Aktuality

Myšlenka dne

NOVÝ TEXT v Zápisníku:
Osobní poznámky soudního lékaře k tzv.
"zaklekávání "zadržovaných policistou


České životní prostředí je kontaminované naprostou hloupostí. Národ, který si postaví do čela výrobce zemědělských hnojiv, bionafty, salámů a novin, největšího majitele pekáren a zpracovatele dehtu, provozovatele reprodukčních klinik a obchodníka s podprsenkami, je pravděpodobně psychicky nemocný.
(Pavel Šafr)Člověk by měl být stále sám sobě tak trochu podezřelý...
(V.Havel)


Jeden z nejnemorálnějších darů
lidského ducha je dar generalizace.
Místo aby shrnoval zkušenosti, hledí
je prostě nahradit.
(Karel Čapek)


Má zkušenost je to, čemu se rozhodnu
věnovat pozornost. Pouze ty věci, jichž
si všímám, utvářejí mou mysl.
(William James)


Začínají nám chybět věci, které jsou mezi prospěchem a strachem. Obyčejné,
poctivé věci, slušnost třeba...
(Zdeněk Svěrák)


Nemohl jsem nezaznamenat poslední díl seriálu Most.Mediální smršť.Myslel jsem, že obecný "babišismus" naší společnosti nemá dno.Má.Česká mentalita dospěla k plebejskému transu.Zuboženější to snad nikdy nebylo. A tak říkám: "Dycky rozum".A dobře vím, že marně...
(R.H.)


Pravé štěstí je pochopit,
že něco není pro mě.
(R.H.)


Dlouho hledaný mezičlánek mezi
zvířetem a skutečně humánním člověkem
jsme my!
(Konrad Lorenz)


Naše sny nepodléhají civilizační represi a
proto jsou pro mocné tohoto světa
tak nebezpečné. Podobně jako denní snění
jsou doménou imaginace, a ta je vždy
podvratná.
(Jan Švankmajer)


Jedním z nejúčinnějších svodů zla
je výzva k boji.
(F.Kafka)


Pravda je jen jednou ze sil.
(Hannah Arendtová)


Svět je plný lidí. Jedna velká skupina ho jenom obývá. Ta druhá je extrémně zvědavá, hledá a tvoří, což je pracné, a o to těžší, že čelí nenávisti té velké party. Nikdy nepochopím, proč to tak je.
(R.H.)


Zakoupil jsem několik balíků papíru formátu A4,
abych si uspořádal prvky svého života.To je něco, co by lidé měli dělat častěji.Je zvláštní pomyslet, že tolik lidí prožije život bez jediného komentáře, jediné námitky, jediné připomínky. Ne že by takové komentáře, námitky, nebo připomínky mohly mít příjemce nebo smysl, ale připadá mi koneckonců přece jen lepší,aby vznikly.
(M.Houellbecq - Platforma)


V životě se může stát cokoliv.
Což logicky znamená,
že třeba i nic.
(R.H.)


"Musím to vědět,"řekla Augusta."Jaká je podstata světa?"
Džinka odhalila v úsměvu obě řady zubů."Kterého?"
(Karin Tibdbecková -Sobí hora)


Mezilidské vztahy nejsou tak složité,
jak se říká, Jsou často neřešitelné,
ale skoro nikdy složité.
(M.Houellebecq)


Věci přece nepřestanou existovat jenom proto,
že vypadají jako nemožné...
(Jan Balabán - "Možná, že odcházíme")


Klesli jsme do takové hloubky, že se opětovná formulace samozřejmého stala povinností inteligentních lidí.
(G.Orwell)


Neustále jsme konfrontováni s postřehy druhého řádu, s postřehy k postřehům a o postřezích.Éra normálně vyjádřených názorů je pryč.Všichni jsou při svých pozorováních pozorováni jinými,komando přebírají sekundární vyjádření.Tedy názory na jiné názory.
(Peter Sloterdijk)


Skoro třicet let práce soudního lékaře mi umožnilo
pochopit pro můj život asi nejdůležitější věc.
Jak neuvěřitelně snadno, jednoduše, rychle
a hlavně kdykoliv, se dá zemřít.


Dinosauři vyhynuli klimaticky. My vyhyneme displejově.
Digitálně se sami sobě prostě ztratíme.
(R.H.)


Svět je plný různých vzkazů.
Důležité je si najít ty, které jsou
určeny mně.
(Pavel Šrut)


Život by byl tragický.Naštěstí je zábavný.
(Stephen Hawking)


V souvislosti s tím, co se teď děje.. výsledky voleb a průzkumy..mi došlo jediné: příbuzné, sousedy a spoluobčany si člověk prostě nevybírá.


Mirek Vaňura vydal novou knihu "Legendy kriminalistiky" - pohled do zákulisí vyšetřování nejznámějších zločinů 90.let
/viz fotogalerie/


Eva Turnová křtí novou knížku a čte svoje texty na CD !!
/viz fotogalerie/


Stačí být na ostatní lidi laskavý.Nedělat ani malé zlé věci.V životě dostáváme od druhých jen věci, které k nim vysíláme. Jsme jako zrcadla. To, co vysíláme, se k nám obloukem vrací. Vztek vám vrátí jen vztek. Laskavost vám zpět pošle laskavost. Sami rozhodujeme, co chceme od života dostávat. Všechno si totiž způsobujeme sami! Radost i bolest. A štěstí je jen stav bez vnitřních výčitek a strachů, zbytečných konstruktů. Naprostá uvolněnost. Trvalé štěstí je stav neposkvrněné mysli.
(Josef Formánek)


Tak se mě všichni ptají na Horáčka. A na jeho kandidaturu. S úlevou konstatuji, že to co jsem napsal o tomto pánovi do svého Zápisníku už v březnu 2008 nehodlám ani v jediném písmenu měnit. Moc rád bych si početl v obdobných textech u jiných kandidátů a ještě raději bych si povídal o roky trvající podobné konzistenci názorů.


Umřel mi Wabi Daněk.
To je jako když jedete divokou vodu postý a víte,
že v určitým místě se prostě musíte opřít o kus skály.
A ona tam najednou není.


Revoluce z roku 1989 byla asi jedinou revolucí v
dějinách, která nepřinesla nic nového,
prostě se přizpůsobila okolnostem.
(Pavel Kolář - historik)


Doufám, že za dalších pětadvacet let už bude ve školních učebnicích hodnocena dnešní doba lakonickým: Druhá korporátně-dotačně-socialistická Česká republika, jejíž vznik umožnil plukovnicko-aktivistický převrat v roce 2013, neměla dlouhého trvání.
(Martin Rieger)


A tak nás naše zkušenosti stejně jako náš rozum jasně poučují, že lidé se pokládají za svobodné jen proto, že jsou si vědomi svého jednání, ale o příčinách, které je determinují, nevědí vůbec nic.
(Spinoza)


Kintera v Rudolfinu !!!!
Myslím, že je to 18. sonet W.Shakespeara:
"Krásu vždycky něco zmaří. Náhoda, stáří, či bezohledný čas..."
Ještě ho máte. Běžte tam. Umění Kintery / a třeba i Fr.Skály kousek opodál/ je osvěžující jak sklenice ledové vody po propité noci.


Pořád jen čtu. Čím dál víc. Od všeho něco. Trochu mě děsí ti, co tak nečiní. Živí mrtví,hororové postavy, řízené bůhví čím. Dle Vaculíka mrtvoly poháněné vzduchem.Jsou spokojené? Ano. A to je na tom snad to nejhorší.
(R.H.)


Tři hodiny jsme se s přítelem dohadovali o zásadách buddhismu.
O jeho přístupu k životu, světu a poznání. Dohodli jsme se,že zkusíme najít nějaký jednoduchý klíč.V noci mi pak přišel tenhle text:
Dva buddhističtí mniši si povídají v klášteře.
"Dvacet let medituji a dospěl jsem k závěru, že smysl všeho je ve vzduchu", říká první.
"To se mi nějak nezdá!", odvětí druhý.
"Tak asi ne!"povídá první a v klidu usne.
Tisíce učebnic ve třech větách.


V dobách, kdy dějiny chodily ještě pomalu, jejich nepočetné události byly snadno zapamatovatelné a tvořily obecně známé pozadí, před nímž se odehrávalo napínavé divadlo soukromých lidských dobrodružství. Dnes čas kráčí rychlým krokem. Historická událost, přes noc zapomenutá, září hned nazítří rosou novosti, takže není v povídkářově podání pozadím, nýbrž překvapujícím dobrodružstvím, které se odehrává na pozadí obecně známé banality lidského soukromí.
(M.Kundera - Kniha smíchu a zapomnění)


Nikdy jsem nepotkal jiného člověka,
kterým bych chtěl být.
(Charles Bukowski)


Smysl je něco, co člověk nekontroluje.
(Božena Správcová- "Uctívači kruhů")


"Nevypadá to s Vámi dobře. Zřejmě se Vám udělala duše.." říká doktor pacientovi.
(Z knihy "My" od Jevgenije Zamjatina)


The problem with the world is that
the intelligent people are full
of doubts, while the stupid people
are full of confidence.


Na konci každé pravdy je třeba dodat,
že víme i o té opačné.
(Blaise Pascal)


Demokracie je, když dva vlci a jedno jehně hlasují, co bude k večeři. Svoboda je, když dobře ozbrojené jehně odmítá hlasovat.
(Benjamin Franklin)


Měl jsem strach o tento národ, ale
teď mám strach z tohoto národa !
(Eugen Brikcius)


Na jednu věc mám někdy i dva,
nebo dokonce tři názory.
(L.Vaculík)


Světlo je základ všeho!
(arch.Josef Pleskot)


Věci už máme. Tak teď ještě ten smysl.
(R.Havel)


Vřele doporučuji České gastroenterologické společnosti pozvat časem k odbornému vyšetření pacienty, kteří 28.10.16 přijali pozvání podivných, morálně porouchaných a všeobecně toxických bytostí z Kafkova "Zámku" na divotvorný večírek. Jejich žaludky musí být totiž extrémně výjimečné.
(R.H.)


Náš svět je z jedné půlky konzumní, z druhé půlky virtuální. Velká část našich úzkostí a problémů pak plyne z marného hledání nějaké třetí poloviny naší současnosti.
(R.H.)


Situaci, ve které se my lidé nacházíme,
velmi dobře vystihuje nebohý opilec, jež stojí na vnější straně parku, buší pěstmi do plotu a křičí: "Pusťte mě ven!"
(Anthony De Mello)


Lidi, co o sobě vědí, že jsou slabí, nemají žádný jiný zbraně, než vražedný. Někdy mám pocit, že silný lidi nedokážou přežít jinak, než že se podřídí moci slabých. Silný lidi jsou citlivý a bojácný, protože toho vědí příliš a chápou věci.
(Pentti Saarikoski)


Na počátku bylo slovo. Na konci je hodně slov, tak hodně, že už se na svět nevleze nic jiného, než jen slova.
(R.H.)


Tragedie konce lidské komunikace spočívá v tom, že místo rozhovoru nutí jeden druhého myslet si to samé,co si myslí on.
(R.H.)


"To, co nyní řeknu, není projevem univerzitní povýšenosti ani sarkasmu. Třetina obyvatel této země je slabá duchem. Každý sedmý občan je debilní nebo dementní, nebo alkoholik a zhruba polovina obyvatel této země má podprůměrný intelekt."
(Miloš Zeman v Poslanecké sněmovně při projednávání zákona o referendu, 1992)


Televizor je zařízení, kterým nakukujeme do prostředí, kde se vyrábějí zvuky a obrázky. K naší potěše, vzrušení a pobavení. Přemýšlení, hledání kontextu či pochyby nejsou třeba. Od toho jsou kavárny. Po staletí na poutích stával vypravěč s ukazovátkem a tabulí s animacemi. Je to vlastně pořád totéž. Jen technika je jiná. Rychlejší a v HD,se střihem. Tím nějvětším cenzorem, který media mají. TV je zkratka. Přímo k pouťové atrakci.Jsou lidé,kteří se jí zbavují. Ti mě zajímají víc, než nové technologie nerovných obrazovek.Doteď byl život diváků plochý, nyní začíná být i ploše prohnutý.
(R.H.)


Čas je napočítaný pohyb
ve vztahu k před a po.
(Aristoteles)


Už nesdílím rozhořčení nad naším presidentem. Jsem nadšen. Tenhle národ neměl nikdy přílišnou sebeúctu a lidovou filosofií bylo posledních 80 let přizdisráčství. To, že se objevil klaun v pravém slova smylu, je minimálně nadějné.
(R.H.)


U posledního soudu se dovíme,
že jsme měli jedinou povinnost:
být šťastni.Kdejaký idiot, ale i myš
nebo komár, nás předběhl.
(Vl.Kokolia, Vy-já-dření)


Česká společnost je nízká a v moderních
dobách vždycky byla, neboť obdařena
citem vždycky včas se zbavit něčeho,
co ji převyšuje to nakonec postrádá.
(R.H.)


Všichni máme křídla,
jen někteří z nás
nevědí proč.
(Michael Hutchence)


Někteří lidé jsou jako černá díra.
Mají takovou gravitaci a takovou
vnitřní hmotnost, že z nich prostě
nemůže nic vyjít. Ani světlo.
(R.H.)


Žít sám? Je to snesitelné,
pokud svou samotu chápete
jako bytost.
(R.H.)


Jediným místem, kde najdete lásku
před sexem je slovník.
(Murphyho zákon)


V kyberprostoru letí netříděné informace stejnou rychlostí. Úplná kravina se k vám tudíž blíží stejně rychle jako zpráva, která by mohla změnit váš život.
(R.H.)


Sometimes you never know the true
value of a moment until it becomes a memory.
Some of the best things in life
are mistakes.
(Iman Bowie)


Nemůžeme mít větší ani menší moc
než tu, kterou máme sami nad sebou
(Leonardo da Vinci)


Na všechno opravdu důležité
je člověk sám.
(S.Dalí)


Člověk chráněný člověkem
před člověkem – to je láska.
(G.Corso)


Mobily marně zvoní do noci. Spolehliví partneři dneška. Těm, kdo se chtějí držet stranou, mobily pomáhají zůstat v kontaktu.
Těm, kdo chtějí zůstat v kontaktu, dovolují držet se stranou.
(R.Denemarková)


Největším a nejtragičtějším problémem
postmoderní společnosti je stále více se zhoršující schopnost odlišit důležité od nedůležitého
(C. Höschl)


Velká obtíž je v tom,že náš národ si dost
potrpí na to, aby si potrpěl.
(J.Werich)


Nemůžeš-li být dobrým příkladem,
ještě pořád můžeš být příkladem
odstrašujícím.
(A. Einstein)


Protiklad tíha-lehkost je nejtajemnější a nejmnohovýznamnější ze všech protikladů. To kdysi napsal Kundera. Tak si říkám – buď vlídnej ! Protože každý z nás se pere s něčím těžkým. Bez ohledu na to, v jaké fázi životní lehkosti se právě nachází.
(R. H.)


Jak řekl režisér Zelenka:Cimrman byl od podstaty protest.
Dnes ho citují u grilů ta největší hovada. Za fotku s Jarkem by dali cokoliv. I ten nejnechutnější developer si v autě pouští Cobaina. Je to něco mezi morální plastickou operací a karmickou omluvenkou.
(R.H.)


Lidi jsou strašně nudní, když jsou pohromadě.
Jen o samotě můžete rozvinout vlastnosti, které jsou na vás skutečně zajímavé
(A.Warhol)


Češi jsou prostě národ, který pochází z chalup. Všichni jsme ve třetí generaci sedláci, mlynáři nebo ještě míň. A hlavní stránka našeho plebejství je ta lokajská.
(Mikuláš Bek, rektor Masarykovy university Brno)


Skutečné myšlení netouží přesvědčovat, ale inspirovat. Přesvědčení je myšlení, které znehybnělo
(M.Kundera)


Herec není hráč, protože krev hráčů je pravá a slzy opravdu slaný
(K.Peteraj)


Naším nevětším a smrtelným problémem jsou malé horizonty.
(Jaroslav Rudiš)


Všechno nakonec dobře dopadne.
Pokud něco dobře nedopadlo,
znamená to, že ještě nebyl konec.
(John Lennon)

Zajímavost

"Její přízračné krajiny, v nichž lidé s holými zadky zírají na nebe, kde velké ženy chlapeckých postav odcházejí z obrazu ven a za jejich zády zeje prázdno tuhé jako potlačený výkřik..",napsal o své tetě Jan Balabán ve své próze Černý beran.Fascinující dílo "prokleté" malířky Milady Schmidtové Čermákové je teď k vidění v Jihlavě.Stojí za to tam zajet. Josef Bolf v ženské podobě.


Dvě knihy. Každá odjinud. Úsporná, až skromná literatura s dunivým druhým plánem. Marie Benetková - Zlatý z nebe, Helle Helle - Tohle jsem měla napsat v přítomném čase. A pak samozřejmě Švankmajer - kniha desetiletí.Pak mi taky konečně z knihovny V.Havla přišel Stín Jiřího Křižana.Po čtyřech letech nová Petra Hůlová. Stručné dějiny Hnutí. Zralé a dobré.


Něco o mé práci:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1100492707-na-stope/417236100132019/

Něco o mé práci:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10993853591-legendy-kriminalistiky/


Udělil jsem svoji soukromou Magnesii Literu. Ladislav Šerý je naprostý mimoběžník. Jeho román NIKDY NEBYLO LÍP je malý literární zázrak. Generační výpověď, za kterou by se nemusel stydět Hakl, Kundera, ani Bukowski.
Divoká labuť a jiné příběhy. Nová kniha Michaela Cunninghama.Pohádky, které všichni známe, přetvořil tenhle geniální vypravěč. Jsou temné a často až zvrácené. Až se najednou stávají dokonalým a pravdivým obrazem našeho děsivě krásného života.


Jezero od B.Bellové je skvělá kniha. Připomíná mi trochu svět Kosinskiho Nabarveného ptáčete, či první romány P.Hůlové. Brilantní, tísnivé, inspirativní. Pro mě kniha roku !


Čtu ještě Chválu pomalosti od Carla Honoré, Poslední cestu Ralpha Dutliho, Mozaiku zamyšlení z polyfonické zahrady EDO a Jednu větu A.Kareninové. Po dlouhé době jsem viděl i dva dobré filmy - Takovej barevnej vocas letící komety o F.Topolovi a geniální " malířský " filmový opus Petera Greenawaye Kuchař, zloděj, jeho žena a její milenec. Všechny ty věci mi pomáhají odletět na chvíli ze smutného českého údolí v téhle děsivě postpravdivé době.A po dlouhé době listuju Českým snářem.Vaculík. Co dodat.


Výborný je rozhovor s Dr. Radkinem Honzákem v časopise Týden. O tom, jak jsme hříchy proměnili v nemoci, o tom, že jsme nedorostli ke svobodě a neumíme ji ocenit, i o tom, že lidé delegují zodpovědnost za svůj život na faraony, kteří jim večer nasypou misku fazolí..


Něco o mé práci!!!!!!
https://www.stream.cz/temna-zona/10005454-u-pitvy-si-poustim-hudbu


9. května 2014 se Nizozemský národní orchestr chystal hrát skladbu G.Mahlera. V sále byla přítomna královna Beatrix, která pilně navštěvuje koncerty. Toho využil šéf orchestru, muslim , který začal vychvalovat
" přednosti " islámu. Hudebníci se beze slov zvedli a s nástroji opustili jeviště. Před
očima panovnice předvedli, že už mají dost pýchy a muslimské arogance. Byla to opravdu mimořádná událost, to video by mělo obletět svět. Husí kůže - není co dodat
http://safeshare.tv/w/cqjiYhtiXs


Tak tuhle píseň jsem si odvezl z Pacova. Vy, kteří ještě věříte na lásku, si to užijte. My, kteří už moc nevěříme, tak my to máme skoro za hymnu. Zkrátka - projekt bez naděje.
https://www.youtube.com/watch?v=bR_7RwqmQP8


Můj životní souputník Jiří Bílý ( www.jiribily.cz) dokončil novou desku plnou jím zhuděbněných básní pana Antonína Sovy. Křest proběhl v Pacově dne 26.6.14. Tamtéž bude Jiří s Michalem hrát na Pacovském poledníku dne 23.8.14. A bude tam i Mńága a Ivan Hlas a Peter Lipa a spousta dalších (včetně mě za moderátorským mikrofonem:-)


Kolonizují prostor společnosti. Privatizují náš osobní prostor ( u slabších i jejich duši).Český rok po konci světa (Orientace LN ze soboty 4.1.14 - Josef Chuchma), nebo Odepřít poslušnost - Násilí podle Slavoje Žižka ( A2-26/2014 str. 27). Děsivé a zřejmě mlčky pomíjené zprávy o našem převedení do klecí. Pobuřující - jak pro koho.


"Uhnali jsme si touhu po pevné ruce". Cyril Höschl ve velkém rozhovoru poukazuje na věci, ze kterých se tají dech. O kořenech naší "blbé nálady". O závisti. O tom, že naši první signální ničí parvenuové. A taky třeba o tom, že dávat na odiv něco, co jsem nabyl, je naprosto infantilní, přízemní a ubohé. Lidové noviny, Rozhovor, 5.října 13, str. 11.


Máme jen pár autorů, kteří patří bez debaty do světového literárního kontextu ( Kundera, Hrabal, Hašek...).Nepochybně světovým autorem byl i muž, jehož jméno tady bohužel není příliš známé. Jeho nadčasové texty však nesou všechny znaky nejvyšší literatury a ryzí geniality. JIŘÍ DRAŠNAR ZEMŘEL V KALIFORNII 17.3.2013..


Zákon 198 /1993, paragraf 3, hovoří jasně. V případě komunistické strany se jedná ( dle zákona) o zločineckou oranizaci. Komunistické hnutí je tedy podle platné legislativy nezákonné. V době , kdy se stávají našimi "představiteli" lidé kteří byli předsedy OV KSČ ( hejmtan), či nechali střílet do lidi na hranicích ( náměstek hejtmana) je třeba říci, že ti, kteří s nimi spolupracují jsou rovněž zločinci. Právně to asi obhájí, ale morálně ( pro ně nejspíš slovo v hebrejštině) je mi z nich úzko.


Tenhle klip mě k nostalgii vskutku nedohnal. Pouze jsem si všiml, že tam hraju na Gibsona, jehož cena není a nebyla malá.Někde se mi, na mých životních kruhových objezdech, " ztratil ". Tak jen doufám, že Dotyčná na něj buď dodnes hraje, nebo ho alespoň prodala řekněme za přijatelnou cenu.
http://www.youtube.com/watch?v=OX4U7i8YHhQ


Ano, jsme slepí, neboť jsme se nechali oslepit. A je to naše vina, naše pohodlnost, naše rezignovanost. Stali se z nás slepci, kteří sledují televizní zprávy a namlouvají si, že něco vidí, čtou noviny a věří, že se něco dočetli, zběsile pátrají na internetu a doufají, že se proklikají z bludného kruhu. Nechali jsme se oslepit těmi, kteří zatraceně dobře vědí, že slepci se lépe vodí. A vůbec nejlépe se vodí ti, kteří o své slepotě nemají ani páru, jsouce naopak přesvědčeni o své bystrozrakosti, pronikavosti vhledu a důvěrné znalosti věcí za zrcadlem.. Hledí třeba na politikův předvolební plakát a nevidí, že síťovka v jeho ruce je ve skutečnosti beznadějně vybrakovaná. Vidí jenom to, co chtějí vidět a jejich realita se tak stává vrcholnou ideologií, fantasmatem, z něhož byla vytěsněna empatie coby nezbytná součást ochrany druhu. Proto ji, kdykoliv se sobectví utrhlo ze řetězu, bylo třeba obelstít například tím, že se protivník odlidštil nějakým bizarním pojmenováním, aby už nestál člověk proti člověku, Francouz proti Němci či Italovi, ale žabožrout proti bošovi, případně makarónovi…, což přispělo k oné zvláštní slepotě, bránící proti sobě vidět člověka, ale nepřekážející schopnosti zamířit na jeho srdce...
Více v mrazivém textu L. Brožka

http://www.blisty.cz/art/65841.html


To mě bavilo a živilo !!!
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1093836883-na-plovarne/


Ve Francii, kterou už pár let miluji, rostou úžasné holky
http://www.youtube.com/watch?v=sp3G50jBRuU


Obsazení Wall Street mě zaujalo, ale z tohohle protestu jsem měl husí kůži !
Výňatek z opery G. Verdiho Nabucco - sbor zotročených Židů odvlečených po prohrané válce do Babylonu asi 590 před našim letopočtem. Opera se hrála v Římě letos při příležitosti 150. výročí moderní Itálie za přítomnosti
Berlusconiho a starosty Říma, který v rámci projevu před zahájením opery kritizoval škrty rozpočtu na kulturu. Už před začátkem opery byl dlouhý potlesk. Italové milují Verdiho a jeho opery a většinou znají opery nazpaměť a slavné árie zpívají často spolu. Opera roběhla normálně až k uvedenému sboru jehož první slova v překladu jsou : " Oh má země, tak krásná a ztracená.. " V hledišti bylo zvláštní napětí, které cítil dirigent i účinkující. Když skončil sbor otroků, byl obrovský aplaus. Dirigent slyšel výkřiky: " Opakovat !" A rozruch neustával. V Itálii není zvykem opakovat části v průběhu opery, ale nakonec, když se rozruch utišil, obrátil se dirigent na
Berlusconiho a řekl: " Jsem Ital. Cestuji po celém světě a teď se stydím za to,co se děje v mé zemi a proto ( směrem k obecenstvu ) přijímám Vaši prosbu o opakování ! Nejen pro vlastenecký obsah, ale při dirigování slov " Oh má krásná ztracená země " myslím na to, že když budeme takto pokračovat, zničíme kulturu, která tvoří historický základ Itálie. V tom případě bude naše země opravdu ztracena ."
Potom řekl: " Já, Motti jsem mlčel po léta. Nyní bych chtěl dát této písni skutečný význam. Jsme doma v Římě, v divadle se skvělým sborem a nádherným doprovodným orchestrem. Navrhuji Vám, abyste se připojili, a budeme zpívat všichni spolu. " Potom zahájil opakování písně sboru, obrátil se k publiku a dirigoval jejich zpěv. Lidé byli vidět jen tmavě, protože osvětlené bylo jen jeviště, ale jak publikum, tak všichni na jevišti, zpívali ve stoje. Když sbor skončil, bylo vidět, jak si ženy zpívající ve sboru utíraly slzy.

http://www.youtube.com/embed/G_gmtO6JnRs


www.tichyfotograf.cz
www.kresadlo.cz
Dvě stránky, které mě neustále baví a naplňují optimismem !!!


Čestnost jako deviace, aneb jak systémová korupce vytlačuje slušné lidi na okraj. Ti inteligentní,a nedej bože ještě morálně dobře nastavení, prostě vypadávají ze hry, což je známá teze o degeneraci elit, kteréžto jsme nyní svědky (kvalitní rozhovor se sociologem P.Fričem najdete na stránkách Literárních novin,ročník XXI,č.36)


"Proč jsou dnešní dívky nesnesitelné?".
Tak se jmenuje půvabný a provokativní text Jana Sterna v Britských listech. Doporučuji. Apropo právě mu vychází nová knížka " Psychoanalýza všednosti ". Jak ho tak znám, máme se na co těšit !
http://www.blisty.cz/art/52196.html


"Láska k moudrosti" jako psychosa? Aneb bylo Platonovo proslulé podobenství o jeskyni poruchou filosofovy duševní rovnováhy? Martin Škabraha napsal velmi zajímavou a těžkou stať na tohle téma. (Čtrnáctideník A2, č.17, str. 18)


Sprcha s hodně studenou a hodně čistou vodou. Kdo má trpělivost, může zažít jeden z nejsilnějších thrillerů současnosti.Spousta věcí začně dávat smysl.Ale je to děsivé...

Koukolík o deprivantech
Moje tipy

Nová deska genia.Jack White udělal zase výkrut. Upřimný, syrový a opravdový. Jmenuje se to Boarding House Reach.


Výborné čtení o současné ruské literatuře a to nejen o Sorokinovi. Taky o Michailu Jelizarovovi, Iljovi Kukulinovi a Anně Barkovové. A k tomu všemu hodně dobře napsaná recenze na nového Kahudu. Vše je k nalezení a pochutnání si ve čtrnáctideníku A2 č.16. z 30.7.14.


Dobře napsané, břitké a přesné. Větší horor než Paranormal aktivity. Pavel Šafr definoval náš porevoluční vývoj ve dvanácti obrazech. Všichni, jak jsme tady, by to měli mít neustále na nočním stolku ( Reflex 9 ze dne 27.2.13, str. 10-13)


Slávek Janoušek mi poslal svoji knihu. Jeho prvotinu, která je zároveň druhým dílem trilogie s názvem My tři a já. Folkaři umí i dobře psát.První díl napsal Vl.Redl. Slávek, dle mého, nezůstal pozadu.Už přibyla i poslední část Od Samsona. Vřele doporučuji ( viz Fotogalerie)


A2 ze dne 19.6.2013 stojí za to ! Už kvůli plnokrevnému rozhovoru s Pavlem Kosatíkem s názvem "Co je to být Čechem ?" Hořké čtení o národních mýtech a o našich potížích s hodnocením národních hrdinů a zrádců. O ryze " českém " tupém zjednodušování. Nu a pak životadárné textíky Milana Kozelky - Raňajky v Bazmekistáne. Jednoduše kouzelné.


Ondřej Nezbeda to konečně napsal. Hašek není "Hrušínský", je to mnohovrstevný existenciální autor. A Švejk byl pro mě vždy spíše postava do mystického hororu, až na husí kůži. Strašlivý ponor, když si odmyslíme knedlíkové české pojetí. Více na str. Respektu č.17 v textu - Záhadný Hašek.


Kulturní čtrnáctideník A2 (13.3.2013) je věnován "Lásce". Našel jsem tam dva skvělé texty. Jeden napsal Zygmunt Bauman ( O tekuté lásce...), druhým je rozhovor s vycházející hvězdou světové sociologie Evou Illouz.Vypadá to tak, že nejen ekonomika má na kahánku..


Eva Turnová!! Pokud nevíte - basačka od Plastiků. Taky někdejší Sabrina Black Emila Hakla. Taky výborně a vtipně píšící ženská. Právě jí vyšla knížka Turnový háj ( objednávky na eturnova@volny.cz)


O "postkritické době" , o kontejnerizaci světa, o slepé ulici, kterou se společnost řítí..brilantní text V.Bělohradského ( Salon,14.2.2013)


Během svátků jsem měl tři zásadní setkání:
1. Převratný výstřel kinematografie - film "Holy Motors" Leose Caraxe. Jeho podivný hrdina Oscar na otázku - proč to všechno vlastně dělá, odpoví kouzelně : pouze pro krásu toho samotného gesta. Filmová magie desetiletí !
2.Knížka "Myšlení rychlé a pomalé" z pera Daniela Kahnemana, která nás ohromí uvědoměním si vlastního omezení.
3.Dva dny s Vlastou Redlem, které mě naopak obdařily pocitem jakéhosi lidského neomezení.


"..z valné části se zabýváme blbostmi..." Hektická ospalost - to je nesmírně moudrý text, který mě na konci roku asi nejvíc oslovil.Díky, pane Chuchmo !( Kavárna, Víkend dnes 22.-26. prosince 2012)


"Mazlíme se s náhražkami". Rozhovor s Marií Langerovou. Mimo jiné o její nové knize " Hnízda snění". Taky o tom, že manipulace označujeme rádi jako "interpretace" ( A2-kulturní čtrnáctideník 24, ze dne 21.11.12)


Přibyl nový text v Zápisníku - "O Vesmírech ( bez rozdílu velikosti)".


O tom, jak J.Joyce svým Odysseem otevřel další území. O velké planoucí hranici literatury, kterou tahle geniální kniha ve skutečnosti asi je. Velmi pěkný je rozhovor s anglistou M.Pokorným o Odysseovi, vědě a psech s názvem " Literatura neodhaluje, ani nemyslí " (čtrnáctideník A2 č.19/12, str.24-25)


"Jsme záludný, nekorektní a k odpovědnosti neochotný lidský materiál. Ano, to, co žijeme je pokračováním normalizace,protože jsme nedokázali přestat" - to říká ve velmi břitkém a hodně obnažujícím rozhovoru Pavel Kosatík. Stojí to za přečtení i za trochu sebestudu. (Čekání na nového Havla,Salon 20.září 2012)


Evoluce člověka skončila - tvrdí v dechberoucím rozhovoru britský biolog Steve Jones. Stojí to za to ! Respekt 22, str. 47-51.


"Pád Jeruzaléma, aneb Kdy je společnost nemocná ?" Další nebroušený diamant z pera mého oblíbeného věčného provokatéra a psavce Jana Sterna. Tentokrát k nalezení v kulturním čtrnáctideníku A2-10/2012. Taky jsem si koupil jeho novou knížku - Černé libido ( opět skvělé čtení).


Evropa bude jednou islámská - pozoruhodný a poněkud děsivý rozhovor s biologem, filosofem a spisovatelem Stanislavem Komárkem je k přečetní v Salonu ( příloha Práva) ze dne 10.5.2012


Neodkládejte život na jindy- pozoruhodné povídání s P.Fialou ( Mňága a Žďorp). O muzice, životě a o českých rádiích. Dobré to je !(Reflex z 10. května, str. 59-62)


Přibyl nový text v Zápisníku:
O disentu krásy a pastech času ( úvahy o umění nevejít)
(4.3.2012)


NÁVŠTĚVNÍ KNIHA BUDE DOČASNĚ OTEVŘENA !!
( Jedná se o pokus otevřít diskusi k mým textům. Osobuji si právo na některé osobní invektivy vůbec nereagovat, případně je smazat. Moje odpověď tudíž nebude automatická. Pokud tato akce nesplní účel, bude kniha opět uzavřena).
Díky. R.H.


Teď zrovna moc nepíšu. Což ale neznamená, že taky nečtu. Čtu ! Tak například :
http://trcalek.bigbloger.lidovky.cz/c/235912/Vanoce-jsou-jako-perverzni-sex.html
nebo
www.lucifer.bloguje.cz
Jsem spokojen !!! Svět bloggerů je už dost velký na to, abychom pochybovali o jeho smyslu.


Novou knihu Josefa Formánka "Umřel jsem v sobotu" jsem přečetl za noc. Delší dobu si myslím, že jde o jednoho z nejzajímavějších českých spisovatelů.Opět mě nezklamal! A má úžasné webovky:
www.josefformanek.comSvět bohatne a chudých přibývá. Tak se jmenuje skvělý rozhovor s filosofem Thomasem Poggem. Třeba i o tom,že z chudých zemí odtéká ročně desetinásobek toho, co jim pak pateticky dáváme jako rozvojovou pomoc.(Respekt č.3, str.46-50)


..s večerem se světlo na konci ulic ještě jednou protočilo. Světlo bylo dotěrné. Varovalo okolí, že nastane noc. Domy se zmenšovaly, byly menší než lidé, kteří procházeli kolem. Mosty byly menší než tramvaje, které přes ně jezdily. A stromy byly menší než obličeje, které pod nimi osaměle procházely.
Všude se rozlézala touha po domově a ukvapený spěch. Osiřelé obličeje na ulici ztrácely obrysy. A viděla jsem v nich viset kus mračna, jak se k mně přibližovaly. A když stály těsně přede mnou, smrskávaly se každým krokem. Jen dlažební kameny zůstávaly velké. A po dalších a dalších krocích visela místo mračna v tváři dvě bílá vypouklá bělma. Při dalším a dalším kroku, těsně předtím, než mě obličeje minuly, se bělma slila v jedno.
Držela jsem se konců silnic, kde se drželo světlo. Oblaka, chuchvalce zmačkaných šatů. Otálela jsem s návratem… ale v nehybném světle záleželo na chůzi, musela jsem jít rychleji. Postranní ulice na noc nečekaly. Balily si kufry.
(úryvek z knihy Herty Müllerové Srdce bestie)


Čtvrt století jsem žil v komunismu. Dlouho mi chyběl trefný název doby, ve které se nacházím teď. Už ho asi mám:
http://www.blisty.cz/art/60743.html


Povídání s Erwinem Hellerem o zrychlování světa, o umění odpočinku, o tom jak sami sebe vykořisťujeme a že nicnedělání je zatraceně těžká práce,najdete v Respektu č. 26/27 na str.48-53.


Doporučuji k přečtení čtrnáctideník A2 č.10. Najdete v něm tentokrát vynikající text z pera Jana Sterna s názvem Pocit stísněnosti v posteli. Nevídané souvislosti předkládá tento mistr psychoanalýzy i slova.


Tíha mateřštiny. Tak se jmenuje text Jana Sterna na stránkách týdeníku A2, č.26.Taky mu vyšla nová knížka ( Mystika západu). Už ji mám a čtu. Je moc dobrá.


Respekt č.41 se vydařil! Rozhovor s filozofem Konradem Liessmannem, potažmo povídání s "fotografem mrtvých" Joelem-Peterem Witkinem o odvaze, smrti a hledání krásy, a taky text o Vargasu Llosovi, čerstvém nositeli Nobelovy ceny za literaturu.


" Reklamní agenti to nezachrání". Tak se jmenuje rozhovor A.Plavcové s prof. Kamilem Wichterlem. O jeho geniálním otci, o tom, že když Edison vynalezl žárovku byla tato už 25 let patentovaná, o tom, že matematika je ve skutečnosti nesmyslná, a o mnohém dalším. Vyjimečný chlap. Viz příloha LN č. 47, str.6-13.


Říkal mi kdysi jeden věhlasný místní muzikant : " Stejně jednou skončíš u Gabriela ! ". Stalo se. A já ho poslouchám když je mi dobře, i když třeba není.

P.Gabriel

Tyto stránky si zatím zobrazilo 2212139 návštěvníků.

Přihlášení

valid xhtml 1.0 strict - css - php
Matyáš Havel, 2008

Návštěvní kniha

Vyhrazuji si právo odstraňovat příspěvky naplňující skutkovou podstatu trestného činu hanobení rasy, národa a přesvědčení, či příspěvky obsahující vulgární výrazy a urážky.

Stejně tak budou odstraněny texty, které se nemístně dotýkají soukromí, či osobního života autora webu.

Jméno: administrátorRadovan Havel
Předmět: Pozastavení Návštěvní knihy

Na přímý pokyn majitele webu ukončuji dočasně aktivitu Návštěvní knihy. Dle jeho názoru již delší dobu neplní funkci, kterou autor této rubrice původně přikřnul. Ke komunikaci s autorem webu je nadále k dispozici jeho mail ( viz kontakty)
admin

21.12.2014, 15:12
Jméno: JOHAN
Předmět: Omluva vám všem a především sobě, jelikož nelze konat tam, kde konáno jest...

Nyní jsem své příspěvky přelétl očima a v rámci tohoto „přeletu“ přečetl několik vět „sekty“ MUDr. Havla, jím zřejmě nechtěnou, ale vzniklou – a musím se omluvit. Nevšimnul jsem si té komunikační rétoriky a úrovně – tudíž promiňte – nemůžete to, co píši ani pochopit a ani nemůžete znát významové hledisko psaného – pro realitu skutečnosti, v níž svět nemá místo, neboť jediné, kde se odehrává perpetum je prostor, vy tomu říkáte svět, ale je to svět „skrze doktora Havla“, nikoliv prostor objektivní, ve kterém sice chodíte, ale strach jej vidět je tak mocný, že jdete skrze virtuální světy duší jiných lidí – vy – v tomto případě s duší a světem MUDr. Havla. Ale neopomenout jasnou dialektickou rovinu(!) – to, že MUDr. Havel „disponuje světem“, neznamená, že s ním nejste v prostoru – tak dávejte pozor třeba na auta – a nevěřte tolik přechodům pro chodce, abyste se náhodou – nedej bože, nikomu toto nepřeji – neocitli v takové blízkosti světa MUDr. Havla, který jste před vstupem na přechod pro chodce obdivovali, ale pak zjistili – že tento přechod vás dovedl tak blízko – že se slzami v očích koná MUDr. Havel to, co krom jiného na něm jste tak obdivovali – do doby – než jste vstoupili na přechod a mysleli si, že jdete na nákup nebo na kávu, ale šli jste za svým symbolem, neboť touhy ovládají mysl každého velmi prapodivně – a zde je rozdíl mezi relativitou světa a fakticitou prostoru. Tedy promiňte, že jsem vstoupil do vašich „snů“ - jste v částečném autohypno-transu a tudíž odtrženi od reality sebe sama – pak se někdy stane tragédie na přechodu. JOHAN
p.s.: Ona formulace (autohypno-trans) nemá implikovat nic legračního, přes přechod jezdí tramvaje, autobusy, ba dokonce někde i vlaky. Snažte se, aby službou přemísťování normálního druhu byla třeba tramvaj v jejím určení. Bohužel se musíte ale smířit s tím, že kdyby onen pozitivismus byl základem života – pak by doktora Havla potřeba nebylo.

21.12.2014, 11:02
Jméno: JOHAN
Předmět: Překlep v podobě "hrubé chyby" mě zaslal vzkaz o tom, jak krásný pozitivní je web o tom, kde jeho protagonista a „stvořitel“ je soudním lékařem..

Vážená Blanko, děkuji za upozornění na překlep, který jste použila pro „zamyšlení se nad textem“ „VELKÉHO JOHANA“, svědčí to o tom, že jste se jistě ještě nikdy nepřepsala, ale zřejmě jste také nikdy nepsala obsahově, nýbrž ve zkratkovité trivialitě. Ale díky... Z textu je zcela patrné – že opravdu nevím – že „míti“ na mysli – není až tak měkounké – jak byste chtěli – zřejmě vy všichni radostně zotročeni znalostmi a osobností p. MUDr. Havla – který vede smečku pejsků a má z té smečky radostný každý den a pejsci povídají do návštěvní knihy, jak by měla být krásná, pozitivní, enormním způsobem patogenním – vzývají hlouposti o lásce a rozumných názorech na svět, jejichž synonymem a symbolikou je pozitivismus – problém té smečky ovšem je – co je skutečně pozitivní a co je negativní. Na příkladu Blanky vidíme zásadní – z textu byla schopna komentovat pravopisnou chybu přepisového charakteru. Tato návštěvní kniha má jeden problém. Píší do ní lidé, jejichž intelektuální, literární, intuitivní a osobnostní předpoklady se odvíjejí ve většině z toho, co řekne MUDr. Havel. A pak je problém, když někdo vezme skalpel do ruky, ale není to MUDr. Havel a jeho skalpel je větší, než MUDr. Havla. Mimochodem – lze velmi dobře rozebrat texty MUDr. Havla – kdybych měl více času – jistě byste i vy všichni – byli zaskočeni tím – že osobnost MUDr. Havla nechodí pouze po trase dobra. Chodí i po jiných nevyznačených trasách – kde byste se s MUDr. Havlem začali bát. Co myslíte Blanko – máte dojem, že se domnívám, že pan MUDr. Havel je spisovatelem? Pokud Vy se Blanko domníváte, že ano – jak pak oborově nazvat Dostojevského, Hemingwaye, Poea, Solženicyna a další, nazveme je soudci nad vstupem jejich slov a vět do naší mysli? JOHAN.
p.s.: Mám zcela sakrální otázku. A opravdu bych chtěl na příkladech profesně od vás všech odpověď – kde berete dojem, protože je-li to přesvědčení, pak ani odpovídat nemusíte, jelikož pak nejste schopni toto posuzovat, neb nevíte o literatuře nic - že MUDr. Havel je spisovatelem. Máte na mysli jeho zápisník? Pokud máte na mysli zápisník a z něho ona kontemplativní a kolektivní geneze o tom – že MUDr. Havel je spisovatelem – tak pak, již jsem schopen pochopit jakoukoliv „pozitivní i negativní“ reakci na jakýkoliv text jdoucí k meritorálnímu principu věcí a tím je spisovatelství, jako vrcholový obor – a je trapné, že vy všichni, zde z doktora Havla děláte spisovatele, jelikož mu tím připravujete opravdu velké faux-pas. Pan doktor je špičkový lékař svého oboru, a to, že píše, a tudíž se snaží ušlechtilým způsobem rozvíjet své myšlení a svou duši a i jiný typ intelektuálního rozvoje mu je ke cti – ale vy - kdož zde píšete příspěvky děláte medvědí službu panu doktorovi. Tou medvědí službou je skutečnost, že cítím, že se vám chce pan doktor zavděčit a píše tedy ucelený text pro VÁS, abyste mohli pokračovat v debatě a on ve svém osobním rozvoji. A Vy Blanko řešíte překlep? A řešíte nějaký pozitivismus v realitě, když se jedná o filosofický směr?

21.12.2014, 10:26
Jméno: Blanka
Předmět: reakce

Lidi, nechcete už toho nechat? Řešit tady uraženou ješitnost.
Rádoby inteligent by se měl naučit pravopis. Míti na mysli se nepíše
s tvrdým y. Jak napsal pan doktor, je tady samá negativní energie.

21.12.2014, 05:56
Jméno: JOHAN
Předmět: Reality internetu? Ale kde že. Realita skutečných schopností napsaných faktů...

Vážený subjekte „J“. Vážím si, tak „obsáhlého příspěvku“, ve smyslu „obvyklého imbecilismu“, který implikuje obvyklé paradigma – „hovado“ – hovoří jako hovado a vypadá jako hovado. Je spokojen subjekt – s tím, že jsem nazval jeho entitu tak – jak sebe sama implikoval? A nyní si subjekte představ, že požádám MUDr. Havla o informaci kdo jste – ve smyslu destinace, kde Vás najít. A vzhledem k tomu, že jste mě - „VELIKÉHO JOHANA“ - urazil – tak, v pár slovech je nutné utnout hubu tak, že dostane „dlouhým šroubem“ „ve tvář“ „ránu“, která projde i tváří zrcadlově stejnou – tedy oběmi tvářemi – že jeho „mluvný“ projev dal své těžiště do rétoriky násilí – pak je třeba, aby tento subjekt dal o sobě vědět tak, aby bylo možno provrtat obě tvářičky, tak – jak touží dle „nálady příspěvku“. Lze tak učinit. Vždyť milý subjekte tak hovoříte ve svém příspěvku – evidentně toužíte po odpovědi – která nebude ve slovech – ale v železech a násilí. Pokud tak opravdu toužíte být podroben mě - „VELKÉMU JOHANOVI“ - splním Vám to, ale musíte předem podepsat, že po tom toužíte – a to na podkladě příspěvku – který zazněl, z Vaší nevědomosti o reáliích nepředstavitelných důsledků, Vašich skutečných prožitků – ale Vaše prožitky krucielně extrahované slovem – je nutné sakrálně demonstrovat v reálnu – nikoliv v rámci relativity internetového slovního tržiště slov sprostých a neznalých. Již jsem to několikrát učinil. Ale co
subjekt „J“ - opravdu chce poznat za živa bolest, kterou necítí mrtvoly? Stačí – jak jsem řekl – napsat – kde chce prožít důsledky toho co onen subjekt napsal. Adresa, místo – a pak konat dle napsaného příspěvku. Může se to odehrát i v „knihovně vědění“, totální bolesti – po které subjekt „J“ evidentně ve svých „bezbolestných“ příspěvcích touží, subjekt chce poznat následky napsaného – chce poznat následky implikatury svého vyjádření – ve smyslu reality faktů, které z příspěsku paradiguje – jelikož následek významu slov poznal pouze v následku slov dalších. Nyní je třeba tomuto subjektu – a třeba na kameru nahrát – co prediguje těch pár slov – v rámci světa skutečného – nikoliv světa virtuálního v rámci webových stránek MUDr. Havla, na kterém krom jiných příspěvků „visí jeho duševní a mentální prožitky“ - jenž jsou spojeny s MUDr. Havlem – a to z důvodu seberealizace – aby subjekt „J“ poznal „nepředstavitelné“ - opravdovou reakci na skutečnosti – které jím řečené v rámci příspěvku jsou a zůstávají. Je jen otázkou času, kdy velký „JOHAN“ najde subjekt „J“ - a ukáže mu – co je onen skutečný predigt jím napsaný, jím vtisknutý do virtuálního světa. Z tohoto světa bude subjekt „J“ vytržen do světa faktů – a tam pak porovná – jaké důsledky dostane jeho tělesná schránka na podkladě napsaného – s omylem virtuálního „nenebezpečentsví“ - subjektu „J“ - nebezpečností reality „tváří v tvář“. Zůstane tvář subjektu „J“ stejná – jako obvykle? Nikoliv. Bude provrtána samořezným šroubem velikosti „14“, ze strany jedné, v zrcadle strany druhé. A pak – ihned po této „krvácivé ráně“ - bude subjekt „J“ „pro-forma“ požádán, aby reagoval na příspěvek „VELKÉHO JOHANA“ - aby reagoval tak, jaký je význam příspěvku „VELKÉHO JOHANA“. Zjistí jedinečnou skutečnost. Neví – subjekt „J“ - jaká je podstata příspěvku „VELKÉHO JOHANA“ a malého „j“. Pokud psát nebude – je třeba dojít do knihovny – tam se podívat do učebnice anatomie – a to z důvodu objektivní shody nad dalším bolestným a bolestivým implikátorem faktů už napsaného příspěvku již „malého j“ - a pokračovat samořezným šroubem velikosti „18“ - se samostatným držadlem – velkou silou vraženým do „dutého systému ledvinového“ – a požádat autora příspěvku „malého j“, aby napsal svůj opravdu poctivý názor. Je třeba mýti na mysli, že již v tomto okamžiku katastrofálně destruovaný „dutý systém ledvinový“ dává autonomímu systému povel, že je třeba vyhledat okamžitou pomoc – v rámci traumatologie. Tam musí již „malé j“ říci na otázku jak k tomu došlo následující: přál jsem si zažít to, co vidí MUDr. Havel na mrtvole, ale netušil jsem, že to zažiji jako tvor dýchající, živý, tvor potravu a tekutinu přijimající. A traumatolog se zeptá: kdo Vám to subjekte „j“ způsobil. Subjekt odpoví: já, „j“, já jsem chtěl být s MUDr. Havlem v jedné linii, na jedné lodi. Ale traumatolog MUDr. Havla nezná – a zeptá se kdo je MUDr. Havel? Subjekt „malé j“ odpoví – mé skutečné já. Traumatolog učiní všechny kroky pro života záchranu – a po stabilizaci „malého j“, bude již „malinké j“ „exportováno“ na psychiatrické vyšetření s tím – proč - „již malé j“ - podepsalo ortel osobní katastrofy bolesti „VELKÉMU JOHANOVI“ - když se ono „malé j“ mohlo ihned přiznat k tomu – že jeho slova jsou jen „náhodou v jeho jednom prožitém dni“ - ale onen den se stal pro již „malé j“ krucifixem, pro rozeznání co generuje realita a co nevnímá a nezná internetová fikce vlastních „nesil“, který každý svým slovem chce vytěsnit do již tak přeplněné internetové ireálné internetové fikce. Takže již „malinké j“ - dovolíte „VELKÉMU JOHANOVI“ konat dle Vašich příkazů, které jste napsal ve svém příspěvku(?) – ač jste vůbec netušil – co onen příspěvek má vyvolat pro reálnou Vaši touhu – Vás - „malého j“? Chtělo by se subjektu „malinké j“ - vyrovnat MUDr. Havlovi „za živa“ v jeho profesním ritu? Není žádný problém. Požádám administrátora stránek MUDr. Havla, aby našel „malinké j“ - a můžeme začít s naznačeným. Je samozřejmě zbytečné – pro „malinkaté j“ - aby sdělováno bylo – že jeho touha bude vyslyšena do „pro-letálních“ tužeb – býti MUDr. Havlem? Co se domnívá „malinkaté j“? Co když onen příspěvek napsal MUDr. Havel pro „malinkaté j“, aby tento subjekt mohl pocítit „neúplnou“ pitvu za živa? Chtělo by „malinkaté j“ k tomu dolsin s apaurinem intr., nebo by s úctou poděkovalo, že vidělo MUDr. Havla v „pitevním plášti“ - a doma by se „malinkaté j“, začalo zcela spontánně onanovat na nepoškozených částech těla s představou – že onen přispěvek z 19.12.2014 („malinkatého j“) mu dopomohl k tomu, aby pochopilo, že ona reakce na příšpěvek „VELKÉHO JOHANA“ „překročila mnohonásobně běžná měřítka malinkatého „j“? Již přečetlo „malinkaté j“ svou „myšlenku dne“ - v momentě nárazu samořezného šroubu velikosti „20“ do svého dutého systému? Malinkaté „j“ musí zodpovědět otázku – zda reálně chce podstoupit to – co napsalo – zda-li opravdu se chce schovávat v knihovně a bolestí „nemůže držet hubu“, protože inrealita internetu subjekt „malinkaté j“ přenesla do reality dialektického faktu vlastního života – tedy přežití svých vlastních strastí, bolestí, hrůz a netalentovaností – a k tomu visící na persóně MUDr. Havla, aby mohl tvořit „druhý zápisník“ MUDr. Havla sám pro sebe, aby byla ukojena představa náhodných setkáních se s MUDr. Havlem, a malinkaté „j“ se těšilo ze „jé“ - Vy pany doktore nevíte, že o Vás doma píši a čtu si, co jsem napsalo. A já čekám: čekám - „kde se objeví tohle všechno od malinkatého „j“ na stránkách jejich autora – MUDr. Havla“. Malinkaté „j“ může napsat jen „dvojí“: chci výše napsané a podespat osobní strast, nebo „překročit svá vlastní měřítka“. Ale obé jedním jsou. Východisko? Co vlastně napsal MUDr. Havel? Kdo je vlastně MUDr. Havel? Jak MUDr. Havel hledí na přispěvatele typu „malinkaté j“. Z toho plyne pro „malinkaté je“ jednoznačné: zklamání a budoucí bolest, pokud ji podepíše ve své touze k MUDr. Havlovi... JOHAN.
p.s.: Že by to dopisoval Kafka?...
p.s.2: Je to fikce přecházivší do reálné dialektiky faktu, reálií dialektiky faktu o její podstatě? Je to touha pisatele „malinkaté j“, aby jej MUDr. Havel měl v přívětivém kontextu chápajícího subjektu, který ač u pitevního stolu nebyl s MUDr. Havlem, chtěl říci všem – jsem všude s ním, jelikož sám jsem jen „malinkaté j“, ale MUDr. Havel o tom neví? Ale už o tom ví - „malinkaté j“..., už si to přečetl – co teď??? Napíšeš svůj souhlas s tím – co jsi ve svém příspěvku implikoval v realitu bolesti, „malinkaté j“ ? Rozhodni o sobě sám, „subjekte malinkatého jé“.

20.12.2014, 22:42
Jméno: Fanoušek
Předmět: sečtělý

Proč tohle všechno na stránkách autora,který překračuje mnohonásobně běžná měřítka ? Přečtěte myšlenky dne, zajímavosti,tipy a pak jeho Zápisník. Buď se rovnejte ( což bude asi problém), nebo držte hubu a utíkejte do knihovny....se doučit.
J.

19.12.2014, 22:19
Jméno: JOHAN
Předmět: žena a psychiatrie, odporné spojení...

Dobrý den, tak jsem po dlouhé době četl návštěvní knihu ctihohodného a profesně vynikajícího MUDr. Havla. Co k ní říci? Převládá otázka psychopatie budoucích lékařů, kteří mají konat psychiatrické nápravy. Ti, se opřou do možnosti napsat „někomu“, že by bylo vhodné jej žalovat a „zrušit“ jej „pomocí“ „samostatného státního oboru soudnictví“. Je to snad dojem „z veřejné moci soudní“, která jest „osamostatněná“ od moci státní správy? Kdo má dnes dojem, že je samostatný – v rámci paraentického sebevnímání – je jistě imbecil – imbecil – jenž svou podstatu „simplexu“ hledá v psychiatrickém empirickém oboru – nutně po určitých letech – v rámci podstaty současných kriterií vnímání života – kde většina subjektů je simplex vyššího „zrna“ - je jen „obyčejný“ člověk „třímající obecnou medicínu v tašce“ - kde je také chléb, sýr a šunka – skončí jako sebevnímající se pacient, jenž se snaží léčit sama sebe, protože se jako chirurg bál skalpelu, jako internista nezvládl šíři oboru a jako neurolog upadl do těžké deprese nehybnosti vlastního autonomního systému. Sedíc na toaletě přemýšlí psychiatr (žena) o tom, jak je možné, že nefunguje „Pavlovův reflex“ u „profesionála“ a bojí se pacienta s těžkou duševní poruchou, který má přijít na ambulantní vyšetření a stolice není vykonána a navíc psychiatr (žena) se ještě „nepodrobil“ teplé vodě, o které ví, že mysl zatemní, ale voda studená – jenž ducha osvobodí – je pro psychiatra příliš silnou, než aby ji zvládnula tak, jak radí pacientům zvládat svá psychiatrická postižení. Psychiatr žena, je jediný lékař z medicinské empirie oborů, který v zrcadle ráno vidí, kým je – tedy odchází a přichází do svého domova, jako „osobní katastrofa sebe sama“, to jí zní ve vlastním vědění svého oboru a postupně se propadá do nekonečna osobních hrůz, které implikují její pacienti, kteří trpí „jen“ svým postižením duševním, zatímco psychiatr trpí sám sebou – jelikož ví, že přijde okamžik, kdy si nasadí korunku diagnóz, o kterých neví nic v rámci svých pacientů, ale ví vše – o sobě samé. A toto – co zde stojí jako písmo – se týká pouze žen – žen, které přeceňují sebe sama – a domnívají se, že mohou být lékařem v oboru psychiatrie. Žen, které po čase zjistí, že mohou částečně pomoci, jako oborově psychiatr, svým kamárádkám, které mají větší, či menší „ženskou“ krásu, nebo jim manžel zahnul, protože ani v oblasti sexuální nemají tu pokoru, že muži dají to, co mu náleží. A žena psychiatr vykládá své kamarádce blbosti o tom, že i ona si má najít cizí lože, jelikož lékařka z oboru psychiatrie ve svém vědomí přemýšlí, jaké krásné by to bylo, kdyby se léčila jako profesionál v sanatoriu a tam ji „kolega“ psychiatr (muž) vysvětlil, jak lze vyjít z bludiště a když bude mít štěstí, tak použije své psychiatrické empirické vzdělání k vynikajícímu umění gurmenství, na které bude navazovat vynikající schopnost sexuální krucielní znalosti o tom – co muži patří – a co je povinností každé ženy – tudíž každá lékařka psychiatrického oboru – se stane šťastnou, jelikož bude-li lékař psychiatr na úrovni – věnuji ji sám sebe za to – že ona svým povinnostem dostála – ale potřebovala k tomu vystudovat všeobecnou medicínu. Paradoxem je, že ženy jednoduché přesně vědí – jak si muže udržet a navíc totálně a navždy milujícího. To jsou ženy, které mají dobrou výchovu – a dle této výchovy vybírají partnera, aby mu mohly dát samu sebe s tím největším uspokojením sebe sama a uspokojením svého partnera v jeho rovině samojediného. V této rovině absolutní pravdy vztahové, lze předejít milé dámy, které chcete, abyste své vzdělání alespoň nějak použily – k vlastnímu psychiatrickému rozvratu osobnosti – kdy ani nevíte – zda chcete sex – natož sex orální, či jakýkoliv jiný. Tragédie dnešní doby – vpuštění žen do oborů, kde nemají co dělat. To samozřejmě neznamená, že nejsou ženy skvělé neuroložky, internistky a obecně ženy vykonávající ambulantní praxi, ARO, OAM, či invazivní výkony. Ovšem tyto dámy, jsou pro muže metou. Zatímco pseudo-intelektuální „odbornice“ na duševní pochody jsou pro muže katastrofou stejnou – jakou jsou katastrofou pro sebe samé. Snad jen ty kamarádky... Inu – přijde muž v larvovaném depresivním stavu do praxe ženy vystudované psychiatrií – muž má poslední model třeba Mercedesa, ale bohužel krom larvované deprese má závažnější problém – erekce funguje jen v bordelu. Co udělá žena psychiatr? Udělí otázky, jaké jsou obecné vztahové poměry muže s jeho ženou. Místo aby mu sdělila – vážený pane, vaše žena vás již dávno nevzrušuje, nebaví ji sex, zdrhejte tam, kde budete mít zase erekci. Místo toho žena psychiatr zve na ambulantní porady muže dokola a ptá se jak to vypadá po jejich radách. Na místo toho, aby se zeptala – pokud vypadá jako žena – a se mnou byste erekci čistě hypoteticky měl? / Tak. A nyní spusťte vodopád imbecilního vrozeného simplexu MUDr. psychiatr „po škole“. Diplom máte vždy proto, že převaha „diplomářů psychiatrů“, či starých žen MUDr. psychiatrie mezi 70 a smrt řekne – TAK SI TO UŽIJ KOČIČKO. S pozdravem JOHAN. / p.s.: A pak přijde soudní lékař a rozřeže „to“, aby zjistil opravdu vážné skutečnosti. Tak si dámy psychiatrie představte, že vy rozřežete duši člověka, který je na živu. Co po vás zůstane? Ubožák bez erekce na „vašich“ medikamentech, které sami berete v trojnásobné dávce. Sranda, nebo pravda??? Nikoliv. Realita o tom, že žena MUDr. psychiatrie má komplexů plný kastrol – od kuchyně počínající.

11.12.2014, 23:32
Jméno: Lída B.
Předmět: souhlas

Naprosto souhlasím!Před pár lety jsem pana doktora oslovila,tehdy myslím pod nickem Blanka,a byla jsem odmítnuta!!!!Hluboce se mě to tehdy dotklo a ponížilo.Navrhuji rozšířit obvinění o anarchismus, neoliberalismus,pravdoláskařství,svobodné vyjadřování,svévolné užívání jeho soukromého prostoru jím samým,nadbytečné přemýšlení a nekolektivní naprosté nerespektování práv žen.Měl by mu být zabaven i soukromý majetek,znárodněna firma a odebrán cestovní pas.Takovéhle muže naše společnost opravdu nepotřebuje!Pokud možno,zeptám se v Bruselu,bych ho zrušila celého.
Franta C.

10.12.2014, 18:29
Jméno: administrátorRadovan Havel
Předmět: Oznámení

Vážení návštěvníci soukromého webu Dr.Havla,
dne 3.12.2014 podala osoba, vystupující v Návštěvní knize pod nickem Gábina M. ( všechny příspěvky pod tímto nickem k přečtení níže), ke Krajskému soudu v Hradci Králové oficiální žádost o ZRUŠENÍ těchto stránek.
Ano, čtete dobře !!! :-)

09.12.2014, 15:09
Jméno: klara o.
Předmět: ...

To jsou věci. Odborník přes duši se může, jak se zdá, absolutně míjet s logikou. Říct majiteli soukromých stránek - poškodil jste mě, neb mě tu kdosi nazval psychopatem- má stejnou logiku, jako přijít do hospody, mít pitomý kecy a když za ně dostanu od štamgastů přes držku, zažaluju hostinského.

08.12.2014, 21:07
Jméno: Václav
Předmět: R.Havel

V tichosti svého stejnopokoje stojím a modlím se... aby ten člověk se navěky neurazil, byť vím, že mu to asi nepůjde.. a aby psal. Nic jiného po něm nechci.Vždycky mě to naplní nějakou nejasnou, mrtvou, ale tím pádem vlčí a věčnou nadějí,že život a smrt jsou jenom handl, na žejdlík bych s ním zašel, ale on by mi moc a na noc nepověděl. Neumí to.Není pražským chodcem. Umí se opít se svým textem.Malý zázrak, jako když se povede fiaově bílá bublina z čáryfuku...

07.12.2014, 21:26
Jméno: Honza
Předmět: nechte ho

Tak hele, holky, tohle je chlap,kterýho přemlouvám ke knížce už dva roky. Přírodní úkaz, nezaměnitelný, a asi genius. Nažito, načteno, vědomí souvislosti, ví a zároveň neví, co umí a čím vládne.Izolovaná entita.Kolem něho jsou mrtví lidé. Nikdo z nás si to neumí představit. Přesto chce s námi mluvit. Já jsem si svoje knížky tak trochu vycucal z prstu. Jemu stačí se jenom dívat... Hajzl!!!!!

05.12.2014, 22:40
Jméno: administrátorRadovan Havel
Předmět: Návštěvní kniha

Autor webu všem posílá k Mikuláši tuto píseň:
https://www.youtube.com/watch?v=j4QGxApMNEs
Zabývá se teď jinými věcmi, nicméně s obsahem svých stránek je mnou rámcově seznámen.Pokládá za vhodné nechat věci tak jak jsou, s tím, že by jeho případný vklad neměl rozhodně takovou vypovídací hodnotu a autenticitu, jako vložené přípěvky. Web je určen od začátku především určitému typu lidí. Ti si nepochybně udělali názor a autor by je nejspíš jenom rušil:-). Navíc by logicky plýtval energií, kterou teď potřebuje úplně někde jinde.

04.12.2014, 21:05
Jméno: Jana
Předmět: ...Gábině

..ráda bych paní Gábinu M. upozornila, že toto není žádná oficiální sociální síť, ale soukromé webové stránky jednoho doktora...

04.12.2014, 13:11
Jméno: Sylvie
Předmět: "DISKUSE"

Tedy takhle" zaplevelit" občas i zajímavé. .Dalo by se říct,že to se hned tak nevidí, ale vidí. Paní doktorka z psychiatrie působí nedůvěryhodně, občas slovní salát.. Snad jen neumí zkrotit myšlenky do psané formy. Snad je dobrý člověk, ale psychiatr? Kdo ví. Co takhle věnovat se méně klinickému oboru. Mikrobiologie je také zajímavá.
P.S. Má na výběr

04.12.2014, 10:38