že ženy vás opouštějí proto, že s Vámi nelze ani jako s mužem, tak ani s člověkěm žít. Přesto si Vás vážím po odborné stránce. Jste profík, klobouk dolů. Ale lidsky... Jsem vdaná, ne rozvedená, rozvést se chci já, nikoliv můj muž. I během manželství jsem měla přítele... Prakticky nikdy jsem nežila sama, nikdy jsem nebyla opuštěná. Jsem i hodně časově vytížená. Zvládat práci, rodinu, taky si najít čas na své přátele. No nic. Sbohem.

23.11.2014, 08:46
Jméno: Gábina M.
Předmět: psychoanalýza

Hledáte se? Potom doporučuji psychoanalytický sebezkušenostní výcvik. http://www.iapsa.cz/
Není to nic pro citlivky. Proto pokud projevíte zájem, tak zvažte, zda to zvládnete. Ne každý jej dokončí. Na jaře otevírá skupinu Doc. Kocourek. Řekla bych, že si jste podobní. Oba rádi čtete, přemýšlíte o "blbostech", oba jste narcisové jak vyšití a oba nezvládáte svoji agresi (obzvláště k ženám). Alespoň já s ním mám takovou zkušenost. Na rozdíl od Vás jej znám osobně. Musíte ale projít vstupním pohovorem. Je možné, že neprojdete. Nebyl byste první ani poslední. G.M.

22.11.2014, 13:01
Jméno: Radovan HavelRadovan Havel

Hledám se ( a občas se tu a tam i nacházím) hlavně při tom, když píšu ( ostatně tohle by měl zkusit každý). Teď jsem se vrátil z Prahy, kde jsme si po dvou letech zase padli do náruče s Vlastou Redlem. Na chvíli jsem se zase našel. Takový okamžik nevyrobí ani Doc. Kocourek.A bylo to bez vstupního pohovoru:-). Ale bylo to pro "citlivky", protože jenom "citlivky" mají ještě v téhle poťapané době šanci dělat něco autentického. A být při tom šťastní. Zbytek jsou jenom kecy..
Rozloučím se s Vámi.Četl jsem přepečlivě Koukolíka.A přesně vím, co mám teď udělat.
Mějte se v rámci možností dobře.
To není agrese, je to nejspíš soucit.
Ten jsem kupodivu ani po tisících pitev neztratil.
R.H.

23.11.2014, 01:56
Jméno: Gábina M.
Předmět: nevím

Nevím, co napsat. Děkuji za odpověď. Přítelkyní jste nejspíš myslel svobodu, ne nějakou reálnou ženu. Pokud je reálná a má jméno, tak jí přeji hodně trpělivosti, lásky, štěstí, ... Nerozumím, proč bych to neměla dát. Jsem lékař psychiatr. Mám za sebou toho dost. Takže se mě nic z vašeho komentáře nedotklo. Ale jsem stejně ráda, že jste odpověděl. "Spárovat" vám příjde ošklivé? Tak budiž. Pro mě je to jen slovíčkaření. Taky mám ráda svobodu, miluji ji a nesnáším, když mě někdo omezuje a to jakýmkoliv způsobem. Proto patřím mezi lidi, kteří sice ochutnali manželství, ale raději vyhledávají svobodný život. Nechci vás vlastnit, prakticky vás vůbec nechci. Proč bych vás měla chtít?! Jak jste na to vůbec přišel? Jste pro mě kousavý, nesnášenlivý, arogantní, zpupný... i když fyzicky přitažlivý a působíte na televizní obrazovce příjemně. Ale to tak už bývá. Forma je jedna věc, obsah druhá. No nic, nebudu do Vás již více šťourat. Pozdravujte ode mě vašeho syna. Psaní nevzdávejte, máte talent. Pro mě osobně je to zážitek číst Váš "deník". Ve volných chvílích ráda v něm šmíruju (možná i profesionální deformace). Váš pohled na svět je pro mě úžasný, jak uvažujete, jak se vyrovnáváte s tím, co děláte. Nepřestanu Vás číst, budu číst vaše stránky dokud je jednoho dne nezrušíte. Nic ale ode mě neočekávejte, jsem jen nezávislý pozorovatel. Víte, mám jednu úchylku. Sleduji lidi, jež se týkají mé práce (sexuální devianti, vrazi...). To, co vy popisujete jako soudní lékař, tak já mám v chobopisech a občas jsou někteří pachatelé trestných činů mými pacienty. Naše profese se setkávají. Proto jste pro mě tak zajímavý. Nic jiného v tom nehledejte. Kdybyste měl někdy zájem se osobně setkat, tak budiž. Nemám ale potřebu vás vyhledávat. Je možné, že čas nás může spojit a setkáme se někde u soudu. Jste přeci jen soudní lékař, postrach všech klinických lékařů. Už z principu vás nemáme rádi. Krutá pravda nás může dostat do vězení. Mějte se hezky. G.M.

22.11.2014, 10:25
Jméno: Radovan HavelRadovan Havel

Nu, zvolila jste si poněkud těžkou "disciplínu".
Držím vám palce, kolegyně.
R.H.

23.11.2014, 01:34
Jméno: Gábina M
Předmět: omluva

Dnes jsem měla více času, tak jsem se snažila projít návštěvní knihu. Píší Vám i ženy, jež se snaží s Vámi navázat vztah. Reagujete na to odmítavě, je znát, že je Vám to nepříjemné. Proto se omlouvám, jestli jste z mých reakcí v návštěvní knize usoudil, že Vás chci uhnat do postele. Nemusíte mít obavy, nechci. Psala jsem místy až lehce nevhodně na hranici neslušného chování (ráda vtipkuju i o věcech se sexuální tématikou, obor sexuologie je mým koníčkem. Bylo mi to v práci proto i vytýkáno, že ne s každým mohu takto vtipkovat. Svojí kamarádce jsem řekla, že ji jdu "znásilnit prací" a ona si na mě stěžovala přednostovi kliniky. Netušila jsem, že byla v minulosti znásilněna.) Proto se ještě jednou omlouvám, neznám vaši minulost a je znát, že je Vám kontakt s cizími ženami nepříjemný. Jediný s kým jste ochoten se sblížit je koronerka z Finska, profesor, nebo někdo známý "na vaši úrovni". Já lidi příliš neselektuji. Ale sama žasnu nad tím, jak z mých nepřátel se někteří stanou nejlepší přátelé, že by za mě i do ohně skočili a přitom jsem je v minulosti tak nesnášela... no a z přátel se časem vyklubou závistivci, možná i nepřátelé. Proto rozděluji lidi na přátele - těch jen jen špetka, potom známí, no a pak ti, kterým je lépe se vyhnout. Ale za čím si stojím je fakt, že jste fyzicky atraktivní muž i při nadváze. Dokonce bych řekla, že jste hezčí než před lety, když jste byl štíhlý jako proutek (podle fotek). Proto se ani těm ženám nedivte, že po Vás touží. Mě je 35 let, mám syna. Když se kolem sebe porozhlédnu, tak v mém věku již není z čeho si vybírat. Ty, co bych chtěla já, tak přede mnou zdrhají, co můžou. No a bohužel těm co se líbím, tak bych se z nich pozvracela. Je obtížné se spárovat. Najít chlapa, jež ženě stojí pro těch "pár centimetrů" si jej nastěhovat do baráku. Muži a ženy se potkávají, zamilují se do sebe, pak zjistí, že k sobě stejně nepatří. Jsou natolik rozdílní,... Proto považuji za velké štěstí, když se dva mají rádi, jsou přátelé, mají společné zájmy. Možná, že i ta "vaše" Alžbětka, by pro Vás i dýchala. Nevadilo by jí, že při návratu domů smrdíte pitevnou, v nočních hodinách jezdíte k nalezeným mrtvolám, prakticky ji nevěnujete téměř žádný volný čas. Byla by Vám tak oddaná, že byste byl šťastný sám o sobě, bez potřeby se ukazovat na veřejnosti jako narcis, obdivovat sám sebe, psát především sám o sobě a stýkat se pouze s důležitými lidmi. Škoda. I obyčejná holka Alžbětka může být tou vaší vyvolenou. Na závěr se ještě jednou omlouvám, nemiluji vás, nechci vás, netoužím se s Vámi setkat u kávy, ale když mě něco na vašich stránkách zaujme, tak vám stejně napíši, ať se vám to líbí nebo ne. Mějte se. G.M.

20.11.2014, 21:25
Jméno: Radovan HavelRadovan Havel

V tom vám samozřejmě namůžu zabránit:-)
Shrnuto s podtrženo ( teď už s velkým řehotem): taky vás nemiluji, taky vás nechci, nechci vás ani do postele.
Pobavila jste ale nebývale mě i moji přítelkyni.Kterou "miluji" tím nejčistším možným způsobem, totiž svobodou. Bojím se ale, že právě tohle ( jak říká můj syn) prostě nedáte....
P.S. ...a termín " spárovat" je obzvlášť odpudivý. Musím se pozeptat v nějaké zoologické zahradě nebo v safari.Třeba mi to vysvětlí.
R.H.

22.11.2014, 01:29
Jméno: Gábina M.
Předmět: detektivka

Zdravím. Čtu si vaše články. A jsem z nich místy zmatená, místy frustrovaná, ale taky i šťastná. Největší frustraci zažívám, když popisujete nějakou situaci a najednou od ní odejdete a já nevím jak to dopadlo. Je to jako číst detektivku a autora to najednou přestane bavit a začne psát o Šípkové Růžence. Např. popisujete, jak jste byl nemocný, odvezli vás na emergency, dělali vám různá vyšetření, pak jste se zkusil vrátit do práce, nešlo to, tak jste se vrátil zpět do nemocnice, kde vám udělali magnetickou rezonanci. A najednou nic, nepokračujete ve vyprávění. Co to bylo? Tak jako když čtu detektivku a zajímá mě, kdo je vrah, tak mě zajímá, co vám bylo. Popisujete hrůzu z roztroušené sklerózy... ale nemyslím si podle příznaků, že byste ji měl. Vypadá to na nějakou infekci, nebo stav po infekci. Taky zase na jiném místě popisujete, že jako muž jste nemohl fungovat. Pak po delší době už ze zdravotních důvodů to bylo možné... zase není napsáno, co vám bylo. Víte, tohle na chlapech nesnáším. Když mají rýmičku, tak vyváději, jako by dostali ebolu. Když mají erektilní dysfunkci, tak např. se zamknou do koupelny před svoji ženou, aby si mohli vyměnit trenky a nevylezou, dokud žena nepřestane loudit. Nechtějí se přiznat, proč nemůžou. Potom se ani nedivím, že sice zdánlivě stárnete pomaleji než ženy, ale zato nečekaně brzy "chcípnete". Ne že bych si libovala ve vašich chorobách, ani nejsem ženská zvědavá, ale popisujete tu situaci tak dramaticky, jako v detektivce (koneckonců, byl byste skvělý autor detektivek), že mě tím vašim odklonem od tématu pěkně vytočíte. Svoji milenku nazýváte "vílou", a tak mi to taky připadá to vaše psaní. "Víla" si pro vás příjde a odvede si vás na palouček, kde s vámi tancuje. Pak se vrátíte k psaní a píšete úplně o něčem jiném. Líbilo se mi, když jste psal o lásce, o svoji mamince, taky o pitevně, vraždě ženy mužem, jež byl nedávnou odsouzen (palička, nůž, střelná zbraň, 1,5metru zakopaná pod zemí v jílu)... v médiích se totiž dozvídáme tyhle hrůzy, ale váš pohled je velmi zajímavý, když jste součástí lidského osudu té paní. Máte hezký vztah k lidem, jste velmi citlivý, inteligentní, na jedné fotce, co jsem měla možnost najít na těchto webových stránkách i velmi sexy (jste v Jablonci nad Nisou, máte pracovní halenu rozepnutou, na krku křížek, chlupatou hruď a kouříte cigaretu). Jste zajímavý človíček. Kdysi jste moderoval v Českém rozhlase. Byl jste moc fajn. Sama jsem se divila, kam jste se to poděl. Proč už to nechcete dělat? ("je po mejdanu") Jako patolog si moc nepokecáte...myslím si, že to ale přesně potřebujete. Potřebujete se vykecat, až vás bude pusa bolet, pak budete šťastný. Možná jste ale vážně nemocný, potom se omlouvám za kritiku, ale je to škoda. Máte tak hezký hlas, příjemný, hladivý, s jiskrou, jste dynamický, bystře reagujete, taky máte úžasný situační humor. Je to škoda, že jste to zabalil. Raději pitváte. Chápu. Prachy jsou důležité, děti hladové, exmanželka s jejím milencem nároční... a vy všechno sponzorujete. Mějte se dobře. Gábina M.

18.11.2014, 11:13
Jméno: Radovan HavelRadovan Havel

Opět odpovím jen na část vzkazu. Původně se ta rubrika dle mého měla jmenovat "Poznámky". Můj webmaster to nakonec nazval Zápisníkem. Jsou to jen črty, myšlenky,nápady, nástiny, záchvěvy, střípky a inspirace. Něco jako chaoticky psaný deník. Taková forma není svázaná psanými, či nepsanými literárními konvencemi. Nepotřebuju dovypravovat, pointovat. Jako byste našla na stole něčí deník, kde jeho majitel píše, že ráno potkal Zdenu, a pak mu vyčetla, že nenapsal, jak to dopadlo. To už je jeho věc ! To by nejspíš udělala Obermanová, nebo Nesvadbová. Nepíšu literaturu. Kdo chce, nahlédne, něco najde ( nebo ne), a to je vše. Mám neskutečnou svobodu ve psaní, které nikomu nevnucuju. Nabízím. To, že nabízím text, který mi rovnou padá z hlavy, neznamená, že poskytuju zároveň svůj reálný osobní život. Do něho si nenechám mluvit. A nevyžádané rady vůbec nechci komentovat. Porušila jste hned dvě ze čtyř toltéckých pravidel ( važ slova a nevytvářej domněnky). Nepotřebuju se vykecat, potřebuju se poznat, což zkouším psaním. Nejsem svým případným čtenářům nic dlužen. Na to mají tlačítko "esc".A to velmi svobodně.
Ten zbytek vašeho vzkazu je už zásah do mého soukromí a na ten nemá nikdo právo ! Píšu no. Ber neber. Ale k ničemu mě to nezavazuje. Váš je na pár chvil můj text. Nikoliv já !
R.H.

22.11.2014, 01:12
Jméno: Gábina M.
Předmět: láska

Zdravím, jste zbytečně pesimistický. Už nevěříte na lásku, vy, který je všemi ženami milovaný? Tak tomu nevěřím. Představuji si Vás v kuchyni s vaší ženou, jak myjete nádobí, pak něco uvaříte,... a ještě zvládnete mít i milenku. I když Vám je 51 let. Proto Vám nevěřím, že nevěříte na lásku. CHlap, který rád cestuje, nezkazí žádnou srandu, jeho koníčkem je soudní lékařství... proč právě vy byste měl být nemilován. Vy jste doslova miláčkem všech žen. A ty co Vás nestihly milovat, tak Vám přistály na pitevním stole. Mějte se krásně. G.M.

15.11.2014, 22:13
Jméno: Radovan HavelRadovan Havel

Vážně odpovím jen na první část vzkazu ( skutečně si už po mnoha letech single života nepředstavuju, že budu mýt nádobí v kuchyni se svojí ženou). Už prostě vím, že to, co ženy opravdu umí, je být dobrými či ještě lepšími milenkami. Zbytek jim tak nějak nejde:-)
Nevím, kde jste přišla na to, že nevěřím na lásku. Slova "víra" a "láska" jsou navíc velmi mnohovrstevná, ambivalentní a především subjektivně různě prožívaná. Mám víru a znám lásku! Jen jsem zjistil, že v těchto slovních krabicích ukrývám poněkud jiné poklady, než většina ostatních. Což ostatně vyplývá i z mého posledního textu.Nejsem pesimistický, jen tu kouli u nohy, narozdíl od většiny spolužijících, už prostě nemám.
R.H.

22.11.2014, 00:31
Jméno: administrátor
Předmět: stream

Autor webu na streamu!
http://www.stream.cz/nejnovejsi/temna-zona/10004075-peca-jeden-z-nejbrutalnejsich-kriminalistickych-pripadu

15.11.2014, 21:07
Jméno: Honza
Předmět: piš

Hele, mně je blbě, tobě je blbě, jenomže já aspoň píšu. Tak kurva taky piš ! Má tady a teď něco jinýho smysl, doktore ????

15.11.2014, 20:58
Jméno: Radovan HavelRadovan Havel

Nemá.

22.11.2014, 00:15
Jméno: klara o.
Předmět: zpráva

Radku ahoj, piš, piš a měj se. Pusu.

08.11.2014, 22:14
Jméno: Radovan HavelRadovan Havel

Kláro, ahoj. Taky doufám, že píšeš.Silná chvíle byla, když jsem tě míjel u Lávky autem.. šla jsi po chodníku a zpívala sis.Žmoulala jsi šálu, pohled byl roztěkaný, jak studentka francouzské literatury zakletá ve svém světě, a vesmír kolem tebe byl najednou strašně daleko. Nezapomenu na to. Napsalas mi potom, že slušný chlap na takovou ženskou zapíská. Měla jsi pravdu:-) Ať se Ti daří.
Radek

22.11.2014, 00:10
Jméno: administrátor
Předmět: TV

Autor webu bude dnes 5.11.2014 hlavním hostem pořadu "112" na TV Barrandov.

05.11.2014, 11:51
Jméno: Dead man
Předmět: konec

Konec ? Dead man. Já už k tomu dospěl. Není komu psát...Zkurvená doba, kdy mizí ti, kteří ještě dokázali zařvat..a nevznikají ti, kteří by o to stáli...

04.11.2014, 20:25
Jméno: Radovan HavelRadovan Havel

Jsem jen kousek od podobné pozice, ale snad to bude delší než si v tuhle chvíli myslím. Přibývá nějak kvapem mrtvých kvalitních lidí...to je fakt.

22.11.2014, 00:03
Jméno: Sylvie
Předmět: Lítost

To nemusí,pane doktore.Je to sice Váš blog ,ale vzkaz směřoval k jiné "huse".Nu ,ozval jste se..

22.10.2014, 22:37
Jméno: Radovan HavelRadovan Havel

Ale no tak. Dobrá....

22.11.2014, 00:00
Jméno: Gabriel
Předmět: uniforma

Vidím a vnímám. Vy také? Myslím, že vnímáte sebe sama. Jen proto, že víte, že jste již nyní na konci svých sil. Je sil jiného druhu? Je. Ale kdo píše a jak píše – to je jasné. Ale ví ten co píše – co ho čeká. Možná tuší. Ale to je přeceněná realita. Pravda. Lež. Hovado. Inteligent. Tak co děláme s hovadem v létě v „pokoji“. Zabijeme ho. Ale na to není třeba znalostí jiného druhu. Stačí pěst. Pak je vidět – jak ovád krvácí. Tak se podepiš ováde. Dříve než pěst ze vzteku nad „nespánkem“ světlo rozsvítí – a pak tě bude na pitevně pitvat – jen tak pro radost. To je odpověď neodpovědné Sylvě a „taky muzikantovi“. Ale proč „taky“ ováde? To jsi takové hovado – že už víš, že nic než pěst tě nečeká? Čeká, ale čeká. Ale proč píšeš idiote. Jen dáváš sílu – pro použití sil jiného druhu. Myslíš, že tě uniforma ochrání? Naopak – tím spíše budeš skalpován po celém těle – nevěříš? Dočkáš se. Myslíš, že obtěžuješ? Nikoliv – jsi zlatý sráč. A zlato je nejlépe roztavit. Když taví – pak pálí? Pálí Tě svědomí a nebo strach. Lehni si pod deku a přemýšlej. Věř – neusneš – ani Sylva s muzikantem.

20.10.2014, 00:29
Jméno: Radovan HavelRadovan Havel

Hmmmm:-)

20.10.2014, 21:10